• Ukrainian
    • English
  • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

  • +38(0372)509432

  • info@ksm.cv.ua

Робочі програми обов’язкових дисциплін

ОК01 RP Актуальні питання історії та культури України
ОК02 RP Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК03 RP Філософія
ОК04 RP Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)
ОК05 RP Вища математика
ОК06 RP Фізика
ОК07 RP Теорія електричних кіл
ОК08 RP Комп’ютерна електроніка
ОК09 RP Комп`ютерна дискретна математика
ОК10 RP Числові методи комп’ютерної інженерії
ОК11 RP Теорія ймовірностей в системах обробки інформації
ОК12 RP Економіко-правові аспекти та автоматизація діяльності підприємств
ОК13 RP Програмування. Ч1. Основи алгоритмізації і програмування на Python і JavaScript
ОК14 RP Програмування. Ч2. Програмування мовою С++
ОК15 RP Програмування. Ч3. Основи об’єктно-орієнтованого програмування
ОК16 RP Комп’ютерна логіка. Ч1. Комп’ютерна арифметика
ОК17 RP Комп’ютерна логіка. Ч2. Прикладна теорія цифрових автоматів
ОК18 RP Комп’ютерна логіка. Ч3. Теорія інформації та кодування
ОК19 RP Архітектура комп’ютерів
ОК21 RP Системне програмування
ОК22 RP Системне програмне забезпечення
ОК23 RP Технології проектування комп’ютерних систем
ОК24 RP Комп’ютерні системи
ОК25 RP Комп’ютерні мережі
ОК26 RP Паралельні та розподілені обчислення
ОК27 RP Організація баз даних
ОК28 RP Інженерія програмного забезпечення
ОК29 RP Захист інформації в комп’ютерних системах
ОК30 RP Системи інженерного CAD, CAM, CAE проектування
ОК31 RP Обчислювальна практика
ОК32 RP Навчальна практика
ОК33 RP Проектно-технологічна практика
ОК34 RP Переддипломна практика