• Ukrainian
  • English
 • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

 • +38(0372)509432

 • info@ksm.cv.ua

Двірничук Костянтин Васильович

Асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж


Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук

Тема кандидатської дисертації: «Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності» (2015)

Коло наукових інтересів: Програмна реалізація методів математичного моделювання динаміки лінійно розподілених просторово-часових процесів

 

Додаткові відомості


Освіта: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, факультет комп’ютерних наук, кафедра математичних проблем управлянні та кібернетики  (2009)

Досвід роботи: 

 

Дисципліни: Програмування мовою JAVA, Веб-програмування та веб-дизайн, Теорія ймовірності, Об’єктно-орієнтоване програмування, Технології проектування програмних систем.


 E-mail: k_v_dvirnychuk@ukr.net

Сертифікати / Дипломи / Відзнаки

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті у міжнародних журналах

 1. Стоян В. А. К построению дифференциальной модели поперечных динамических смещений толстого упругого слоя / В. А. Стоян, К. В. Двирничук // Проблемы управления и информатики. – 2012. – №4. – С. 74-83.
 2. Стоян В. А. О математическом моделировании задач управления динамикой толстых упругих плит. Часть I. Управление при непрерывно заданном желаемом состоянии / В. А. Стоян, К. В. Двирничук // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – №3.С. 79-96.
 3. Стоян В. А. О математическом моделировании трехмерного поля поперечных динамических смещений толстых упругих плит / В. А. Стоян, К. В. Двирничук // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – №6. – С. 58-73.
 4. Стоян В. А. Об интегральной модели поперечных динамических смещений толстого упругого слоя / В. А. Стоян, К. В. Двирничук // Проблемы управления и информатики. – 2013. – №1. – С. 70-82.
 5. Стоян В. А. О математическом моделировании задач управления динамикой толстых упругих плит. Часть IІ. Управление при дискретно заданном желаемом состоянии / В. А. Стоян, К. В. Двирничук // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – №2.С. 117-133.
 6. Стоян В.А. Методы псевдоинверсной алгебры в задачах идентификации состояния толстых упругих плит / В.А. Стоян, К.В. Двирничук // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – №4 – С. 65-75.
 7. Стоян В.А. Математическое моделирование прямых и обратных задач динамики толстого упругого слоя. Часть I. Математическое моделирование поля поперечных динамических смещений слоя / В.А. Стоян, К.В. Двирничук // Проблемы управления и информатики. – 2016. – №4 – С. 66-72.
 8. Стоян В.А. Математическое моделирование прямых и обратных задач динамики толстого упругого слоя. Часть II. Задачи управления полем поперечных динамических смещений слоя / В.А. Стоян, К.В. Двирничук // Проблемы управления и информатики. – 2016. – №5 – С. 44-57.

 

Статті в українських фахових виданнях

 1. Стоян В. А. До побудови інтегрального еквіваленту лінійних диференціальних моделей / В. А. Стоян, К. В. Двірничук // Доповіді НАН України. – 2012. – №9. – С. 36-43.
 2. Dvirnychuk K. V. About problem of control three dimensional field transverse dynamic displacements of thick elastic plate / K. V. Dvirnychuk // Вісник Київського університету. Сер. Кібернетика. – 2013. – №1(13). – С. 18-23.
 3. Стоян В. А. О системе комп’ютерно-аналитического моделирования динамики пространственно-распределенных процессов / В. А. Стоян, К. В. Двирничук, А. Е. Ершов, А. С. Емцов // Компьютерная математика. – 2012. – №2. – С. 34-44.
 4. Стоян В. А. Про результати тестування та розв’язку осесиметричної задачі динаміки товстого пружного шару / В. А. Стоян, К. В. Двірничук, І. Г. Соломянюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2013. – Т.4, В.2. – С. 104-109.
 5. Петрович В.М. Про один підхід до розв’язання задачі математичного моделювання одновимірної динамічної системи з неповно визначеним крайовим станом / В.М. Петрович, Н.М. Требіна, К.В. Двірничук // Вісник Київського університету. Сер. Кібернетика. – 2016. – №1(15). – С. 38-41.

 

Матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій

 1. ДвірничукК. В. До побудови фундаментальних розв’язків лінійних диференціальних моделей / К. В. Двірничук // Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці: всеукр. наук. конф., 11-13 червня 2012 р.: тези доповідей. – Чернівці, 2012. – С.
 2. ДвірничукК. В. Дослідження динаміки дискретно спостережуваної товстої пружної плити / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2013): XXII міжн. конф., 23-27 вересня 2013 р.: тези доповідей. – Ялта, 2013. – С. 69-71.
 3. ДвірничукК. В. Математичне моделювання динаміки неперервно спостережуваної товстої пружної плити / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Problems of decision   making under uncertainties (PDMU-2013): XXI міжн. конф., 13-17 травня 2013 р.: тези доповідей. – Східниця, 2013. – С. 122-123.
 4. ДвірничукК. В. Про алгоритм обернення лінійних диференціальних моделей систем з розподіленими параметрами / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2012: VII міжн. наук.-практ. конф., 25-28  червня 2012 р.: тези доповідей. – Чернігів-Жукин, 2012. – С. 261-263.
 5. ДвірничукК. В. Про диференціальну модель поля поперечних динамічних зміщень товстого пружного шару / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // XIV міжн. наук. конф. імені академіка М. Кравчука, 19-21 квітня 2012 р.: тези доповідей. – Київ, 2012. – С. 161-162.
 6. ДвірничукК. В. Про математичне моделювання розв’язків неповно визначених початково-крайових задач динаміки товстих пружних плит / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Dynamical system modeling and stability investigation: міжн. конф., 29-31 травня 2013 р.: тези доповідей. – Київ, 2013. – С.
 7. ДвірничукК. В. Про математичні моделі поперечних динамічних зміщень тов­стого пружного шару / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: всеукр. наук.-практ. конф., 3-5 травня 2012 р.: тези доповідей. – Чернівці, 2012. – С. 18-19.
 8. ДвірничукК. В. Про математичні основи комп’ютерного моделювання динаміки товстих пружних плит / К. В. Двірничук, В. А. Стоян, Я. В. Крисак // АВІА-2013: XI міжн. наук.-техн. конф. , 21-23 травня 2013 р.: тези доповідей. – Київ, 2013. – С. 126-129.
 9. Двірничук К. В. Про систему чисельно-аналітичного моделювання неповно визначених диференціальних систем / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Високопродуктивні обчислення: міжн. наук.-техн. конф., 8-10 жовтня 2012 р.: тези доповідей. – Київ, 2012. – С. 163-166.
 10. Двірничук К. В. Про результати математичного моделювання динаміки товстого пружного шару / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014): XXIII міжн. конф., 12-16 травня 2014 р.: тези доповідей. – Мукачево, 2014.С. 91-92.
 11. Dvirnychuk К. Solving the problem of mathematical modeling of a field of dynamic displacement of thick elastic plates / К. Dvirnychuk, V. Stoyan // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016): XXVIII International conference, august 25-30. – Brno, Czech Republic, 2016. 47.