• Ukrainian
    • English
  • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

  • +38(0372)509432

  • info@ksm.cv.ua

Нормативні документи

Положення про порядок реалізації студентами ЧНУ права на вільний вибір освітніх компонентів

Положення про індивідуальний графік навчання

Положенням про проведення практики

Положення про організацію освітнього процесу в ЧНУ

Положення про порядок переведення, відрахування, поновлення та переривання навчання студентів у ЧНУ

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти ЧНУ

Положення про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання результатів навчання (здобутих шляхом неформальної та/або інформальної в системі формальної освіти) у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича від 28.10.2019 р.

Правила призначення та виплати стипендій у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ЧНУ

Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ЧНУ

Положенням про виявлення та запобігання академічному плагіату в ЧНУ

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної комісії в ЧНУ

Положення про проведення практики

Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів ЧНУ

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення, надання академічної відпустки здобувачам вищої освіти ЧНУ

Правилами академічної доброчесності у ЧНУ

Етичним кодексом ЧНУ

Положенням про виявлення та запобігання академічному плагіату в ЧНУ

Положенням про постійну комісію з питань академічної доброчесності, правових засад діяльності та регламенту Вченої ради ЧНУ

Заходи з популяризації академічної доброчесності у ЧНУ на 2023 р. 

Соціально-психологічний центр

Порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп, груп,а також надання їм соціально-психологічної допомоги

Положення про засади безконфліктних комунікацій та врегулювання спорів учасників освітнього процесу у ЧНУ

Антикорупційна програма

Положенням про комісію з соціальних питань Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Положення про куратора студенської групи

Положення про парламентаря академічної групи