• Ukrainian
  • English
 • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

 • +38(0372)509432

 • info@ksm.cv.ua

Дейбук Віталій Григорович

Професор кафедри комп’ютерних систем та мереж


Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: Професор

Тема кандидатської дисертації: «Кінетичні властивості напівпровідникових кристалів, легованих магнітними домішками» (1984р.)

Тема докторської дисертації: «Енергетична структура, хімічний зв’язок, оптичні та термодинамічні властивості тетраедрично координованих напівпровідникових твердих розчинів» (2004р.)

Коло наукових інтересів: Квантова інформатика та квантовий комп’ютинг.  Моделювання фізичних процесів у конденсованих системах.


Додаткові відомості

Освіта: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, фізичний факультет, кафедра теоретичної фізики (1979)

 


Дисципліни: Дискретна математика, Теорія електричних кіл, Електротехніка та електроніка, Алгоритми та методи обчислень, Основи квантового комп’ютингу.

E-mail: v.deibuk@chnu.edu.ua


НАУКОВІ ПРОФІЛІ:

                 SCOPUS          https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603162487&zone=

                 Mendeley               https://www.mendeley.com/profiles/vitaly-deibuk/

                 ResearchGate           https://www.researchgate.net/profile/Vitaly_Deibuk

                 ResercherID                    https://publons.com/researcher/H-1154-2017/


ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті у міжнародних журналах

 1. Deibuk, V. G., Yuriychuk, I. M., & Lemberski, I. (2020) Fidelity of noisy multiple-control reversible gates. Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, 23(4), 385-392. doi:10.15407/spqeo23.04.385.
 2. Yuriychuk, I. M., Hu, Z., & Deibuk, V. G. (2020). Effect of the noise on generalized peres gate operation. Advances in Intelligent Systems and Computing , Vol 938, 428-437
 3. Rozhdov, O. I., Yuriychuk, I. M., & Deibuk, V. G. (2019). Building a generalized peres gate with multiple control signals. Advances in Intelligent Systems and Computing , Vol 754, 155-164.
 4. Hu, Z., & Deibuk, V. (2018). Design of ternary reversible/quantum sequential elements. Journal of Thermoelectricity, 2018(1), 5-17.
 5. Deibuk, V. G. (2017). Thermodynamic stability of thin cdznsb epitaxial films. Journal of Thermoelectricity, (1), 44-52.
 6. V. Deibuk, Reversible/Quantum Ternary Arithmetic Logic Unit Design. International Journal of Innovative Computing, Information and Control (Japan), vol.12, no.5, pp.1523-1533, 2016
 7. Vitaly Deibuk, Andrij  Biloshytskyi Design of a Ternary Reversible/Quantum Adder Using Genetic Algorithm // International Journal of Information Technology and Computer Science, vol.7, no.9, pp.38-45, 2015.
 8. Vitaly Deibuk, Andrij  Biloshytskyi Genetic Synthesis of New Reversible/Quantum Ternary Comparator // Advances in Electrical and Computer Engineering,vol.15, no.3, pp.147-152, 2015
 9. Дейбук В.Г., Грицку.І.П. Оптимальний синтез зворотних квантових суматорів з допомогою генетичних алгоритмів // Комп’ютинг, 2013, т.12, вип.1. – С.31-40
 10. Дейбук В.Г., ЮрійчукР.І., Юрійчук І.М. Спінова модель повного однорозрядного суматора на елементах Переса // Комп’ютинг, 2012, т.11, вип.3. – С.282-292.
 11. Дейбук В.Г., Раренко І.М., Раренко А.І., Константинович І.А.  Динаміка гратки й теплові властивості CdSb // Journal of Thermoelectricity. – 2011,№2.– С.5-16.
 12. Дейбук В.Г., Горський Г.П. Вплив частотного шуму на роботу квантового вентиля Фредкіна // Комп’ютинг, 2010, т.9, вип.2. –  С.18-126.
 13. Deibuk V.G., Ostapov S.E. Unstable mixing regions in CdMnHgTe and ZnMnHgTe solid solutions // Journal of Alloys and Compounds.–2006,v.423,N.-2.– Р.144-146
 14. Deibuk V.G., Ostapov S.E., DremliuzhenkoS.G. Unstable mixing regions in II-VI quaternary solid solutions // SPQO. – 2005, т.8, №4. – С.1-4.
 15. Дейбук В.Г., Возный А.В. Термодинамическая стабильность и перераспределение зарядов в тройных твердых растворах нитридов элементов ІІІ группы // ФТП.– 2005, т.39, №6.– С.655-659.
 16. Deibuk V.G., Korolyuk Y.G. Investigation into the stability of AIVBIV thin solid films // Latv. Journal of Phys. Techn. Sci. – 2002, №5. – Р.37-49.
 17. Дейбук В.Г., Королюк Ю.Г. Молекулярно-динамическое моделирование структурных свойств твердых растворов замещения Ge1-xSnx // ФТП.– 2001,т.35, №3. – С.298-300.

 

Статті в українських фахових виданнях

 1. Дейбук В.Г., Горський Г.П. Чотириспінова модель універсального квантового вентиля Фредкіна // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія.– 2011, №2. – С.56-63.
 2. Deibuk V.G., Gorsky G.P. SIMULATION OF THE QUANTUM LOGIC GATES // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2009,№2. –  С.34-37.
 3. Deibuk V.G., Gorsky G.P. Primitive logical elements synthesis by QCE emulator // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології.– 2009,№1(17).– С.5-9.
 4. Горський Г.П ,  Дейбук В.Г.Альтернативний квантовий алгоритм пошуку в базі даних // Труды Одесского политехнического университета. – 2009, вып. 2(32). – С.97-100.
 5. Дейбук В.Г. Термодинамічна стійкість епітаксійних плівок  InSbBi // Український Фізичний Журнал. – 2005, т.50, №3. ­– С.267-271.
 6. Дейбук В.Г., Виклюк Я.І. Вплив внутрішніх локальних деформацій, композиційної невпорядкованості та підкладки на оптичні характеристики InAsSb // Журнал фізичних досліджень. – 2002, т.6, №3. – С.329-326.

 

Матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій

 1. Deibuk, V., Yuriychuk, I. (2020). Noisy multiple-control Fredkin gate in nuclear spin based qubits chain. Proceedings 2020 IEEE 3rd International Conference on Data Stream Mining and Processing, DSMP 2020, 352-356.
 2. Deibuk, V. (2019). Evolutionary logic design of reversible/ quantum devices. Proceedings 10th Int. Conf. on Electronics, Communications and Computing. Chisinau, Moldova, p.26.
 3. Hu, Z., Yuriychuk, I., & Deibuk, V. (2017). Ternary reversible/quantum latches. Proceedings 2017 IEEE 1st Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, UKRCON 2017, 904-907. doi:10.1109/UKRCON.2017.8100380
 4. V.Deibuk. Evolutionary Logic Design of Ternary Reversible/Quantum Devices // XIV Asia-Pacific Conference & Workshop on Quantum Information Science. Book of Abstracts. 04-09 Dec 2016, Baku, Azerbaijan, p.2
 5. Z.Hu, V.Deibuk. New Design of Reversible/Quantum Devices for Ternary Arithmetic // Proc. IEEE Firth Int. Conf. on Data Stream Mining & Processing (DSMP) 23-27 August 2016, Lviv, Ukraine,  p.80-84
 6. Deibuk V., Turchenko I., Shults V. Optimized Design of the Universal Ternary Gates for Quantum/Reversible Computing // 8th IEEE Int. Conf. on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications,24-26 Sep. 2015, Warsaw, Poland, p.987-991
 7. Deibuk V.Synthesis of a ternary reversible/quantum devices // 5th Internat. Scienific Conf. “Information Technology and Computer Engineering”, May, 27-29 2015, Ivano-Frankivsk – Vinnytsia, pp.198-200
 8. Дейбук В., Вакалюк А. Генетичний синтез зворотних арифметико-логічних пристроїв у базисі елементів Фредкіна // Матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія». Івано-Франківськ-Вінниця, 27-29 травня 2015р., с. 203-205
 9. Дейбук В., Макарчук Л. Реалізація зворотних комбінаційних пристроїв на основі програмованої логічної матриці Аltera // Proc.4th Intern Conf «INFORMATICS AND COMPUTER TECHNICS PROBLEMS», Chernivtsi, 26-28 May 2015, p.107-109

 

СПИСОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ:

 1. Дейбук В.Г. Теорія електричних кіл для системотехніків: навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2011. – 320 с. (з грифом МОНУ).
 2. Дейбук В.Г., Воробець Н.Г.  Практичні заняття з дискретної математики: навчальний посібник.– Чернівці: Чернівецький національний ун-т,2011.–152с.
 3. Дейбук В.Г., Іванущак Н.М. Алгоритми та методи обчислень: навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2011. – 125 с.
 4. Дейбук В.Г., Ткаченко І.В. Віртуальна електронна лабораторія: навч. Посібник, 2-е вид. доп. – Чернівці: ЧНУ, 2013, 220 с. (з грифом МОНУ)
 5. Дейбук В.Г., Кшевецький О.С. Лабораторний фізичний практикум : навч. посібник, 2-е вид. випр. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013, 210с. (з грифом МОНУ)

Керівництво аспірантами, що захистили кандидатські дисертації

1. Виклюк Я.І. (2002 р.)
2. Возний О.В. (2004 р.)
3. Королюк Ю.Г. (2004 р.)


СЕРТИФІКАТИ РЕЦЕНЗЕНТА