• Ukrainian
  • English
 • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

 • +38(0372)509432

 • info@ksm.cv.ua

Вацек Діана Орестівна

Асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж


Коло наукових інтересів: Компютений підхід до дослідження планарності графів, алгоритм побудови графів

Додаткові відомості


Освіта: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, факультет прикладної математики, кафедра прикладної математики Диплом

Досвід роботи: 

2010 – 2013– фахівець комп’ютерного класу кафедри комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

2014 – донині – асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

 


Дисципліни: Дискретна математика, Програмування.Ч3.Основи об’єктно-орієнтоване програмування, Програмування мовою Java, Криптографія та побудова систем безпеки, Інженерія програмного забезпечення, Веб-програмування, Захист інформації в комп’ютерних системах


 

 E-mail: d.vatsek@chnu.edu.ua

 

СПИСОК НАУКОВИХ І МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ 

 

Навчально-методичні публікації:

 1. Інженерія програмного забезпечення: конспект лекцій / уклад.: Ю. В. Танасюк,  Д. О. Вацек. Чернівці: ЧНУ, 2022. 216 с. (електронне видання)
 2. Двірничук К. В. , Вацек Д. О. Веб-програмування та веб-дизайн: навчальний посібник. Чернівці: ЧНУ, 2022. 472 с.
 3. Двірничук К. В. , Вацек Д. О. Мова програмування Java: навчальний посібник. Чернівці: ЧНУ, 2021. 146 с.
 4. Дейбук В.Г., Костенюк Н.Г., Вацек Д.О.  Практичні заняття з дискретної математики: навчальний посібник. Чернівці : ЧНУ, 2019. 156 с.

 

Статті в наукових журналах:

 1. Вацек Д.О., Остапов С.Е. Реалізація та дослідження блокового шифру на основі клітинних автоматів  / Д.О. Вацек, С.Е. Остапов // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти. 2014. Т. 5. Вип. 2. – С. 110-113.
 2. Popov, E.Semenov, D.Vatsek. Some problems on narrow operators on function spaces // Central European Journal Of Mathematics. – 2014. – № 12(3). – p. 476-482.
 3. Popov M. M., Vatsek D. O. Wide operators on Kothe function spaces // Математичні студії. Праці Львівського математичного товариства. – 2014. – Т. 42, № 1. – с.104-112.

 

Матеріали конференцій:

 1. Вацек Д.О., Чижевський Д.В., Остапов С.Е. Розробка та дослідження блокових шифрів на основі клітинних автоматів // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції ”Проблеми та перспективи розвитку IT-індустрії”, тези доповідей, 17-18 квітня 2015 р. – Харків: Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, – с. 37.
 2. Вацек Д.О., Остапов С.Е. Реалізація та дослідження блокового шифру на основі клітинних автоматів // Інтелектуальні технології в системному програмуванні (ІТСП–2014). IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів. Збірник наукових праць. Хмельницький, 22-24 квітня 2015 року. – Хмельницький, 2015 – с. 33.
 3. Vatsek D., Popov M. Wide operators // IV міжнародна ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана – Чернівці, 30.06 – 05.07.2014. Чернівці. с.244-245.
 4. Д.О.Вацек, В.В.Михайлюк, М.М.Попов. Про суми вузьких операторів на функціональних просторах Кете // Сучасні пробл. теор. ймовірностей та мат. аналізу. Укр. наук. конф. – Ворохта, 25.02 – 03.03.2013. Івано-Франківськ. с.41-42.

 

СЕРТИФІКАТИ

2021 AllDigitalWeek DianaVatsek

2020 AllDigitalWeek DianaVatsek

2020 SID_DianaVatsek

2020 IntrToCybersecurityCertificate

2019_SID DianaVatsek