• Ukrainian
    • English
  • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

  • +38(0372)509432

  • info@ksm.cv.ua

Матеріали / Materials

Консорціумом розроблено 22 навчальні модулі, що забезпечують набуття цифрових компетентностей згідно розробленої Рамки цифрових компетентностей для вчителів та інших громадян України.

Рекомендовані модулі для вчителів
M01 Основи комп’ютера
М02 Основи роботи онлайн
М03 Обробка тексту
М04 Робота з таблицями
М05 Презентації
М14 ІКТ в освіті
М17 Інформаційна грамотність

 

Натисніть на назву модуля, щоб отримати докладну інформацію.

 

Базовий рівень

M01 Основи комп’ютера
  Мета: Модуль дає розуміння основних понять та забезпечує отримання навичок щодо роботи з комп’ютерами та пристроями, забезпечення безпеки даних та мережі, використання зелених інформаційних технологій.
Теми: ІСТ, комп’ютери та пристрої. Робочий стіл, піктограми, налаштування роботи. Виведення. Файлова система. Мережі. Зелені ІТ та основи ІТ безпеки.
Обсяг курсу 2 кредити ЄКТС
М02 Основи роботи онлайн
Мета: Модуль формує компетентності щодо користування основними засобами роботи онлайн (веб-браузер, електронна пошта, онлайн- календарі).
Теми: Інтернет. Перегляд інформації в Інтернеті. Інформація з веб-сайтів. Обмін інформацією і зв’язок в Інтернеті. Робота з електронною поштою.
Обсяг курсу 2 кредити ЄКТС
М03 Обробка тексту
Мета: Модуль формує розуміння основних концепцій, знання та навички, що дозволяють використовувати програми обробки тексту для створення документів різного призначення.
Теми: Основи роботи із документами. Віконний інтерфейс програми. Введення та редагування тексту. Форматування тексту та абзаців. Використання стилів оформлення. Рисунки та об’єкти. Робота із таблицями. Параметри сторінки та друк.
Обсяг курсу 2 кредити ЄКТС
М04 Робота з таблицями
Мета: Формування компетентності щодо використання програмного забезпечення для роботи з електронними таблицями Excel.
Теми: Використання програми. Комірки. Керування робочими листами. Формули та функції. Форматування. Діаграми. Розширення функціональних можливостей програми. Підготовка результатів.
Обсяг курсу 2 кредити ЄКТС
 

Середній рівень

М05 Презентації
Мета: Формування компетентності щодо використання програмного забезпечення для створення презентацій.
Теми: Інтерфейс додатку. Розробка презентації. Текст та таблиці. Діаграми. Графічні об’єкти. Відтворення презентації.
Обсяг курсу 2 кредити ЄКТС
М06 Використання баз даних
Мета: Формування компетентності щодо використання програмного забезпечення для створення та використання СУБД Access.
Теми: Основи баз даних. Проєктування баз даних. Принципи нормалізації відношень. Робота в Access 2019. Створення бази даних. Властивості поля. Запити, сортування і фільтрація записів. Форми, звіти, макроси
Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС
М07 Інформаційна безпека
Мета: Формування компетентності щодо використання основних понять безпеки IT-технологій та систем, набуття знань та навичок з питань захисту персональних даних, управління доступом, аналізу типів шкідливих програм, управління інцидентами інформаційної безпеки.
Теми:   Основні поняття інформаційної безпеки. Зловмисне програмне забезпечення. Безпека в комп’ютерних мережах. Управління доступом. Безпечне використання Web. Комунікації в Інтернеті. Управління безпекою даних.
Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС
М08 Онлайн-взаємодія
Мета: Формування компетентності щодо використання сучасних засобів онлайн-взаємодії.
Теми: Основні поняття онлайн-взаємодії. Налаштування засобів онлайн- взаємодії. Застосування засобів онлайн-взаємодії. Мобільна взаємодія.
Обсяг курсу 2 кредити ЄКТС
М09 Обробка зображень
Мета: Надати основні концепції, знання та навички, що дозволяють використовувати програми обробки зображень для створення, редагування та розповсюдження цифрових фотографій.
Теми:   Загальні відомості щодо цифрових зображень. Базові операції роботи із зображеннями в редакторі GIMP. Створення зображень. Обробка та поліпшення зображень . Додавання тексту. Використання шарів. Оприлюднення зображень.
Обсяг курсу 2 кредити ЄКТС
М10 Веб-редагування
Мета: Формування компетентності щодо розуміння основних термінів розробки веб-сторінок; HTML та CSS. Створення статичного багатосторінкового сайту.
Теми: Концепція Web. Основні терміни. Web-видавництво. Повний цикл розробки веб-сайту. Програмне забезпечення розробника. Основи HTML, CSS. Дизайн, типографіка. Web-авторство. Підготовка завантаження. Хостинг.
Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС
М11 Планування проєктів
Мета: Формування компетентності щодо використання програмного забезпечення для управління проєктами для підготовки планів проєктів та моніторингу проєктів, включаючи планування та управління часом, витратами, завданнями та ресурсами.
Теми: Засоби управління проєктами. Початок роботи. Основи планування. Розширені техніки планування.
Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС
М12 Український цифровий громадянин
Мета: Надати основні поняття, щодо використання комп’ютера, навички роботи з цифровими даними, які необхідні для впевненого виконання деяких елементарних або повсякденних завдань.
Теми: Апаратне забезпечення комп’ютерів. Операційні системи та принципи роботи в системі. Файлова система. Принципи роботи в текстовому редакторі. Принципи створення електронних таблиць. Інтернет, WWW, веб-браузери. Онлайн-сервіси. Електронна пошта. Спілкування в інтернеті.
Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС
М13 Використання інформаційних систем в охороні здоров’я
Мета: Набуття різними категоріями громадян (медперсоналом, пацієнтами лікувальних і профілактичних установ) необхідних компетентностей, базових знань, практичних навичок і вмінь необхідних для коректної, ефективної та безпечної роботи з програмними засобами сучасних інформаційних систем охорони здоров’я (e-Health, е-Здоров’я)
Теми: Базові концепції організації та функціонування e-Health. Джерела інформації в HIS. Комп’ютерні технології в HIS. Безпека даних. Навички користувача. Політика, процедури, компетентності різних категорій користувачів.
Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС
М14 ІКТ в освіті
Мета: Підвищення методичного та практичного рівнів інформаційно- цифрової компетентності педагогічних працівників щодо використання цифрових технологій у навчальному процесі, зокрема, в умовах змішаного навчання.
Теми: Значення та роль ІКТ в освіті. Підготовка занять з використанням ІКТ. Цифрові ресурси. Управління навчальним середовищем.
Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС
М15 Цифровий маркетинг
Мета: Показати загальні поняття та практичні навички цифрового маркетингу, які є необхідними для ведення бізнесу інструментами веб- сайтів, email- маркетингу, мобільного маркетингу, реклами соціальних медіа та для розробки, оптимізації, проведення аналітики веб-сайтів.
Теми: Основні поняття та планування цифрового маркетингу. Створення, оптимізація та характеристика веб-сайтів. Соціальні медіа, їх характеристика та налаштування. Управління соціальними медіа. Онлайн-маркетинг та онлайн-реклама. Аналітика.
Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС
М16 Комп’ютерні обчислення
Мета: Опанування основних понять, знань та практичних навичок, що стосуються розуміння концепції обчислювального мислення, основ програмування та розробки програм із застосуванням мови програмування Python.
Теми: Ключові концепції та основні терміни обчислювального мислення. Методи обчислювального мислення. Основи кодування мовою Python. Основні елементи побудови програм. Тестування, налагодження та випуск програм.
Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС
М17 Інформаційна грамотність
Мета: Опанування основних понять та навичок, що стосуються ідентифікації, пошуку, оцінки, організації та передачі інформації в інтернеті. Ознайомлення з пошуковими системами, правовими аспектами використання та публікації інформації.
Теми: Поняття інформації. Пошук інформації. Оцінка та організація інформації. Поширення інформації.
Обсяг курсу 2 кредити ЄКТС
М18 Захист даних
Мета: Набуття основних знань, що стосуються концепцій та принципів захисту даних, прав суб’єктів даних, реалізації політики та заходів захисту даних та дотримання нормативних вимог.
Теми: Персональні дані. Захист персональних даних. Огляд General Data Protection Regulation (GDPR). Обґрунтування та цілі. Ролі захисту даних. Принципи. Обробка персональних даних. Права суб’єкта даних. Алгоритми. Способи псевдонімізації та анонімізації даних. Шифрування. Контроль цілісності даних. Політики та методи. Принципи керування доступом. Контроль ідентифікації. Впровадження. Технології. Політики безпеки.
Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС
 

Поглиблений рівень

М19 Обробка тексту (поглиблений рівень)
Мета: Додаткові знання та навички створення складних документів, вдосконалення кінцевих макетів та підвищення продуктивності при використанні програми для обробки тексту.
Теми: Форматування елементів. Макет документу. Посилання та переліки. Засоби автоматизації. Рецензування та захист документів. Поля, форми і шаблони. Додаткові можливості Word. Налаштування програми.
Обсяг курсу 2 кредити ЄКТС
М20 Електронні таблиці (поглиблений рівень)
Мета: Забезпечення отримання передових навичок, які можуть бути використані для створення складних звітів, виконання складних математичних і статистичних обчислень та підвищення продуктивності праці за допомогою електронних таблиць.
Теми: Форматування комірок та сторінок. Організація та контроль обчислень. Графічне представлення результатів обчислень. Аналіз результатів обчислень, прогнозування розвитку ситуацій, оптимізація рішень. Валідалізація (перевірка) та аудит даних. Підвищення продуктивності. Спільне редагування електронних таблиць та безпека.
Обсяг курсу 2 кредити ЄКТС
М21 Бази даних (поглиблений рівень)
Мета: Формування необхідного рівня теоретичної та практичної підготовки здобувачів для використання ними знань про принципи створення, модифікації та використання удосконалених реляційних баз даних.
Теми: Концепція баз даних. Проєктування, створення та використання баз даних. Таблиці та зв’язки між ними. SQL запити. Побудова інтерфейсу користувача бази даних. Вивід інформації з бази даних за допомогою звітів. Підвищення продуктивності та взаємозв’язок баз даних.
Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС
М22 Презентації (поглиблений рівень)
Мета: Формування компетентності щодо планування та проєктування ефективних презентацій.
Теми: Планування презентації. Шаблони оформлення. Графічні об’єкти. Графіки та діаграми. Мультимедіа. Підвищення продуктивності. Поширення презентації.
Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС