• Ukrainian
    • English
  • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

  • +38(0372)509432

  • info@ksm.cv.ua

Силабуси обов’язкових дисциплін

ОК01 SL Актуальні питання історії та культури України
ОК02 SL Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК03 SL Філософія
ОК04 SL Іноземна мова ( за професійним спрямуванням) ОК05_SL_Вища математика
ОК05 SL Вища математика
ОК06 SL Фізика
ОК07 SL Теорія електричних кіл
ОК08 SL Комп’ютерна електроніка мобільних систем
ОК09 SL Комп’ютерна дискретна математика
ОК10 SL Числові методи комп’ютерної інженерії
ОК11 SL Сигнали і спектри детермінованих і випадкових процесів
ОК12 SL Економіко-правові аспекти ІТ та автоматизація діяльності підприємств
ОК13 SL Програмування.Ч1. Основи алгоритмізації і програмування на Python і JavaScript
ОК14 SL Програмування. Ч2. Програмування мовою С++
ОК15 SL Програмування. Ч3. Об’єктно-орієнтоване програмування на C#
ОК16 SL Комп’ютерна логіка. Ч1. Комп’ютерна арифметика
ОК17 SL Комп’ютерна логіка. Ч2. Прикладна теорія цифрових автоматів
ОК18 SL Комп’ютерна логіка. Ч3. Теорія інформації та кодування
ОК19 SL Архітектура мобільних і вбудованих комп’ютерів
ОК20 SL Схемотехніка мобільних і вбудованих комп’ютерних систем
ОК21 SL Системне програмування
ОК22 SL Системне програмне забезпечення та ОС реального часу
ОК23 SL Технології проектування мобільних і вбудованих КС та ІоТ
ОК24 SL Комп’ютерні системи спеціалізованого призначення
ОК25 SL Комп’ютерні мережі
ОК26 SL Високопродуктивні обчислення в мобільних і вбудованихКС
ОК27 SL Організація баз даних
ОК28 SL Інженерія програмного забезпечення
ОК29 SL Захист інформації в комп’ютерних системах
ОК30 SL Системи інженерного CAD, CAM, CAE проектування
ОК31 SL Основи ІоТ, ІоЕ
ОК32 SL Обчислювальна практика
ОК33 SL Навчальна практика
ОК34 SL Проектно-технологічна практика
ОК35 SL Переддипломна практика
ОК 36 Випускна кваліфікаційна робота – дипломний проект(робота)