• Ukrainian
  • English
 • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

 • +38(0372)509432

 • info@ksm.cv.ua

Проекти

Проект DigiUni

Новини проекту / Про проект / Зустрічі, тренінги / Матеріали / Фотогалерея / Обладнання

Project News / About Project / Meetings, trainings / Materials / Photo gallery  / Equipment

Проект Cabriolet

Новини проекту / Про проект / Зустрічі, тренінги / Матеріали / Фотогалерея

Project News / About Project / Meetings, trainings / Materials / Photo gallery

Назвапроекту:Модельно-орієнтований підхід та інтелектуальна система для еволюційного співробітництва академії та промисловості в сфері електронної та обчислювальної техніки

Реєстраційний № 544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES

Коротка назва проекту: «CABRIOLET»

Пріоритет національного спільного проекту – Вища Освіта та Суспільство

Тривалість проекту: 1 грудня 2013 – 30 листопада 2016 (36 місяців)

Проект було продовжено до 31.11.2017 р.

Програма фінансування ЄС: Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства

Цільова група: студенти, стажери, викладачі та адміністрація університетів, керівники ВНЗ, співробітники кафедр ІТ, інжинірингові компанії, окремі клієнти, представники місцевої влади, представники промислового сектору, керівники у промисловості.

Мета і завдання проекту:
Мета проекту – відповісти на попит суспільства на висококваліфікованих фахівців в електронній та обчислювальної техніки шляхом введення інтегрованого модельно – орієнтованого підходу для безперешкодного і ефективного еволюційного співпраці і зв’язку між навчальними закладами та промисловістю до 2016 року. Проектна ідея відповідає стратегії розвитку українських університетів, а саме «Державну програму щодо активізації економіки до 2014 року” та “Концепції науково-інноваційної політики в системі вищої освіти України на 2012-2016 роки”.

Цілі проекту:

  • запровадити модельно – орієнтований підхід для ефективної співпраці між навчальними закладами та промисловістю в електронній та комп’ютерній техніці до 2016 року;
  • розробити інтелектуальну систему, засновану на знаннях для підтримки модельно – орієнтованого підходу до 2016 року;
  • розробити клауд – веб-портал як механізм зв’язку між залученими сторонами до 2016 року;
  • організувати інтенсивні заходи з нарощування потенціалу на основі 3 навчальних блоків до 2016 року.

Напрями діяльності за проектом:

   • розробка веб-порталу для комунікацій;
   • розробка інтелектуальної орієнтованої на знання системи прийняття рішень для підтримки модельно – орієнтованого підходу;
   • комплекс дій для поширення інформації про виконання проекту.

Очікувані результати:

   • веб-портал заснований та успішно функціонує;
   • розроблена та успішно впроваджена інтелектуальна система, що заснована на знаннях для підтримки модельно – орієнтованого підходу;
   • 3 навчальні блоки розроблені та апробовані;
   • розповсюджено інформацію про результати проекту.

Отримувач гранту: Університет Ньюкаслу, Ньюкасл, Велика Британія

Еврокоординатор проекту: Університет Ньюкаслу, Великобританія.

Координатор проекту від України: Національний аерокосмічний університет «ХАІ».

 

Партнерство:

 • Університет Ньюкаслу, Велика Британія
 • Королівський технологічний інститут, Швеція
 • Університет Коімбри, Португалія
 • Крітівеа С.р.І., Італія
 • Інерція Диджиталь С.Л., Іспанія
 • Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» ім. М.Є. Жуковського, Україна
 • Одеській національний політехнічний університет, Україна
 • Чернігівський державний технологічний університет, Україна
 • Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Україна
 • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
 • Севастопольський національний технічний університет, Україна
 • Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова Національної академії наук України, Україна
 • Асоціація підприємств інформаційних технологій України, Україна
 • СілПоінт ТОВ, Україна
 • Міністерство освіти і науки України, Україна

Проект dComFra

Новини проекту / Про проект / Зустрічі, тренінги / Матеріали / Фотогалерея / Обладнання

Project News / About Project / Meetings, trainings / Materials / Photo gallery / Equipment

Назва проекту: «dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens» / «Рамка цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян»

Реєстраційний № 598236-EPP-1-2018-1-LTEPPKA2-CBHESP

Бюджет проекту: 952 946,00 Євро

Сайт проекту – dcomfra.vdu.lt

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ) у складі консорціуму університетів здобув перемогу у конкурсі Еразмус+ з проектом dComFra – «Рамка цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян». Цей проект – один з шести проектів-переможців від України у 2018 році. Загалом за напрямом «Розвиток потенціалу вищої освіти» Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ у 2018 році на конкурс було подано 874 проекти. Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) відібрало 147 проектів, в тому числі 6 проектів за участі України.

Від Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проект виконує колектив кафедри комп’ютерних систем та мереж Інституту фізико-технічних і комп’ютерних наук.

Координатор проекту від ЧНУ – завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Георгій Воробець.

Цілі проекту: створити і презентувати ефективну мережу Української Національної цифрової коаліції, що базується на українських ВУЗах, профільних асоціаціях, державних і бізнес структурах; розробити і впровадити Українські фреймворки цифрових компетенцій; розробити рекомендації для зміни навчальних планів / програм по цифровим компетенцій, у відповідності з Цифровий Європейської робочої програми (Digital Agenda for Europe) і сучасних вимог ринку праці; створити тренінги цифрових компетенцій для вчителів та інших громадян; провести високоякісні тренінги з цифрових компетенцій для різних верств населення.

Міжнародний координатор проекту (Грант холдер): Vytautas Magnus University, Каунас, Литва

Український координатор: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Учасники міжнародного консорціуму виконавців проекту dComFra:

 • Vytautas Magnus University, Каунас, Литва
 • Corinthian university of applied science, Віллах, Австрія
 • Czech university of life sciences Prague, Прага, Чехія
 • Pedagogical university of Cracow, Краків, Польща
 • Polytechnic university of Bucharest, Бухарест, Румунія
 • Public institution Information Technologies Institute, Каунас, Литва
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
 • Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна
 • НТУ «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна
 • Донецький НТУ, Покровськ, Україна
 • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
 • Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна
 • Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, Кременчук, Україна
 • Українська асоціація фахівців інформаційних технологій, Харків, Україна, Київ, Україна
 • Міністерство освіти і науки України, Київ, Україна

This project has been funded with support from the European Commission. This material reflects the views only of the author, and the National Agency and European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Проект ALIoT

Новини проекту / Про проект / Зустрічі, тренінги / Матеріали / Фотогалерея / Обладнання

Project News / About Project / Meetings, trainings / Materials / Photo gallery / Equipment

Проєкт ЄС Еразмус+ ALIOT «Інтернет речей: нова освітня програма для потреб промисловості та суспільства» / «Internet of things: emerging curriculum for industry and human applications»


Акронім проєкту: ALIOT

Цільова група проєкту: студенти, учасники системи безперервного навчання

Координатор проєкту: University of Newcastle upon Tyne, United Kingdom

Мета проєкту: запровадження комплексної освітньої програми в новій сфері «Інтернет речей» для студентів магістратури та аспірантури в університетах України; наближення університетів до змін на глобальному ринку праці в сфері інформаційно-комунікаційних технологій і світовій освітній сфері; надання студентам уявлення щодо різноманітних профілів роботи за різними напрямами Інтернету речей, створення багатодоменної Кластерної мережі Інтернету речей в Україн.

Партнерство:

 • Leeds Beckett University, United Kingdom
 • University of Coimbra, Portugal
 • KTH Royal Institute of Technology, Sweden
 • Institute of Information Sciences & Technologies of the National Research Council, Italy
 • Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Україна
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
 • Одеський національний політехнічний університет, Україна
 • Тернопільський національний економічний університет, Україна
 • Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна
 • Національний університет «Запорізька політехніка», Україна
 • Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
 • ГО «IT-Альянс освіта індустрія наука», Україна
 • Приватна компанія «SmartME University», Україна
 • Міністерство освіти і науки України

Ключові результати проєкту:

 • Підручник «Інтернет речей для промисловості та людських застосувань» (3 томи) для університетів України – матеріали лекцій за навчальними дисциплінами для освітніх програм з підготовки магістрів і докторів філософії; навчальні модулі для професійного розвитку; матеріали до програм та опис практикумів і тренінгів.
 • Кластерна мережа Інтернету речей, що включає 7 офісів в університетах-партнерах України – за посиланням.

Якщо Вас зацікавив досвід і результати проєкту, запрошуємо звернутися до українських університетів-партнерів проєкту ALIOT за такими посиланнями: