• Ukrainian
    • English
  • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

  • +38(0372)509432

  • info@ksm.cv.ua

Матеріали / Materials

Навчальні матеріали

Усі матеріали захищені авторським правом. Всі права захищені авторами, незалежно від того, чи стосується весь матеріал або його частина, зокрема права на переклад, передрук, повторне використання ілюстрацій, читання, трансляцію, відтворення на відео або будь-яким іншим фізичним способом, а також передачу інформації, зберігання та пошук, електронну адаптацію, використання обробки комп’ютерним програмним забезпеченням або за допомогою аналогічної чи різнорідної методології, відомої чи розробленої надалі.

Матеріали призначені для студентів університетів, які навчаються в галузі інформаційних технологій та починають практичну діяльність, фахівців університетів та ІТ-індустрії, які візьмуть участь в організації та підвищенні ефективності університетсько-промислового співробітництва, а також для викладачів, які проводять заняття з відповідних курсів.

Том 1. Запропоновано принципи та моделі співробітництва між університетами та ІТ-індустрією, зокрема, моделі підтримки аутсорсингового бізнесу, сертифікаційних послуг, бізнесу у сфері науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, створення стартапів та дочірніх компаній. Описано відповідні протоколи та проаналізовано випадки університетсько-промислового співробітництва університетів та інститутів Національної академії наук України.

UIC_Volume 1_Model-oriented approach. Practical cases

Том 2. Наведено теоретичні засади, методи, алгоритми, програмні засоби та рекомендації щодо використання системи прийняття рішень, орієнтованої на знання, для вибору моделей співробітництва університетів та ІТ-компаній. Сформульовано рекомендації щодо використання існуючих інструментів для такого вибору.

UIC_Volume 2_Intellectual knowledge-based decision-making system

Том 3. Наведено теоретичні засади та принципи розробки та впровадження інструментів підтримки співпраці компаній ВНЗ та ІТ-індустрії, а також створення та розвитку стартапів. Описано етапи розвитку та особливості функціонування комунікаційного веб-порталу. Надано рекомендації щодо практичного застосування при реалізації різних моделей співробітництва.

UIC_Volume 3_Web-portal. Operational roadmap

Том 4. Представлено навчальні матеріали щодо надання знань та вироблення практичних навичок організації та реалізації успішної співпраці між університетами та IT-індустрією. Тренінг згрупований у чотири контентні модулі для розробки стратегії та використання програмних інструментів підтримки співробітництва, оцінки університетів й ІТ-компаній та вибору моделей співробітництва з використанням інтелектуальної системи прийняття рішень, методологічного та технологічного забезпечення для модельно-орієнтованої взаємодії між університетами і бізнесом, прогнозування розвитку співробітництва та розробка навчальних програм у регіональних екосистемах.

UIC_Volume 4_Capaсity Building.Trainings

 

Тут можна безкоштовно попередньо переглянути деякі додаткові матеріали, розроблені в рамках проекту Tempus CABRIOLET, у формі тренінгів, монографій і т.д.