• вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

 • +38(0372)509432

 • info@ksm.cv.ua

Одайська Христина Савеліївна

Асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж


Коло наукових інтересів: Методи та засоби обробки цифрових зображень, інформаційні технології, розробка програмних систем.

Додаткові відомості


Освіта: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, факультет комп’ютерних наук, кафедра комп’ютерних систем та мереж (2013)

Досвід роботи: 

2013 – 2015– фахівець І категорії комп’ютерного класу кафедри комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

2015 – донині– асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

З вересня 2016 року – профгрупорг кафедри комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича


Дисципліни: Організація баз даних, Інженерія програмного забезпечення, Основи конструювання та обчислювальної техніки, Мережні інформаційні технології, Комп’ютерні системи.


 

 E-mail: k.odaiska@chnu.edu.ua

 

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті у міжнародних журналах

 1. Balovsyak S.V. Hardware and Software Complex for Automatic Level Estimation and Removal of Gaussian Noise in Images / S.V. Balovsyak, Kh.S. Odaiska // Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. – Verlag: Springer International Publishing, January 2019. – Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC), Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (Eds.). – Vol. 754. – P.144-154. – DOI 10.1007/978-3-319-91008-6_15. (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91008-6_15; https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_15; First Online: 12.05.2018).
 2. Баловсяк С.В. Автоматичне визначення рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях методом високочастотної фільтрації для виокремлених областей / С.В. Баловсяк, Х. С. Одайська // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – Т. 54, № 4. – С. 164-172
 3. Баловсяк С. В. Автоматичне видалення гаусового шуму на цифрових зображеннях за допомогою квазіоптимального фільтра Гауса / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська. // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2017. – № 3 (83). – С. 26-35. (https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/REKS/2017/REKS317/Balovsyak.pdf); журнал включений в міжнародні бібліометричні і наукометричні бази даних: наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.RU (Російська Федерація); Index Copernicus (ICV 2013: 4,36; 2014: 52,23; 2015: 67,57) (Польща); INSPEC IDEAS (Institution of Engineering and Technology, Великобританія); CiteFactor; Academic Keys; Infobase Index; Google Scholar.
 4. Balovsyak S.V. Automatic Highly Accurate Estimation of Gaussian Noise Level in Digital Images Using Filtration and Edges Detection Methods / S.V. Balovsyak, Kh. S. Odaiska // International Journal of Image, Graphics and Signal Processing (IJIGSP). – 2017. – Vol. 9, No.12. – P. 1-11. (DOI: 10.5815/ijigsp.2017.12.01), http://www.mecs-press.org/ijigsp/v9n12.html.

 

 Статті в українських фахових виданнях

 1. Баловсяк С. В. Автоматичне визначення рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях методом виділених областей / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська // Кибернетика и вычислительная техника. – 2017. – Вып. 189, № 3. – С. 44-60. (http://kvt-journal.org.ua/content/2017/issue189.pdf)
 2. Баловсяк С. В. Автоматичне видалення гаусового шуму на цифрових зображеннях за допомогою квазіоптимального фільтра Гауса / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська. // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2017. – № 3 (83). – С. 26-35.
 3. Баловсяк С. В. Оцінка рівня Гаусового шуму на цифрових зображеннях за допомогою виділення області інтересу методом сегментації / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська // Науковий вісник ЧНУ. Т. 7. Вип. 1 : Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – С. 57-64.
 4. Баловсяк С. В. Визначення рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях за методом фільтрації / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська, Н. В. Рощупкіна // Науковий вісник ЧНУ. Т. 7. Вип. 2 : Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – С. 104-112.

 

Матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій

 1. Balovsyak S.V. Hardware and Software Complex for Automatic Level Estimation and Removal of Gaussian Noise in Images / S.V. Balovsyak, Kh.S. Odaiska // The First International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications (ICCSEEA2018), 18-20 January 2018, Kiev, Ukraine. – 2018. – P. 4-6. (http://www.uacnconf.org/iccseea2018)
 2. Баловсяк С.В. Розпаралелювання обчислень при визначенні рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях / С.В. Баловсяк, Х.С.Одайська, О.В. Фочук // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2018”, 11-14 жовтня 2018. – Чернівці : Родовід, 2018. – С. 76-78. (http://csf.cv.ua/pict2018)
 3. Баловсяк С.В. Апаратно-програмний комплекс для автоматичного вибору параметрів відеокамер з використанням паралельних обчислень / С.В.Баловсяк, С.Л. Воропаєва, С.О. Летучий, Х.С. Одайська // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2018”, 11-14 жовтня 2018. – Чернівці : Родовід, 2018. – С. 116-118. (http://csf.cv.ua/pict2018)
 4. Баловсяк С. В. Обчислення рівня гаусового шуму для фотосенсорів веб-камер методами низькочастотної фільтрації зображень / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська, О. С. Чуб // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп’ютерних систем» MEICS-2017, 22-24 листопада 2017 р. – Дніпро, 2017. – С. 104-105. (http://meics.dnure.dp.ua)
 5. Balovsyak S. V. Automatic estimation of Gaussian noise level in digital images by methods of low-pass and high-pass filtrations / S. V. Balovsyak, Kh. S. Odaiska // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (І Міжнародного симпозіуму) «Практичне застосування нелінійних динамічних систем в інфокомунікаціях», 9-11 листопада 2017. – Чернівці : Місто, 2017. – С. 79-80 ; VI International Scientific Practical Conference (I International Symposium) «Practical Application of Nonlinear Dynamic Systems for Infocommunication», 9-11 November 2017. – Chernivtsi, Ukraine, 2017. – P. 79-80.
 6. Баловсяк С. В. Визначення оптимальної дисперсії ядра фільтра Гауса при фільтрації Гаусового шуму на зображеннях з однією просторовою частотою корисного сигналу / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2016”, 21-24 травня 2016. – Чернівці : Родовід, 2016. – С. 133-135.
 7. Баловсяк С. В. Метод автоматичної просторово-однорідної фільтрації зображень з Гаусовим шумом / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2015”, 26-29 травня 2015. – Чернівці : Родовід, 2015.– С. 151-153.
 8. Баловсяк С. В. Реконструкція зображень символів за допомогою штучних нейронних мереж на основі аналізу локальних областей / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2014”, 27-30 травня 2014. – Чернівці : Родовід, 2014.– С. 99-101.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vh_ksm/data/www/csn.chnu.edu.ua/wp-content/themes/ksm/layouts/content-single.php on line 10