• Ukrainian
  • English
 • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

 • +38(0372)509432

 • info@ksm.cv.ua

Воробець Георгій Іванович

Доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж


Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: Доцент

Тема кандидатської дисертації: «Модифікування властивостей шарів і структур Al-Si, PtxSiy-Si імпульсним лазерним опроміненням» (1989, КДУ ім. Т. Шевченка, спеціальність : 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків)

Коло наукових інтересів:  Технології інтернету речей і кіберфізичні системи, вбудовані і розподілені реконфігуровні комп’ютерні пристрої, засоби і системи; фізичні принципи і технологія лазерної корекції елементів напівпровідникових сенсорів і структур для інформаційно-вимірювальних, телекомунікаційних систем, автоматики і керування; принципи моделювання, аналізу і синтезу біоподібних і біоінтегрованих комп’ютеризованих пристроїв і систем.

 

Додаткові відомості


Освіта: Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, фізичний факультет, кафедра мікроелектроніки і напівпровідникових приладів (1985) Диплом

Досвід роботи: 

1985    –  інженер кафедри напівпровідникової мікроелектроніки Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича

1985 – 1988 –   навчання в стаціонарній аспірантурі кафедри напівпровідникової електроніки Київського державного університету імені Тараса Шевченка

1988 – 1990 – молодший науковий співробітник кафедри напівпровідникової мікроелектроніки Чернівецького державного університету

1990 – 1996 –  асистент кафедри радіотехніки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

1996 – 2003 –  доцент кафедри радіотехніки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

2003 – 2015  – доцент, заступник завідувача (з 2004 р.) кафедри комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

З 2015 –  доцент, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


Дисципліни:

– для спеціальності 123 – “комп’ютерна інженерія”:

 • Комп’ютерна схемотехніка;
 • Теорія інформації і кодування;
 • Системи передачі даних;
 • Проектування спеціалізованих мікропроцесорних систем;
 • Internet of things technologies for cyberphysical systems.

– для спеціальностей 121 – комп’ютерні науки; 193 – геодезія і землеустрій; 192 – будівництво та цивільна інженерія; 103 – науки про Землю (гідрометеорологія); 181 – харчові технології):

 • Комп’ютерна схемотехніка;
 • Теорія інформації і кодування;
 • Радіоелектроніка;
 • Основи системного аналізу;
 • Основи електроніки автоматики і цифрової техніки;
 • Автоматизація виробничих процесів.

– для студентів іноземців спеціальності 192 – будівництво та цивільна інженерія :

 •   Основи системного аналізу (англ. мовою).

 

E-mail: g.vorobets@chnu.edu.ua

 

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті у міжнародних виданнях цитованих Scopus

 1. Vorobets H., Vorobets O., Horditsa V., Tarasenko V., Vorobets Olha. Features of Synthesis and Statistical Properties of a Modified Stream Encoder with Dynamic Key Correction // Conference Proceedings of 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT’2018, Ukraine, Kyiv, May 24-27, 2018, (DeSSerT`2018), Kyiv, Ukraine, 2018. – Р.160-165. http://dessert.ieee.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/DESSERT2018program-final.pdf. (Scopus)
 2. Vorobets H. Self-reconfigurable Cryptographical Coprocessor for Data Streaming Encryption in Tasks of Telemetry and the Internet of Things. / H. Vorobets, O. Vorobets, V. Horditsa, V. Tarasenko, Olha Vorobets // Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 21-23 September, 2017, (IDAACS`2017), Bucharest, Romania, 2017. – Р.1117-1120. http://ieeexplore.ieee.org/document/8095259/ DOI: 1109/IDAACS.2017.8095259 (Scopus)
 3. Strebezhev V.M., Strebezhev V.V., Yuriychuk I.M., Dobrovolskyi Yu.G., Nichy S.V., Vorobets G.I., Fochuk P.M. Preparation of CdхMn1-хTe Crystal Surface by Laser Irradiation for Formation of Barrier Structures // IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2019. Conference Proceedings. – Kyiv, Ukraine, 16-19 April, 2019. – P. 225-227. https://ieeexplore.ieee.org/document/8783834/metrics#metrics, DOI: 10.1109/ELNANO.2019.8783834 (Scopus).
 4. Vorobets G., Vorobets O., Strebezhev Vol., Strebezhev Vik., Khalavka Yu., Balazyuk V. Elements for Photodetectors Based on Epitaxial Layers In4Se3, In4Te3 and CdSb. // IEEE 35th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2015 – Conference Proceedings. – Kyiv, Ukraine, 21-24 April, 2015. – P. 225-227. https://ieeexplore.ieee.org/document/7146878 DOI: 10.1109/ELNANO.2015.7146878 (Scopus).
 5. Vorobets G., Melnychuk S., Vorobets N., Sachenko A. Influence of Intersymbolical Interference and Mutual Modulation Noise on Digital Signals With Frequency Coding. // Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 15-17 September, 2011, (IDAACS`2011), Prague, Czech Republic, 2011. https://ieeexplore.ieee.org/document/6072806?section=abstract DOI: 1109/IDAACS.2011.6072806
 6. Воробець Г.І., Рогов Р. В., Копач О. В. Математична модель, методика та комп’ютерне забезпечення процесу вирощування напівпровідникiв методом Бріджмена. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. ISSN 1729-3774. – 2015. – №2(5). – С. 36-40. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vejpte_2015_2(5)__7  (Scopus).
 7. Воробець Г.І., Гуржуй Р. Д., Кузь М. А. Комп’ютеризована система з реконфігурованою архітектурою для моніторингу параметрів довкілля. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. ISSN 1729-3774. – 2015. – №2(6). – С. 55-59. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2015_2(6)__11 (Scopus).
 8. Vorobets Н. I. Laser gettering of structural – impurity defects in the contacts of metal – intrinsic CdTe with a Schottky barrier / Н.I. Vorobets, O.I. Vorobets, V. Strebegev, Yu. V. Tanasyuk // Applied Surface Science.–2007. –254. –Р. 942–947. (Scopus).
 9. Vorobets Н. I. Laser synthesis of thin films and layers of In4Se3, In4Te3 and modification of their structure / Н.I. Vorobets, T.A. Melnychuk, V.N. Strebegev // Applied Surface Science. – 2007. – 254. –Р. 1002– (Scopus).
 10. Kobasa I. M. TiO2-MenOm – Based Materials / M. Kobasa, I. V. Kondratyeva, Н. I. Vorobets // Sperlatice & Microstructures. – 2008. – 44. – Р. 496–505. (Scopus).
 11. Vorobets Н. I. Diode Schottky systems Al – nanosilicon interface layer – Si. / In : Frontiers of Multifunctional Integrated Nanosystems. // Editors E. Buzaneva, P. Scharff. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands. – –P.213–224. (Scopus).
 12. VorobetsН. I. Исследование физических механизмов лазерной коррекции и стабилизации параметров структур Al–n-n+-Si–Al c барьером Шоттки / Н. I. Vorobets, М. М. Vorobets, V. N. Strebegev, E. V. Buzaneva, A. G. Shkavro // ФТП. – 2004. – Т.36, вып.6. – С.690–692. [Semiconductors. Vol.38, N.6. – Р. 663–665.] (Scopus).
 13. VorobetsН.  Laser manipulation of clusters, structural defects and nanoaggregates in barrier structures on silicon and binary semiconductors / Н. I. Vorobets, O. I. Vorobets, V. N. Strebegev // Applied Surface Science. – 2005. –247.– Р. 590–601. (Scopus).

 

Статті в українських фахових виданнях (вибрані публікації)

 1. Воробець Г. І., Воробець О. І., Гордіца В. Е. Застосування системнго підходу для синтезу моделей базових елементів реконфігуровних структур в системах передачі інформації. // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2018. – №28(104). – С.257-267.
 2. Рогов Р. В., Воробець Г. І., Воробець О. І. Структурно–логічна організація серверного програмного забезпечення для управління технологічними мережами // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2012. – № 5. – С. 205-208. – [Електронний ресурс] http://nbuv.gov.ua/UJRN/etks_2012_5_33
 3. Vorobets Н., Tarasenko V. P. Application of the self-adaptive and self-reconfigurable computer devices for micro- and nanoelectronics. // Radioelectronics and computer systems, 2015.– № 1 (71). – P.143-148.
 4. Воробець Г.І., Гуржуй Р.Д., Рогов Р.В., Стрєбєжєв В.В., Юрійчук І.М., Стребежев В.М. Застосування структур на основі реконфігуровних FPGA середовищ для реалізації спецпроцесорів моделювання характеристик та управління процесом синтезу інтерференційних ІЧ фільтрів // Науковий вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2015. – Т.6, Вип. 1. – С. 66-70.
 5. Скрипський М.І., Воробець Г.І., Мельничук С.В. Порівняння ефективності використання OpenMP та MPI з однопотоковим виконанням обчислень. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Том 7, Випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – С. 82-85. – http://ptcsi.chnu.edu.ua/vnchnu/2016_V7_Is1/12_Skrypskyi_%D0%A1SN_V7_Is1_p_80-83.pdf
 6. Воробець Г. І., Тарасенко В. П. Cамореконфігуровні комп’ютерні засоби як модельна основа інтелектуальної самоорганізації кіберфізичних систем / Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: матеріали Другого наукового семінару. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). ISBN 978-617-607-976-7. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/39386/1/20-114-120.pdf
 7. Макарчук Р. І., Ляшкевич В. Я., Воробець Г. І. Архітектура системи пошуку і сервіс для вирішення завдань діагностики комп’ютерних засобів // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти. 2015. Т. 6. Вип. 2. – C.23-27.
 8. Воробець Г. І., Скрипський М. І. Застосування моделей розсіювання Гауса та “хмарних” технологій для прогнозування розповсюдження домішок в атмосфері. // Східно-Європейський журнал наукових досліджень. – 2013. – №6. – С.18-21.
 9. Воробець Г. І., Шабашкевич Б. Г., Добровольський Ю. Г., Юр’єв В. Г., Воропаєва С. Л., Кузь М. А., Гуржуй Р. Д. Комп’ютеризований радіометр-дозиметр ультрафіолетового випромінювання Тензор-31М. // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти. 2013. – Т. 4. Вип. 2. – С. 89-93.
 10. Воробець Г. І., Скрипський Мик. І., Скрипський Мих. І., Воробець М. М. Структурно-функціональна організація програмного комплексу для моделювання поширення забруднень в атмосфері за допомогою «хмарних» обчислень. // Науковий вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2013. – Т.4, Вип. 1. – С. 62-66.
 11. Воробець Г. І., Коваленко К. О. Інтелектуальна комп’ютерна система підтримки прийняття рішень для управління технологічними системами в усталених режимах. // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, – Т. 5, Вип. 2. – С. 130-135.
 12. Vorobets H. I, Strebezhev V. V., Strebezhev V. M., Hurjui R. D, Rogov R. V. Application of the infrared semiconductors interference filters for optical sensors in express spectroscopy of organic materials. // Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania. – 2015. – Volume XIV, Issue 1. – 93 – 100. Journal homepage: www.fia.usv.ro/fiajournal
 13. Vorobets Н.I.,Strebezhev V.V.,Tkach V.M., Vorobets O.I.,Strebezhev V.M. Laser Synthes and Optimization of Parameters of Thin Films and Epitaxial Layers of In4Se3, In4Te3. // Journal of Education and Technical Sciences. – Vol. 2, 1, September 2015. – P. 5-8.
 14. Воробець Г. І., Воропаєва С. Л., Кузь М. А., Ніколаєв А. М. Структурна організація системи моніторингу. // Науковий вісник ЧНУ.: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ. – Т. 2. Вип. 1. – C.121-124.
 15. Воробец Г. И.,Воропаева С. Л., Добровольский Ю. Г., Шабашкевич Б. Г., Юрьев В. Г. Модуль сопряжения измерительного прибора с персональным комп’ютером // Науковий вісник ЧНУ Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ. – – Т. 2. Вип. 2. – C.53-56.
 16. Воробець Г. І., Кузенко В. Ю., Добровольський Ю. Г., Воробець О. І., КузенкоВ. І. Програмне забезпечення для управління і обробки даних автоматизованими спектрофотометрами. // Світлотехніка та електроенергетика. – 2012. – №2. – С.29-36.
 17. Воробець Г. І., Воропаєва С. Л., Добровольський Ю. Г., Іванущак Н. М. Алгоритм і програмне забезпечення оптимізації технічних параметрів фотодетекторів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 446: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – C.112-116.
 18. Воробець Г. І., Стрєбєжєв В. М., Воробець О. І. Алгоритм і пакет програм для оптимізації параметрів інтерференційних фільтрів ІЧ-діапазону // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.479: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – C.157-160.
 19. Воробець Г. І., Стребежев В. М., Воробець О. І. Апаратно-програмне забезпечення для цифрової обробки сигналів растрового електронного мікроскопа РЕМ-100У. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 479: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2009.- С. 49-53.
 20. Воробець Г. І.,Воробець Н. Г. Імітаційне моделювання завадостійкості цифрової системи передачі даних з багаточастотним ущільненням каналу зв’язку. // Науковий вісник Чернівецького університету: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – Т.1, вип. 2. – С. 114-117.
 21. Воробець Г. І., Воробець О. І., Воропаєва С. Л., Мельничук С. В. Апаратно-програмне узгодження інтерфейсів GPIB і CENTRONICS. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 423: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск “Комп’ютерні системи та компоненти”. Частина І. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – C.24-28.
 22. Воробець Г. І., Воробець Н. Г. Система передачі даних з використанням багатопозиційного цифрового коду. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 423: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск “Комп’ютерні системи та компоненти”. Частина І. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – C.73-76.
 23. Воробець Г. І., Бирка М.Ф. Структуризація баз даних як метод оптимізації алгоритму функціонування АСУ // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 426: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск “Комп’ютерні системи та компоненти”. Частина IІ. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – C.51-57.
 24. Vorobets Н. I., Vorobets O. I., Voropaeva S. L., Tanasyuk Yu. V. Computer modeling of laser irradiation absorption in multi layers semiconductor structures. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 426: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск “Комп’ютерні системи та компоненти”. Частина ІI. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – C.87-92.
 25. Воробець Г. І., Рогов Р. В. Комп’ютеризована система управління технологічним модулем. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 426: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск “Комп’ютерні системи та компоненти”. Частина ІI. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – C.102-105.
 26. Воробець Г.І. Пристрій для автоматизації оптичних досліджень бар’єрних структур на основі напівпровідникових сполук А2В6, А3В5 / Г.І. Воробець, О.І. Воробець, С.Л. Воропаєва, П.М. Горлей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізика – 2004. – №6. – С. 40–42.
 27. Воробець Г.І. Контролер керування температурними режимами вирощування напівпровідникових плівок на базі IBMPC / Г. І. Воробець, І. М. Раренко, О.І. Воробець, С. Л. Воропаєва, Є. Д. Громко, Є. М. Косенков // Фізика і хімія твердого тіла. – 2004. – Т.5, №4. – C. 815–818.
 28. Воробець Г.І. Cтруктурні зміни плівок Al, SiO2, Si внаслідок старіння після імпульсного фотонного опромінення та їх вплив на характеристики контактів Al–n-Si з бар’єром Шотткі / Г.І. Воробець, М.М. Воробець, Т.А. Мельничук, А.Г. Шкавро // Фізика і хімія твердого тіла. – 2005. – Т.6, №1. – C. 165–169.
 29. Воробець Г. І. Thermoelastic interactions in structures Al-n-Si-Ni at a pulse laser irradiation / Г. І. Воробець, М. М. Воробець, А. П. Федоренко // Functional Materials. – 2005. – Т.12, № – P.107–113.
 30. Воробець Г.І. Генератор каліброваних сигналів для дослідження динамічних характеристик цифрових пристроїв і напівпровідникових бар’єрних структур / Г.І. Воробець, О.І. Воробець, В.Е. Гордіца, С.В. Мельничук // Вісті Академії інженерних наук України. – 2005.–№4 (27). –47–51.
 31. Воробец Г. И. Сетевая система контроля технологического процесса выращивания полупроводниковых кристаллов и тонких пленок / Г.И. Воробец, Р.В. Рогов, С.В. Мельничук // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2005. –№5.– С. 52–54.
 32. Воробец Г.И. Оптимизация аппаратно-программного обеспечения для автоматизации спектрофотометра СФ-20 / Г.И. Воробец, А.И. Воробец, С.В.Мельничук // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. –2006. – №2. – С. 19–22.
 33. Вплив імпульсного лазерного випромінювання на детектуючі властивості контактів Pt-p-CdTe з бар’єром Шотткі / П.М. Горлей, О.І. Воробець, Г.І. Воробець, К.С. Ульяницький, В.В. Хом’як // Український фізичний журнал. – 2006. –Т.51, №8. – С. 795–799.

 

Матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій (вибрані доповіді)

 1. Воробец Г.І., Рогов Р.В., Мельничук C.В. Сетевая cистема контроля технологического процесса выращивания полупроводниковых кристаллов и тонких пленок // Труды шестой международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии», 23-27 мая 2005 г., г.Одеса, Украина. С.338.
 2. Vorobets Н.I., Vorobets O.I., Melnychuk T.A, Strebegev V.M. Laser synthesis, nanostructuring and manipulation of phase composition of surface-barrier systems and heterojunctions on the basis of the II-VI and III-V single crystals// E-MRS 2005, Spring Meeting, Scientific Programme. May 31 – June 3, 2005.SYMPOSIUM J, P. J-4/19.
 3. Vorobets Н.I., Vorobets O.I., Voropaeva S.L., Dobrovolsky Yu.G., Melnychuk T. A. Fundamental and applied aspects of laser interaction with materials on the interface devices: computer modeling and experimental investigations // E-MRS 2005, Spring Meeting, Scientific Programme. May 31 – June 3, 2005. SYMPOSIUM J, P. J-5/19.
 4. Vorobets Н.I., Vorobets O.I., Horley P.M., Ulyanitskyi K.S., Homyak V.V. Influence of a pulse laser irradiation on the charge transfer mechanisms in Pt (Al, Au) –CdTe structures with a Schottky barrier // 12th International Conference on II-IV Compounds. Program & Abstract. Warsaw, Poland, September 12-16, 2005. P.247.
 5. Воробец А.И., Горлей П.Н., Воробец Г.И., Ульяницкий К.С. Коррекция параметров детектирующих контактов In – туннельно-тонкий диэлектрик – CdTe–Au импульсным лазерным излучением // Труды седьмой международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии», 22-26 мая 2006 г., г.Одеса, Украина.Т.2, С.145.
 6. Воробец Г.И., Рогов Р.В. Волкова В.В. Аппаратно-программное обеспечение для управления технологическим модулем высокотемпературной обработки полупроводниковых кристаллов // Труды седьмой международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии», 22-26 мая 2006 г., г.Одеса, Украина. Т.2, С.169.
 7. Воробец Г.И., Рощупкин А.Ю. Рощупкина Н.В. Моделирование системы автоматизированного управления для печио тжига стеклянных колб ламп накаливания // Труды седьмой международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии», 22-26 мая 2006 г., г. Одеса, Украина. Т.1, С.71.
 8. Vorobets Н.I., Melnychuk T.A, Strebegev V.M. Laser correction of structure and barrier properties of In4Se3 and In4(Se3)1-хTe3x photosensitive epitaxial heterosystems. // E-MRS 2006, Spring Meeting, Scientific Programme. May 29 – June 3, 2006.SYMPOSIUM H, P. H-P- 1/13.
 9. Vorobets Н.I., Dobrovolsky Yu.G., Voropaeva S.L. Mechanisms of a laser correction and parameters stabilization of Si p-i-n diodes. // E-MRS 2006, Spring Meeting, Scientific Programme. May 29 – June 3, 2006. SYMPOSIUM H, P. H-P- 1/14.
 10. Vorobets Н.I., Vorobets O.I., Strebegev V.M. Laser boost of solid phase processes in metal – CdTe structures with a Schottky barrier // E-MRS 2006, Spring Meeting, Scientific Programme. May 29 – June 3, 2006. SYMPOSIUM H, P. H-P- 1/15.
 11. Vorobets Н.I., Vorobets O.I., Fedorenko A.P., Tanasyuk Yu.V. Modelling of charge transfer mechanisms in Au-CdTe structures after pulse laser irradiation // Problems of Optics and High Technology Material Science. SPO’2006: Scientific works. (Kiev, 2006, р.90.)
 12. Vorobets Н.I., Vorobets O.I., Strebegev V.N. Tanasyuk Yu.V. Laser gettering of structural – impurity defects in the contacts of metal – intrinsic CdTe with a Schottky barrier // E-MRS 2007, Spring Meeting, Scientific Programme. May 28 – June 1, 2007.SYMPOSIUM P. –P3-22.
 13. Vorobets Н.I., Melnychuk T.A, Strebegev V.N. Laser synthesis of thin films and layers of In4Se3, In4Te3 and modification of their structure// E-MRS 2007, Spring Meeting, Scientific Programme. May 28 – June 1, 2007. SYMPOSIUM P. – P2-16.
 14. Vorobets Н.I., Voropaeva S. L., Tanasyuk Yu.V. Dynamic model of laser irradiation absorption in multilayer semiconductor structures of metal – semiconductor and metal-insulator-semiconductor // E-MRS 2007, Spring Meeting, Scientific Programme. May 28 – June 1, 2007.SYMPOSIUM P.- P1-21.
 15. Kobasa I. M., Kondratyeva I.V., Vorobets Н.I. Nanostructured catalytic systems based on TiO2-WO3 and TiO2-Bi2O3// E-MRS 2007, Spring Meeting, Scientific Programme. May 28 – June 1, 2007.SYMPOSIUM O. –P2-9.
 16. Воробець Г.І., Горлей П.М., Воробець О.І., Стребежев В.М., Обедзинський Ю.К. Структурні зміни в оксидних та металевих плівках на поверхні монокристалів CdTe, зумовлені дією лазерного опромінення // Матеріали XI Міжнародної конференції „Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”. – Івано-Франківськ (Україна), 2007. – Т.1. – С.126.
 17. Воробец Г.И., Стребежев В.Н., Грицюк Б.Н., Воробец А.И. Обедзинский Ю.К. Фоточувствительные элементы на основе барьерных структур на CdSb // 8-я Международная научно-практическая конференция «Современные информационные и электронные технологии», СИЭТ -2007, Одесса 21–25 мая 2007 г.
 18. Воробець Г.І., Рогов Р.В. Методи оптимізації технологічного синтезу інтерференційних фільтрів в умовах невизначеності контрольованих параметрів процесу // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2007). International conference. Abstracts. May 21-25, 2007. Chernivtsi. – P.76-78.
 19. Воробець Г.І., Бутенко В.К., Воропаева С.Л., Добровольский Ю.Г., Шаба-шкевич Б.Г., Юрьев В.Г. Модуль сопряжения измерительного прибора с персональным комп’ютером.// Сенсорна електроніка „Сенсор-2007”, Тези доповідей науково-практичної конференції. М.Одеса, 5-9 червня 2007 р. С.36-37.
 20. Vorobets Н.I., Raranskyi N.D., Vorobets I. Modification of structure and electronic properties of the metal – semiconductor contacts by pulsing laser radiation of millisecond duration. // Optics and High Technology Material Science. SPO’2007: Scientific works. (October 25-28, 2007, Kyiv, р.81.)
 21. Vorobets M.M., Vorobets Н.I., Tevtul Ya.Yu., Voloshchuk G. Influence of methods of chemical etching and modes of a laser irradiation on barrier properties of structures on the basis CdTe. // E-MRS 2008, Spring Meeting, Scientific Programme. May 28 – June 1, 2008.SYMPOSIUM B.–P1-60.
 22. Vorobets Н.I., Raranskyi M.D., Vorobets O. I., Tkach M. The laser correction technique of parameters of n-CdTe photodetectors for information – measurement systems.// Optics and High Technology Material Science. SPO’2008: Scientific works. (October 23-26, 2008, Kyiv, р.162-163.)
 23. Vorobets M.M., Vorobets Н.I., Tevtul Yu. Influence of preliminary chemical processing on feature of structural – phase formation of layers of porous silicon.// Optics and High Technology Material Science. SPO’2008: Scientific works. (October 23-26, Kiev, 2008, р.164.)
 24. Vorobets Н. I., Vorobets O. I., Fedorenko P. Stabilization of technical parameters of detectors of electromagnetic radiation on base n-CdTe by pulse laser radiation.// Optics and High Technology Material Science. SPO’2008: Scientific works. (October 23-26, Kiev, 2008, р.165.)
 25. Vorobets Н.I., Vorobets M.M., Strebegev V.M. Influence of the formation conditions of porous silicon on technical parameters por-Si –c-Si sensors // E-MRS 2009 Spring Meeting. Scientific Programme. Symposium: M Bioinspired and biointegrated materials as new frontiers nanomaterials, Strasbourg (France), June 08-12, 2009. M PII 2
 26. Vorobets Н.I., Melnychuk T.A., Strebegev V.M., Vorobets O.I., Tkach V.M Laser correction of heterojunctions parameters In4Se3-Ge. // E-MRS 2009, SpringMeeting, ScientificProgramme. / Symposium Q. Laser and plasma processing for advanced materials. Strasbourg (France), June 08-12, 2009. Q P15 5. – P.21-22.
 27. Vorobets Н.I., Melnychuk T.A., Strebegev V.M., Vorobets O.I., Tkach V.M. Laser synthesis and optimization of parameters of thin-film barrier structures Metal – In4Te3, In4Se3 // E-MRS 2009, Spring Meeting, Scientific Programme. / Symposium Q. Laser and plasma processing for advanced materials. Strasbourg (France), June 08-12, 2009.Q P15 5. – P.22.
 28. Воробець M.M., Воробець Г.І., Гнатюк Ю.І, Добровольський Ю.Г. Вплив фінішної хімічної обробки на сенсорні властивості кремнієвих детекторів для сонячної енергетики. // Сенсорна електроніка „Сенсор-2009”, Тези доповідей науково-практ. конф. м.Одеса, 01-04 червня 2009 р. С.91-93.
 29. Воробець Г.І., Дійчук В.В., Воробець М.М. Автоматизація досліджень впливу процесів електрохімічної обробки на характеристики напівпровідникових кристалів // 16 міжнародна конф. З автоматичного управління «Автоматика–2009». Тези доповідей. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – С.137-139.
 30. Воробець Г.І., Воробець Н.Г. Методика динамічної ідентифікації елементів локальної безпровідної мережі при M-арному кодуванні цифрових сигналів. // 16 міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика-2009». Тезидоповідей. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – С.299.
 31. Воробець Г.І., Воропаєва С.Л., Добровольський Ю.Г., Мельничук С.В. Спеціалізований мікропроцесорний модуль інтелектуального управління інтенсивністю джерела ультрафіолетового випромінювання. // 16 міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика-2009». Тези доповідей. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – С.302.
 32. Воробець Г.І., Ємельянов О.Ю., Рогов Р.В. Структурно-алгоритмічна оптимізація обчислювального кластера для моделювання інформаційно-технологічних та управляючих систем. // 16 міжнародна конф. З автоматичного управління «Автоматика-2009». Тези доповідей. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – С.316-318.
 33. Voloshchuk А.G., Tevtul Ya.Yu. Vorobets M.M., Vorobets Н.І. Influence of chemical treatment on surface electronic states of Si-plates and properties of the SiO2-Si structures. // Optics and High Technology Material Science. SPO’2009: Scientific works. 10-th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science. October 22-25, Kiev, 2009. – P.134.
 34. Vorobets M.M., Vorobets Н.І., Tevtul Ya.Yu., Gnatyuk Yu.I., Tkach V.M. Influence of finishing chemical treatment on the mechanism of formation, structure and optical properties of porous silicon // Optics and High Technology Material Science. SPO’2009: Scientific works. 10-th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science. October 22-25, Kiev, 2009. – P.170-171.
 35. Vorobets Н.І., Voropaeva S.L., Dobrovolskyi Yu.G., Fedorenko A.P Photon correction and stabilization of technical parameters of photodetectors of ultra-violet radiation on the basis of GaP-SnO2. // Optics and High Technology Material Science. SPO’2009: Scientific works. 10-th International Young Scientists ConferenceOptics and High Technology Material Science.October 22-25, Kiev, 2009.-P.172-173.
 36. Vorobets Н.І., Vorobets O.I., Strebegev V.M. Optimization of photosensitive heterostructures on the basis of indium selenide In4Se3 // Optics and High Technology Material Science. SPO’2009: Scientific works. // 10-th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science. October 22-25, Kiev, 2009. – P.175-176.
 37. Vorobets Н., Rogov R., Vorobets О. The hardware-software module for network access to control system // 4-а Міжнародна конференція «Сучасні комп’ютерні системи та мережі: Розробка та використання» (ACSN’2009), Львів, 7-11 листопада, 2009 р. с. 105-106. (November 9-13, Lviv, 2009.-P.240-241.)
 38. Vorobets Н., Vorobets N., Gorditsa V. The optimization of multilevel code systems of data transmission with multi frequency coding of signals // 4-а Міжнародна конференція «Сучасні комп’ютерні системи та мережі: Розробка та використання» (ACSN’2009), Львів, 7-11 листопада, 2009 р. – С. 107-108.
 39. Vorobets Н., Vorobets O., Voropaeva S., Dobrovolskyi Yu. Algorithm of digital processing of signals for the coordination of spectral characteristics of photodetectors and of the sources of ultra-violet radiation // 4-а Міжнародна конференція «Сучасні комп’ютерні системи та мережі: Розробка та використання» (ACSN’2009), Львів, 7-11 листопада , 2009 р.// с. 203-205.
 40. Vorobets Н.І., Vorobets O.I., Kuz M.A., Fedorenko A.P. Hardware-software complex for automation of measurements and computer processing of spectral characteristics of semiconductors in an optical range 200 – 1100 nanometers // Optics and High Technology Material Science. SPO’2010: Scientific works. 11-th International Young Scientists ConferenceOptics and High Technology Material Science. October 22-25, Kiev, 2010. – P.250.
 41. Vorobets M. M, Vorobets G. I, Tevtul Yu. Influence of impurity and way of finishing chemical processing on photoluminescent properties of nanostructured cadmium telluride // Optics and High Technology Material Science. SPO’2010: Scientific works. 11-th International Young Scientists ConferenceOptics and High Technology Material Science. October 22-25, Kiev, 2010. – P.249.
 42. Воробец Г.И., Кузенко В.Ю., Кузенко В.И., Добровольський Ю.Г., Прохоров Г.В. Воробец А.И., Программное обеспечение для управления и обработки данных спектрофотометра. // Труды ХХІІ Международн. науч.-техн. конф., школы мол. специалистов и выставки по фотоэлектронике и приб-м ночного видения. 22-25 мая, Москва, 2012.–С.141-142.
 43. Vorobets Н.І., Voropaieva S. The modulus of digital information processing of sensors of ultraviolet radiation. Evolutionary Computing Optimization and Data Mining (ECODAM) / Workshop: Meta-Heuristics & algorithms for specific problems. Iasi, Romania, 18-23 June, 2012.
 44. Vorobets Н.І., Vorobets M.M., Kuz M.A. Correction of optical properties of cadmium telluride photodetectors for networks in range 850nm. // Materials of 13-th International Young Scientists Conference Optics and high Technology Material Science SPO 2012, – October 25-28, 2012. – Kyiv, Ukraine. – p.139.
 45. Воробець Г.І., Савчук О.П. Застосування контурно-векторного методу ідентифікації заданої траєкторії для динамічного управління рухомими об’єктами. // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікації, нано- та мікроелектроніки”, – 25-27 жовтня 2012 року.–Чернівці. – с.153-154.
 46. Воробець Г.І., Рогов Р.В. Методи і засоби підвишення ефективності обробки оптичних сигналів у комп’ютеризованих системах керування і передачі даних // ПІКТ 2013. Чернівці, 26-28 травня 2013 р. – С.22-23.
 47. Воробець Г.І., Скрипський М.І. Застосування моделей розсіювання Гауса та “хмарних” технологій для прогнозування розповсюдження домішок в атмосфері // Матеріали III-ої міжнародної науково-практичної конференції Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки. 24-26 жовтня 2013 р., Чернівці, Україна. – С.122.
 48. Воробець Г.І., Кузь М.А., Гуржуй Р.Д. Структурні рішення базового модуля цифрової обробки інформаційних сигналів сенсорів. // ПІКТ 2013. Чернівці, 26-28 травня 2013 р. – С.80.
 49. Vorobets Н.І., Voropaeva S.L., Hurzhuy R.D., Kuz M.A. Techniques and microprocessor tools for precise measuring of pulse parameters of optical radiation // The Eleventh International Conference “Correlation Optics 2013”. Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine September 18-21, 2013. P2/25.
 50. Vorobets Н.І., Strebezhev V.V., Strebezhev V.М. Interference IR Filters Based on Crystal In4Se3 and In4Te3 for Optical Biosensors. // E-MRS Fall Meeting 2014 Symposium U: Bioinspired and biointegrated materials as frontiers nanomaterials IV: healthcare nanomaterials and systems in biomedical nano-chips, – robots. Poster U PIII 5. Warsaw University of Technology, Poland, 15-19 September, 2014.
 51. Vorobets Н.І. Semiconductor sensors based on nanostructured and biointegrated materials as the basis for the synthesis of intelligent selfreconfigurable cyberphysical and multifunctional computer systems. // E-MRS Symposium Fall 14U “Bioinspired and Biointegrated Materials as New Frontiers Nanomaterials IV” Warsaw University of Technology, Poland, 15-19 September, 2014. http://www.emrs-strasbourg.com/index.php?option=com_content&task=view&Itemi d=137&id=772
 52. Воробець Г.І. Мультифункціональні самореконфігуровні комп’ютерні системи: підходи до проектування і структурні рішення. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2014”, 27-30 травня 2014. – Чернівці: Родовід, 2014.– С.9-11.
 53. Воробець Г.І., Коваленко К.О., Канак А.О., Фочук П.М. Моделювання усталених режимів процесу вирощування кристалів. // Матеріали ІІІМіжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютер-ної техніки» „ПІКТ – 2014”, 27-30 травня 2014. – Чернівці : Родовід, 2014.– С.118-120.
 54. Воробець Г.І., Скрипський М.І. Оптимізація диспетчеризації роботи “хмари”. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конфе-ренції «Проблеми інформатики та комп’ютер-ної техніки» „ПІКТ – 2014”, 27-30 травня 2014. – Чернівці: Родовід, 2014. – С.133-135.
 55. Vorobets Н.І., Kovalenko E.A. Intelligent computer control of the crystal cadmium telluride synthesis by Bridgman method // Fifteenth International Young Scientists Conference Devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko National University of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics Optics& High Technology Material Science SPO 2014. Part I Scientific works. October 23-26, 2014 Kyiv, Ukraine. –Р.181-182.
 56. Vorobets Н.І., Strebezhev V.V.,Strebezhev V.N. Electrical properties and structure of Schottky diodes and heterojunctions based on In4Te3, In4Se // Fifteenth International Young Scientists Conference Devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko National University of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics Optics& High Technology Material Science SPO 2014. Part I Scientific works. October 23-26, 2014 Kyiv, Ukraine. –Р.121-122.
 57. Воробець Г.І., Коваленко К.О. Комп’ютерна система підтримки прийняття рішень в управлінні усталеними режимами технологічних агрегатів. // Proceedings of the Ninth International Scientific-Practical Conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCEIES-2014. 14 – 17 October, 2014. – Vinnytsia, Ukraine. – VNTU – С. 36-37.
 58. Воробець Г.І., Скрипський М.І., Гуржуй Р.Д. Диспетчеризація виконання завдань на «хмарі». // Інтелектуальні технології в системному програмуванні: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції молодих вчених та студентів, 23-25 квітня, Хмельницький, Україна / Хмельницький національний університет, 2014. – С.111-112.
 59. Воробець Г.І., Гуржуй Р.Д., Тузик В.І., Скрипський М.І. Інтелектуальна система екологічного моніторингу довкілля. // Інтелектуальні технології в системному програмуванні: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції молодих вчених та студентів, 23-25 квітня, Хмельницький, Україна / Хмельницький національний університет, 2014. – С.115-116.
 60. Воробець Г.І., Коваленко К.О., Гуржуй Р.Д. Синтез інтелектуальних комп’ютерних систем управління неперервними технологічними процесами. Інтелектуальні технології в системному програмуванні: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції молодих вчених та студентів, 23-25 квітня, Хмельницький, Україна / Хмельницький національний університет, 2014. – С.113-114.
 61. Vorobets Н.І. Applying the principles bioinspiring and genetic DNA coding for the implementation selfreconfigurable cyberphysical and intelligent computer systems. // E -MRS 2015 Spring Meeting, Symposium V : Bioinspired and biointegrated materials as frontiers nanomaterials. May 11-15, 2015.
 62. Воробець Г.І. Методика синтезу архітектури самореконфігуровних вбудованих комп’ютерних засобів технологічних кіберфізичних систем. // ПІКТ 2015. Чернівці, 26-29 травня 2015 р. – С.20-23.
 63. Воробець Г.І., Гордіца В.Е. Методи і засоби ущільнення та захисту даних в телеметричних реконфігуровних системах обробки і передачі інформації на основі кодів з багатозначною основою (огляд) // ПІКТ 2015. Чернівці, 26-29 травня 2015 р. – С 99-103
 64. Воробець Г.І.,Гуржуй Р.Д., Рогов Р.В., Стрєбєжєв В.В., Стрєбєжєв В.М. Застосування структур на основі реконфігуровних FPGA середовищ для реалізації спецпроцесорів моделювання характеристик та управління процесом синтезу інтерференційних ІЧ фільтрів. // ПІКТ 2015. Чернівці, 26-29 травня 2015 р. – С 103-104
 65. Воробець Г.І., Коваленко К.О. Вбудована система каскадного управління промисловими агрегатами неперервної дії. // ПІКТ 2015. Чернівці, 26-29 травня 2015 р. – С 106-107.
 66. Воробець Г.І., Коваленко К.О. Удосконалення методики синтезу вбудованих комп’ютерних систем пошуку оптимальних способів управління для багатопараметричних неперервних технологічних процесів. // V Міжнародна науково-практична конференції “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” 27-29 травня 2015 р. Івано-Франківськ – Вінниця
 67. Vorobets H. Methods and Computerized Equipment of Identification and Express Analysis of Carcinogenic Components in Bioactive Environments and Nanostructured Materials / H. Vorobets, M. Solomiychuk, A. Zelya, V. Strebezhev, M. Vorobets, V. Buchakchiyskyi, O. Pshenychnyi // E-MRS Conference programme – Fall Meeting 2019. Symposium V : Bioinspired and Biointegrated Materials as New Frontiers Nanomaterials IX. 16th – 19th September 2019, Warsaw, Poland. – P. 353. – https://www.european-mrs.com/bioinspired-and-biointegrated-materials-new-frontiers-nanomaterials-ix-emrs
 68. Vorobets G., Vorobets O., Buchakchiysky V., Solomiychuk M., Zelya A. Application of mathematical moeling to study the fine structure of spectra of protein complexes// E-MRS Conference programme – Fall Meeting 2019. Symposium V+: Bioinspired and Biointegrated Materials as New Frontiers Nanomaterials IX. 16th – 19th September 2019, Warsaw, Poland. – P. 368. – https://www.european-mrs.com/bioinspired-and-biointegrated-materials-new-frontiers-nanomaterials-ix-emrs
 69. Vorobets H., Buchakchiyskyi V., Pshenychnyi O., Vorobets O. Application of Internet technologies for monitoring the bio-objects and bio-cybernetic systems// E-MRS Conference programme – Fall Meeting 2019. Symposium V: Bioinspired and Biointegrated Materials as New Frontiers Nanomaterials IX. 16th – 19th September 2019, Warsaw, Poland. – P. 364. –https://www.european-mrs.com/bioinspired-and-biointegrated-materials-new-frontiers-nanomaterials-ix-emrs
 70. Воробець Г.І. Базові принципи організації і функціонування екосистем інтернету речей і кіберфізичних систем. // Проблеми інформатики та комп‘ютерної техніки: праці VIIIМіжнародної науково-практичної конференції (ПІКТ-2019), м. Чернівці, 03-06 жовтня,2019. Чернівці: Чернюнац.ун-т,2019. – С.15-17.
 71. Воробець Г.І., Соломійчук М.П., Зеля А.Г., Стребежев В.М., Воробець М.М., Бучакчійський В.С., Пшеничний О.О., Гордіца В.Е., Воробець О.Г., Зелик А.Є. Методи і комп’ютеризовані засоби ідентифікації та експрес аналізу канцерогенних компонент в біоактивних середовищах і матеріалах. //Проблеми інформатики та комп‘ютерної техніки: праці VIIIМіжнародної науково-практичної конференції (ПІКТ-2019), м. Чернівці, 03-06 жовтня,2019. Чернівці: Черн.нац.ун-т,2019. – С.66-67.

 

СПИСОК ОСНОВНИХ ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ:

 1. Vorobets H. I., Kharchenko V. S. Kudermetov R. K. at all. Internet of Things Technologies for Cyber Physical Systems: Practicum / Vorobets H. I., Kharchenko V. S., Kudermetov R. K., KlyatchenkoYa. M., Horditsa V. E., Pshenychnyi O. O., Khamula I. S., Lobachev I. M., Lobachev M. V., Tiahunova M. Y., Polska O. V. // Vorobets H. I. and Kharchenko V. S. (Eds.) – Ministry of Education and Science of Ukraine, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, National Aerospace University “KhAI”, Zaporizhzhia National Technical University, 2019. – 172 p. – https://www.dropbox.com/s/cp4i82nbao0to2k/MC4_IoT%20Tech%20for%20CPS_web.pdf?dl=0
 2. Vorobets Н. I., Vorobets O. I., Horditsa V. E. PART IV. IoT Technologies for Cyber PhysicalSystems.12. CPS and IoT as a Basis of Industry 4.0 / In : Internet of Things for Industry and Human Application. In Volumes 1-3. Volume 1. Fundamentals and Technologies / V. S .Kharchenko (ed.) – Ministryof Education and Science of Ukraine, National Aerospace University “KhAI”, 2019. – 605p. – P. 442-495. https://www.dropbox.com/s/yzljsusmve1ukvm/ALIOT_Multi-Book_Volume1_web.pdf?dl=0
 3. Vorobets Н. I., Vorobets O. I., Horditsa V. E. PART IV. IoT Technologies for Cyber Physical Systems.13. IoT Technology in the Problems of Synthesis and Analysis of CPS / In : Internet of Things for Industry and Human Application. In Volumes 1-3.Volume 1. Fundamentals and Technologies / V. S .Kharchenko (ed.) – Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aerospace University “KhAI”, 2019. – 605p. – P. 496-530. https://www.dropbox.com/s/yzljsusmve1ukvm/ALIOT_Multi-Book_Volume1_web. pdf?dl=0
 4. Воробець Г.І. Кейси Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. / В кн.: Університетсько-індустріальна кооперація. // Том 1. Модельно-орієнтований підхід. Практичне керівництво та приклади / Під ред. Харченка В.С. – Міністерство освіти і науки України, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2017. – С.229-282.
 5. Воробець Г.І., Воробець О.Г., Могилін Д.О. Розділ 4. Прогнозування розвитку університетсько-індустріальної кооперації та відпрацювання навчальних програм у регіональних екосистемах. / В кн.: Університетсько-індустріальна кооперація. // Том 4. Нарощування потенціалу. Тренінги / Під ред. Харченка В.С. – Міністерство освіти і науки України, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2017. – С.260-280.
 6. Воробець Г.І. Системи запису інформації : Навчальний посібник. Чернівці, Рута, 2003. 88 с.
 7. Воробець Г.І. Модуляційні джерела живлення РЕА. Навчальний посібник. – Чернівці, Рута, 2003. 62 с.
 1. Воробець Г.І., Воробець О.І., Остапов С.Е. Комп’ютерна схемотехніка. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. – Чернівці, ЧНУ, 2012. 64 с.

 

Патенти на корисну модель

 1. Воробець Г.І., Воробець О.І., Добровольский Ю.Г. Спосіб виготовлення діода Шотткі на основі високоомного телуриду кадмію. Деклараційний патент на корисну модель 17438, МПК(2006), H01L 31/18, бюл.№9, 2006.
 2. Воробець Г.І., Мельничук Т.А. Стребежев В.М. Спосіб виготовлення фоточутливої гетероструктури на основі In4Se3. Патент на корисну модель 50924, МПК (2009)С30В 13/00, МПК С30В 29/10, Н01L31/0296 бюл.№9, 2010.
 3. Воробець Г.І., Воробець М.М., Волощук А.Г. Спосіб виготовлення поверхнево пасивованого поруватого кремнію. Патент на корисну модель №57687. – опубл. 10.03.2011. Бюл. №5
 4. Воробець Г.І., Гуржуй Р.Д., Добровольский Ю.Г., Кузь М.А., Мельничук С.В., Шабашкевич Б.Г., Юр’єв В.Г. Радіометр енергетичної освітленості ультрафіолетового діапазону. Патент №82801. 12.08.2013. Бюл. №15.

 

СЕРТИФІКАТИ

English Certification Heorhii Vorobets