• Ukrainian
    • English
  • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

  • +38(0372)509432

  • info@ksm.cv.ua

Перелік документів

Інформацію щодо вступу Ви можете дізнатися за наступними посиланнями: 

Сайт приймальної комісії http://vstup.chnu.edu.ua/

Перелік документів для вступу http://vstup.chnu.edu.ua/?page_id=15

На всі напрями підготовки та спеціальності освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра приймаються особи без вікових обмежень. Заяву про вступ встановленого зразка абітурієнти подають особисто.

До заяви вступники додають такі документи:

□   Документ державного зразка про повну (чи базову) загальну середню освіту (про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього та їх копії.

□   Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий в 2015 році, або його копію.

□   Копії 1-ї, 2-ї та 11-ї сторінок паспорта. Особи, які за віком не мають паспорта, подають копію свідоцтва про народження, а також копію паспорта одного з батьків.

□   Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

□   Документи, що дають право на пільги при зарахуванні на навчання, якщо такі є.

□   4 фотокартки розміром 3×4 см.

□   3 конверти (2 – з марками).

□   Папку на зав’язках для документів.

Примітки:
  • Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються копії документів, які пояснюють ці розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо).
 
  • Чіткі ксерокопії документів повинні бути чорно-білими і завіряються приймальною комісією університету або в установленому порядку. При поданні копій документів пред’явлення оригіналів документів обов’язкове!