• Ukrainian
  • English
 • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

 • +38(0372)509432

 • info@ksm.cv.ua

Гімчинська Сніжана Юріївна

Асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж


Коло наукових інтересів: Впровадження дистанційного навчання в освітню сферу, розробка вимірювальної та обчислювальної техніки, кодування інформації, основи алгоритмізації.

 

Додаткові відомості


Освіта: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича,  фізичний факультет, кафедра ЕОМ (1992)

В 2010 р. отримала диплом про перепідготовку ЧТЕІ КНТЕУ за спеціальністю «Державні фінанси».

 

Certificate of Course Completion 


2003 – CCNA 1 Networking Basics.

2019 – CNA PCAP: Programming Essentials in Python

2020 – CISCO IT Essentials

Досвід роботи: 

 


Дисципліни: Персональні комп’ютери, Основи алгоритмізації та програмування, Теорія інформації та кодування, Комп’ютерна графіка, Обчислювальна техніка та програмування, Методи цифрової обробки сигналів, Прикладна теорія цифрових автоматів, Технологія проектування комп’ютерних систем, Комп’ютерна арифметика.

 

 E-mail: gimsnega@gmail.com

 

ПУБЛІКАЦІЇ:

 Статті в українських фахових виданнях

 1. Гімчинський О.Г., Виклюк Я.І., Гімчинська С.Ю. Основні проблеми захисту бізнесу. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Економічні Науки. 2004р. Вип.3.
 2. Гімчинський О.Г., Гімчинська С.Ю. Публікація динамічних баз даних у комп’ютерних мережах TCP/IP. Зб. робіт. Генетичні та інформаційні системи скринінгу раку. – Чернівці, видавництво БДМУ, – 2005. С. 249 – 266.

 

Матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій

 1. Гімчинський О.Г., Баловсяк С.В., Гімчинська С.Ю. Апаратно-програмний комплекс спряження дифрактометра рентгенівського ДРОН-3М з IBM-сумісним ПК. IX – міжнародна науково-технічна конференція “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”. 30 травня – 2 червня 2002 р., м. Хмельницький, Збірник наукових праць. Випуск №9. -Т. 1.-С. 90-94.
 2. Гімчинський О.Г., Гімчинська С.Ю. Впровадження дистанційного навчання в освітню сферу. XIV Міжнародна науково-практична конференція „Формування стратегії розвитку регіону на інноваційній основі”, Чернівці,
  13-14травня 2004 року.
 3. Гімчинський О.Г., Гімчинська С.Ю. Технології дистанційного навчання в освіті. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Економічні Науки. 2004р. Вип.4.
 4. Гімчинський О.Г., Віклюк Я.І., Гімчинська С.Ю. Впровадження дистанційного навчання в освітню сферу. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2004 року.
 5. Гімчинський О.Г., Гімчинська С.Ю. Публікація динамічних баз даних у комп’ютерних мережах TCP/IP. Генетичні та інформаційні системи скринінгу раку. Зб. наукових робіт. – Чернівці, видавництво БДМУ, 2005- C. 246 – 264.
 6. Гимчинский А.Г., Гимчинская С.Ю. «Облачные вычисления» как инновационная основа информационной среды образовательного процесса. Международная научная конференция аспирантов и докторантов «Актуальные проблемы современной науки и пути их решения». Россия, г. Красноярск, 24 ноября 2011 г., с. 159-164.
 7. Міжнародна науково-практична конференція “Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону” 23-24 квітня 2015 року м. Чернівці – м. Сучава. Тези “Впровадження сучасних засобів інформаційного забезпечення”, 2015 р., ст. 413-417.
 8. Тези «Застосування умовно безкоштовного програмного забезпечення при проведенні дистанційного навчання». Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : збірник тез доповідей на Всеукраїнському науково-методичному семінарі з елементами вебінару (м. Харків, 25 лютого 2016 р.) / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Харків: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – 76 с.

 

СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ:

 1. Остапович М.В., Гімчинська С.Ю. Інформатика. Основи автоматизації задач: Конспект лекцій. Видавництво “Рута” Чернівецького національного університету, 2000. – 24 с.
 2. Остапович М.В., Гімчинська С.Ю. Виконання дипломних та курсових робіт (проектів) з проектування програмного забезпечення. Видавництво “Рута” Чернівецького національного університету, 2000. – 36 с.
 3. Остапович М.В., Гімчинська С.Ю. Програмування для фізиків: Лабораторний практикум. 1 частина. Видавництво “Рута” Чернівецького національного університету, 2001. – 66 с.
 4. Остапович М.В., Гімчинська С.Ю. Інформатика: Методичні вказівки до виконання самостійних робіт. Видавництво “Рута” Чернівецького національного університету, 2000. – 21 с.
 5. Гімчинська С.Ю. Апаратні засоби персонального комп’ютера: Навчальний посібник. Видавництво “Рута” Чернівецького національного університету, 2003. – 100 с.
 6. Гімчинський О.Г., Гімчинська С.Ю. Основи комп’ютерної техніки. Навчальний посібник. Гриф Міністерства освіти і науки України. Видавництво ТЗН ЧТЕІ КНТЕУ, / Чернівці: 2004. – 180 с.
 7. Гімчинська С.Ю. Програмування в Microsoft Office: Лабораторний практикум. Видавництво “Рута” Чернівецького національного університету, 2005. – 48 с.
 8. Гімчинський О.Г., Гімчинська С.Ю. Інформатика та комп’ютерна техніка: MS Word. Навчальний посібник. Чернівці: «Рута», 2007, – 144 с.
 9. Гімчинська С.Ю. Програмування та алгоритмізація задач. Навчальний посібник. (Гриф МОНУ). Видавництво “Рута” Чернівецького національного університету, 2007. – 236 с.
 10. Гімчинська С.Ю. Обчислювальна техніка та програмування : контрольні та тестові завдання. Видавництво “Рута” Чернівецького національного університету, 2011.
 11. Гімчинська С.Ю. Персональні комп’ютери: контрольні та тестові завдання. Видавництво “Рута” Чернівецького національного університету, 2011.
 12. Гімчинська С.Ю. Персональні комп’ютери: лабораторний посібник. Видавництво “Рута” Чернівецького національного університету, 2011.
 13. Воробець Г.І., Гімчинська СЮ. Теорія інформації та кодування. Лабораторний практикум. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012.
 14. Практикум з основ цифрової обробки сигналів: у 5 ч. / укл.: Мельничук С.В., Федоренко А.П., Воробець Г.І., Гімчинська С.Ю. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 52 с.