• Ukrainian
  • English

Двірничук Костянтин Васильович

Доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж


Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: Доцент

Тема кандидатської дисертації: «Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності» (2015)

Коло наукових інтересів: Програмна реалізація методів математичного моделювання динаміки лінійно розподілених просторово-часових процесів

 

Додаткові відомості


Освіта: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, факультет комп’ютерних наук, кафедра математичних проблем управління та кібернетики  (2009) Диплом

Досвід роботи: 

 

Дисципліни: Програмування Ч3. Основи об’єктно-орієнтованого програмування, Програмування мовою Java, Веб-програмування та веб-дизайн, Технології проектування програмних систем.


 E-mail: k.dvirnychuk@chnu.edu.ua

 

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті у міжнародних журналах

 1. V. A. Stoyan, K. V. Dvirnychuk, On construction of differential model of transversal dynamic displacements of thick elastic layer, Journal of Automation and Information Sciences, 44(8), pp. 44-54, 2012.
 2. A. Stoyan, K. V. Dvirnychuk, On an integral model of the transverse dynamic displacements of a thick elastic layer, Journal of Automation and Information Sciences, 45(1), pp. 16-29, 2013.
 3. A. Stoyan, K. V. Dvirnychuk,  Mathematical modeling of three-dimensional fields of transverse dynamic displacements of thick elastic plates, Cybernetics and Systems Analysis, pp. 49 (6), pp. 852-864, 2013
 4. A. Stoyan, K. V. Dvirnychuk, Mathematical modeling of the control of dynamics of thick elastic plates. I. Control under continuous desired state, Cybernetics and Systems Analysis, Vol. 50(3), pp. 394-409, 2014
 5. V. A. Stoyan, K. V. Dvirnychuk, Mathematical modeling of the control of dynamics of thick elastic plates. II. Control under discrete desired state, Cybernetics and Systems Analysis, Vol. 51(2), pp. 261-275, 2015, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55369520100
 6. V. A. Stoyan, K. V. Dvirnychuk, Methods of Pseudo-Inverse Algebra in State Identification Problems for Thick Elastic Plates, Cybernetics and Systems Analysis, Vol. 52(4), pp. 555-564, 2015, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55369520100
 7. V. A. Stoyan, K. V. Dvirnychuk, Mathematical modeling of direct and inverse problems of dynamics of thick elastic layer. Part I. Mathematical modeling of the field of transverse dynamic displacements of layer, Journal of Automation and Information Sciences, Vol. 48(9), pp. 49-63, 2015, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55369520100
 8. V. A. Stoyan, K. V. Dvirnychuk, Mathematical modeling of direct and inverse problems of dynamics of thick elastic layer. Part II. control problems of field of transverse dynamic displacements of layer, Journal of Automation and Information Sciences, Vol. 48(7), pp. 66-72, 2015, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55369520100

 

Статті в українських фахових виданнях

 1. Стоян В. А. До побудови інтегрального еквіваленту лінійних диференціальних моделей / В. А. Стоян, К. В. Двірничук // Доповіді НАН України. – 2012. – №9. – С. 36-43.
 2. Dvirnychuk K. V. About problem of control three dimensional field transverse dynamic displacements of thick elastic plate / K. V. Dvirnychuk // Вісник Київського університету. Сер. Кібернетика. – 2013. – №1(13). – С. 18-23.
 3. Стоян В. А. О системе комп’ютерно-аналитического моделирования динамики пространственно-распределенных процессов / В. А. Стоян, К. В. Двирничук, А. Е. Ершов, А. С. Емцов // Компьютерная математика. – 2012. – №2. – С. 34-44.
 4. Стоян В. А. Про результати тестування та розв’язку осесиметричної задачі динаміки товстого пружного шару / В. А. Стоян, К. В. Двірничук, І. Г. Соломянюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. 2013.  Т.4, В.2.  С. 104-109.
 5. Петрович В.М. Про один підхід до розв’язання задачі математичного моделювання одновимірної динамічної системи з неповно визначеним крайовим станом / В.М. Петрович, Н.М. Требіна, К.В. Двірничук // Вісник Київського університету. Сер. Кібернетика.  2016.  №1(15).  С. 38-41.
 6. Двірничук К.В. Комп’ютерне рішення для знаходження поперечних динамічних зміщень товстих пружних плит в умовах невизначеності. Вісник Вінницького Політехнічного інституту. 2022. №6 (165). С. 75-80.

Навчально-методичні публікації

 1. Веб-програмування та веб-дизайн: Навчальний посібник /  К. В. Двірничук Д. О. Вацек.  Чернівці: ЧНУ, 2022. 472 с.
 2. Мова програмування Java: Навчальний посібник /  К. В. Двірничук Д. О. Вацек. Чернівці: ЧНУ, 2021. 146 с.
 3. Двірничук К.В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Програмування Ч3. Основи ООП» (електронне видання) : навч. посіб. Чернівці, 2022. 200с.
 4. Двірничук К.В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Технології проектування програмних систем» (електронне видання) : навч. посіб. Чернівці, 2022. 100с

Матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій

 1. ДвірничукК. В. До побудови фундаментальних розв’язків лінійних диференціальних моделей / К. В. Двірничук // Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці: всеукр. наук. конф., 11-13 червня 2012 р.: тези доповідей. – Чернівці, 2012. – С.
 2. ДвірничукК. В. Дослідження динаміки дискретно спостережуваної товстої пружної плити / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2013): XXII міжн. конф., 23-27 вересня 2013 р.: тези доповідей. – Ялта, 2013. – С. 69-71.
 3. ДвірничукК. В. Математичне моделювання динаміки неперервно спостережуваної товстої пружної плити / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Problems of decision   making under uncertainties (PDMU-2013): XXI міжн. конф., 13-17 травня 2013 р.: тези доповідей. – Східниця, 2013. – С. 122-123.
 4. ДвірничукК. В. Про алгоритм обернення лінійних диференціальних моделей систем з розподіленими параметрами / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2012: VII міжн. наук.-практ. конф., 25-28  червня 2012 р.: тези доповідей. – Чернігів-Жукин, 2012. – С. 261-263.
 5. ДвірничукК. В. Про диференціальну модель поля поперечних динамічних зміщень товстого пружного шару / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // XIV міжн. наук. конф. імені академіка М. Кравчука, 19-21 квітня 2012 р.: тези доповідей. – Київ, 2012. – С. 161-162.
 6. ДвірничукК. В. Про математичне моделювання розв’язків неповно визначених початково-крайових задач динаміки товстих пружних плит / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Dynamical system modeling and stability investigation: міжн. конф., 29-31 травня 2013 р.: тези доповідей. – Київ, 2013. – С.
 7. ДвірничукК. В. Про математичні моделі поперечних динамічних зміщень тов­стого пружного шару / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: всеукр. наук.-практ. конф., 3-5 травня 2012 р.: тези доповідей. – Чернівці, 2012. – С. 18-19.
 8. ДвірничукК. В. Про математичні основи комп’ютерного моделювання динаміки товстих пружних плит / К. В. Двірничук, В. А. Стоян, Я. В. Крисак // АВІА-2013: XI міжн. наук.-техн. конф. , 21-23 травня 2013 р.: тези доповідей. – Київ, 2013. – С. 126-129.
 9. Двірничук К. В. Про систему чисельно-аналітичного моделювання неповно визначених диференціальних систем / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Високопродуктивні обчислення: міжн. наук.-техн. конф., 8-10 жовтня 2012 р.: тези доповідей. – Київ, 2012. – С. 163-166.
 10. Двірничук К. В. Про результати математичного моделювання динаміки товстого пружного шару / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014): XXIII міжн. конф., 12-16 травня 2014 р.: тези доповідей. – Мукачево, 2014.С. 91-92.
 11. Dvirnychuk К. Solving the problem of mathematical modeling of a field of dynamic displacement of thick elastic plates / К. Dvirnychuk, V. Stoyan // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016): XXVIII International conference, august 25-30. – Brno, Czech Republic, 2016. 47.
 12. Двірничук К. В., Рекшинський Б.В. Розробка веб-сервісу компанії пасажирських перевезень / Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: всеукр. наук.-практ. конф., 28-31 жовтня 2020 р.: тези доповідей. Чернівці, 2020. С. 94-96
 13. Математичне моделювання тривимірного поля поперечних динамічних зміщень товстих пружних плит Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції (випуск 55), 9 лютого 2021 р.: тези доповідей. Тернопіль, 2021.
  http://www.konferenciaonline.org.ua/ua/article/id-13/

Сертифікати / Дипломи / Відзнаки

Диплом кандидата наук

Атестат доцента

AllDigitalWeek-2020

AllDigitalWeek-2021

Сертифікат про тренінг

ICDL-сертифікат

Сертифікат про рівень англійської

Сертифікат про підвищення кваліфікації 2021

Сертифікат про підвищення кваліфікації 2022

Сертифікат про підвищення кваліфікації 2023

Свідоцтво про підвищення кваліфікації