• Ukrainian
  • English
 • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

 • +38(0372)509432

 • info@ksm.cv.ua

Дейбук Віталій Григорович

Професор кафедри комп’ютерних систем та мереж


Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: Професор

Тема кандидатської дисертації: «Кінетичні властивості напівпровідникових кристалів, легованих магнітними домішками» (1984р.)

Тема докторської дисертації: «Енергетична структура, хімічний зв’язок, оптичні та термодинамічні властивості тетраедрично координованих напівпровідникових твердих розчинів» (2004р.)

Коло наукових інтересів: Квантова інформатика та квантовий комп’ютинг.  Моделювання фізичних процесів у конденсованих системах.


Додаткові відомості

Освіта: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, фізичний факультет, кафедра теоретичної фізики (1979) Диплом

 


Дисципліни: Дискретна математика, Теорія електричних кіл, Електротехніка та електроніка, Алгоритми та методи обчислень, Основи квантового комп’ютингу.

E-mail: v.deibuk@chnu.edu.ua


НАУКОВІ ПРОФІЛІ:

                 SCOPUS          https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603162487&zone=

                 Mendeley               https://www.mendeley.com/profiles/vitaly-deibuk/

                 ResearchGate           https://www.researchgate.net/profile/Vitaly_Deibuk

                 ResercherID                    https://publons.com/researcher/H-1154-2017/


ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті у міжнародних журналах

 1. Deibuk, V. G., Yuriychuk, I. M., & Lemberski, I. (2020) Fidelity of noisy multiple-control reversible gates. Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, 23(4), 385-392. doi:10.15407/spqeo23.04.385.
 2. Yuriychuk, I. M., Hu, Z., & Deibuk, V. G. (2020). Effect of the noise on generalized peres gate operation. Advances in Intelligent Systems and Computing , Vol 938, 428-437
 3. Rozhdov, O. I., Yuriychuk, I. M., & Deibuk, V. G. (2019). Building a generalized peres gate with multiple control signals. Advances in Intelligent Systems and Computing , Vol 754, 155-164.
 4. Hu, Z., & Deibuk, V. (2018). Design of ternary reversible/quantum sequential elements. Journal of Thermoelectricity, 2018(1), 5-17.
 5. Deibuk, V. G. (2017). Thermodynamic stability of thin cdznsb epitaxial films. Journal of Thermoelectricity, (1), 44-52.
 6. V. Deibuk, Reversible/Quantum Ternary Arithmetic Logic Unit Design. International Journal of Innovative Computing, Information and Control (Japan), vol.12, no.5, pp.1523-1533, 2016
 7. Vitaly Deibuk, Andrij  Biloshytskyi Design of a Ternary Reversible/Quantum Adder Using Genetic Algorithm // International Journal of Information Technology and Computer Science, vol.7, no.9, pp.38-45, 2015.
 8. Vitaly Deibuk, Andrij  Biloshytskyi Genetic Synthesis of New Reversible/Quantum Ternary Comparator // Advances in Electrical and Computer Engineering,vol.15, no.3, pp.147-152, 2015
 9. Дейбук В.Г., Грицку.І.П. Оптимальний синтез зворотних квантових суматорів з допомогою генетичних алгоритмів // Комп’ютинг, 2013, т.12, вип.1. – С.31-40
 10. Дейбук В.Г., ЮрійчукР.І., Юрійчук І.М. Спінова модель повного однорозрядного суматора на елементах Переса // Комп’ютинг, 2012, т.11, вип.3. – С.282-292.
 11. Дейбук В.Г., Раренко І.М., Раренко А.І., Константинович І.А.  Динаміка гратки й теплові властивості CdSb // Journal of Thermoelectricity. – 2011,№2.– С.5-16.
 12. Дейбук В.Г., Горський Г.П. Вплив частотного шуму на роботу квантового вентиля Фредкіна // Комп’ютинг, 2010, т.9, вип.2. –  С.18-126.
 13. Deibuk V.G., Ostapov S.E. Unstable mixing regions in CdMnHgTe and ZnMnHgTe solid solutions // Journal of Alloys and Compounds.–2006,v.423,N.-2.– Р.144-146
 14. Deibuk V.G., Ostapov S.E., DremliuzhenkoS.G. Unstable mixing regions in II-VI quaternary solid solutions // SPQO. – 2005, т.8, №4. – С.1-4.
 15. Дейбук В.Г., Возный А.В. Термодинамическая стабильность и перераспределение зарядов в тройных твердых растворах нитридов элементов ІІІ группы // ФТП.– 2005, т.39, №6.– С.655-659.
 16. Deibuk V.G., Korolyuk Y.G. Investigation into the stability of AIVBIV thin solid films // Latv. Journal of Phys. Techn. Sci. – 2002, №5. – Р.37-49.
 17. Дейбук В.Г., Королюк Ю.Г. Молекулярно-динамическое моделирование структурных свойств твердых растворов замещения Ge1-xSnx // ФТП.– 2001,т.35, №3. – С.298-300.

 

Статті в українських фахових виданнях

 1. Дейбук В.Г., Горський Г.П. Чотириспінова модель універсального квантового вентиля Фредкіна // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія.– 2011, №2. – С.56-63.
 2. Deibuk V.G., Gorsky G.P. SIMULATION OF THE QUANTUM LOGIC GATES // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2009,№2. –  С.34-37.
 3. Deibuk V.G., Gorsky G.P. Primitive logical elements synthesis by QCE emulator // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології.– 2009,№1(17).– С.5-9.
 4. Горський Г.П ,  Дейбук В.Г.Альтернативний квантовий алгоритм пошуку в базі даних // Труды Одесского политехнического университета. – 2009, вып. 2(32). – С.97-100.
 5. Дейбук В.Г. Термодинамічна стійкість епітаксійних плівок  InSbBi // Український Фізичний Журнал. – 2005, т.50, №3. ­– С.267-271.
 6. Дейбук В.Г., Виклюк Я.І. Вплив внутрішніх локальних деформацій, композиційної невпорядкованості та підкладки на оптичні характеристики InAsSb // Журнал фізичних досліджень. – 2002, т.6, №3. – С.329-326.

 

Матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій

 1. Deibuk, V., Yuriychuk, I. (2020). Noisy multiple-control Fredkin gate in nuclear spin based qubits chain. Proceedings 2020 IEEE 3rd International Conference on Data Stream Mining and Processing, DSMP 2020, 352-356.
 2. Deibuk, V. (2019). Evolutionary logic design of reversible/ quantum devices. Proceedings 10th Int. Conf. on Electronics, Communications and Computing. Chisinau, Moldova, p.26.
 3. Hu, Z., Yuriychuk, I., & Deibuk, V. (2017). Ternary reversible/quantum latches. Proceedings 2017 IEEE 1st Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, UKRCON 2017, 904-907. doi:10.1109/UKRCON.2017.8100380
 4. V.Deibuk. Evolutionary Logic Design of Ternary Reversible/Quantum Devices // XIV Asia-Pacific Conference & Workshop on Quantum Information Science. Book of Abstracts. 04-09 Dec 2016, Baku, Azerbaijan, p.2
 5. Z.Hu, V.Deibuk. New Design of Reversible/Quantum Devices for Ternary Arithmetic // Proc. IEEE Firth Int. Conf. on Data Stream Mining & Processing (DSMP) 23-27 August 2016, Lviv, Ukraine,  p.80-84
 6. Deibuk V., Turchenko I., Shults V. Optimized Design of the Universal Ternary Gates for Quantum/Reversible Computing // 8th IEEE Int. Conf. on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications,24-26 Sep. 2015, Warsaw, Poland, p.987-991
 7. Deibuk V.Synthesis of a ternary reversible/quantum devices // 5th Internat. Scienific Conf. “Information Technology and Computer Engineering”, May, 27-29 2015, Ivano-Frankivsk – Vinnytsia, pp.198-200
 8. Дейбук В., Вакалюк А. Генетичний синтез зворотних арифметико-логічних пристроїв у базисі елементів Фредкіна // Матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія». Івано-Франківськ-Вінниця, 27-29 травня 2015р., с. 203-205
 9. Дейбук В., Макарчук Л. Реалізація зворотних комбінаційних пристроїв на основі програмованої логічної матриці Аltera // Proc.4th Intern Conf «INFORMATICS AND COMPUTER TECHNICS PROBLEMS», Chernivtsi, 26-28 May 2015, p.107-109

 

СПИСОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ:

 1. Дейбук В.Г. Теорія електричних кіл для системотехніків: навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2011. – 320 с. (з грифом МОНУ).
 2. Дейбук В.Г., Воробець Н.Г.  Практичні заняття з дискретної математики: навчальний посібник.– Чернівці: Чернівецький національний ун-т,2011.–152с.
 3. Дейбук В.Г., Іванущак Н.М. Алгоритми та методи обчислень: навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2011. – 125 с.
 4. Дейбук В.Г., Ткаченко І.В. Віртуальна електронна лабораторія: навч. Посібник, 2-е вид. доп. – Чернівці: ЧНУ, 2013, 220 с. (з грифом МОНУ)
 5. Дейбук В.Г., Кшевецький О.С. Лабораторний фізичний практикум : навч. посібник, 2-е вид. випр. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013, 210с. (з грифом МОНУ)

Керівництво аспірантами, що захистили кандидатські дисертації

1. Виклюк Я.І. (2002 р.)
2. Возний О.В. (2004 р.)
3. Королюк Ю.Г. (2004 р.)


СЕРТИФІКАТИ


ACIT (2022)

AllDigitalWeek(2020)

Deybuk certificate APS QIS (2016)

certificate DSMP (2016)

certificate ECCO (2019)

certificate ECODAM (2019)

certificate ICCSEEA (2019)

certificate Підвищ кваліф (2020)

Certificate DSMP(2020)

deibuk_sertificate

INVITED talk apcwqis-2016

Дейбук-AllDigitalWeek-2021 СЕРТИФІКАТ_ELIT_2021_Deibuk

 

СЕРТИФІКАТИ РЕЦЕНЗЕНТА


certificate MPMS

certificate JSA