• Ukrainian
    • English
  • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

  • +38(0372)509432

  • info@ksm.cv.ua

Робочі програми обов’язкових дисциплін

ОК01 RP Актуальні питання історії та культури України
ОК02 RP Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК03 RP Філософія
ОК04 RP Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)
ОК05 RP Вища математика
 ОК06 RP Фізика
ОК07 RP Теорія електричних кіл
ОК08 RP Комп’ютерна електроніка мобільних систем
ОК09 RP Комп`ютерна дискретна математика
ОК10 RP Числові методи комп’ютерної інженерії
ОК11 RP Сигнали і спектри детермінованих і випадкових процесів
ОК12 RP Економіко-правові аспекти IT та автоматизація діяльності підприємств
ОК13 RP Програмування. Ч1. Основи алгоритмізації і програмування на Python і JavaScript
ОК14 RP Програмування. Ч2. Програмування мовою С++
ОК15 RP Програмування. Ч3. Об’єктно-орієнтоване програмування на C#
ОК16 RP Комп’ютерна логіка. Ч1. Комп’ютерна арифметика
ОК17 RP Комп’ютерна логіка. Ч2. Прикладна теорія цифрових автоматів
ОК18 RP Комп’ютерна логіка. Ч3. Теорія інформації та кодування
ОК19 RP Архітектура мобільних і вбудованих комп’ютерів
ОК21 RP Системне програмування
ОК22 RP Системне програмне забезпечення та ОС реального часу
ОК23 RP Технології проектування мобільних і вбудованих КС та ІоТ
ОК24 RP Комп’ютерні системи спеціалізованого призначення
ОК25 RP Комп’ютерні мережі
ОК26 RP Високопродуктивні обчислення в мобільних і вбудованих КС
ОК27 RP Організація баз даних
ОК28 RP Інженерія програмного забезпечення
ОК29 RP Захист інформації в комп’ютерних системах
ОК30 RP Системи інженерного CAD_CAM_CAE проектування
ОК31 RP Основи IoT_IoE
ОК32 RP Обчислювальна практика
ОК33 RP Навчальна практика
ОК34 RP Проектно-технологічна практика
ОК35 RP Переддипломна практика_IoT