• Ukrainian
  • English
 • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

 • +38(0372)509432

 • info@ksm.cv.ua

Одайська Христина Савеліївна

Асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж


Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Методи та засоби підвищення візуальної якості зображень у комп’ютеризованих оптико-електронних системах» (2020)

Коло наукових інтересів: Методи та засоби обробки цифрових зображень, інформаційні технології, розробка програмних систем.

Додаткові відомості


Освіта: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, факультет комп’ютерних наук, кафедра комп’ютерних систем та мереж (2013)

Досвід роботи: 

2013 – 2015 – фахівець І категорії комп’ютерного класу кафедри комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

2015 –  донині – асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

08.2015 – 06.2016  – стажування в Політехнічному університеті Валенсії (Іспанія) у рамках програми Erasmus Mundus EUROEAST.

З вересня 2016  –  профгрупорг кафедри комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича


Дисципліни: Організація баз даних, Інженерія програмного забезпечення, Основи конструювання обчислювальної техніки, Мережні інформаційні технології, Комп’ютерні системи.


 E-mail: k.odaiska@chnu.edu.ua

 

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті у міжнародних журналах

 1. Balovsyak S.V. Hardware and Software Complex for Automatic Level Estimation and Removal of Gaussian Noise in Images / S.V. Balovsyak, Kh.S. Odaiska // Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. – Verlag: Springer International Publishing, January 2019. – Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC), Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (Eds.). – Vol. 754. – P.144-154. – DOI 10.1007/978-3-319-91008-6_15.  (Scopus)   https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_15
 2. Баловсяк С.В. Автоматичне визначення рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях методом високочастотної фільтрації для виокремлених областей / С.В. Баловсяк, Х. С. Одайська // Кибернетика и системный анализ. –– Т. 54, № 4. – С. 164-172. (Scopus)  http://www.kibernetika.org/volumes/2018/numbers/04/articles/15/ArticleDetailsUA.html Balovsyak S. V. Automatic Determination of the Gaussian Noise Level on Digital Images by High-Pass Filtering for Regions of Interest / S.V.Balovsyak, Kh. S. Odaiska // Cybernetics and Systems Analysis. – 2018. – Vol. 54, No. 4. – P. 662-670.  https://doi.org/10.1007/s10559-018-0067-3
 3. Баловсяк С. В. Автоматичне видалення гаусового шуму на цифрових зображеннях за допомогою квазіоптимального фільтра Гауса / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська. // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2017. – № 3 (83). – С. 26-35.  http://nti.khai.edu/ojs/index.php/reks/article/view/594
 4. Balovsyak S.V. Automatic Highly Accurate Estimation of Gaussian Noise Level in Digital Images Using Filtration and Edges Detection Methods / S.V. Balovsyak, Kh. S. Odaiska // International Journal of Image, Graphics and Signal Processing (IJIGSP). – 2017. – Vol. 9, No.12. – P. 1-11. http://www.mecs-press.org/ijigsp/v9n12.html

 Статті в українських фахових виданнях

 1. Баловсяк С. В. Автоматичне визначення рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях методом виділених областей / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська // Кибернетика и вычислительная техника. – 2017. – Вып. 189, № 3. – С. 44-60.  http://kvt-journal.org.ua/content/2017/issue189.pdf
 2. Баловсяк С. В. Автоматичне видалення гаусового шуму на цифрових зображеннях за допомогою квазіоптимального фільтра Гауса / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська. // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2017. – № 3 (83). – С. 26-35.   http://nti.khai.edu/ojs/index.php/reks/article/view/594
 3. Баловсяк С. В. Оцінка рівня Гаусового шуму на цифрових зображеннях за допомогою виділення області інтересу методом сегментації / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська // Науковий вісник ЧНУ. Т. 7. Вип. 1 : Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – С. 57-64.
 4. Баловсяк С. В. Визначення рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях за методом фільтрації / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська, Н. В. Рощупкіна // Науковий вісник ЧНУ. Т. 7. Вип. 2 : Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – С. 104-112.

 

Матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій

 1. Balovsyak S.V. Hardware and Software Complex for Automatic Level Estimation and Removal of Gaussian Noise in Images / S.V. Balovsyak, Kh.S. Odaiska // The First International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications (ICCSEEA2018), 18-20 January 2018, Kiev, Ukraine. – 2018. – P. 4-6.  http://www.uacnconf.org/iccseea2018
 2. Баловсяк С.В. Розпаралелювання обчислень при визначенні рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях / С.В. Баловсяк, Х.С.Одайська, О.В. Фочук // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2018”, 11-14 жовтня 2018. – Чернівці : Родовід, 2018. – С. 76-78.
 3. Баловсяк С.В. Апаратно-програмний комплекс для автоматичного вибору параметрів відеокамер з використанням паралельних обчислень / С.В.Баловсяк, С.Л. Воропаєва, С.О. Летучий, Х.С. Одайська // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2018”, 11-14 жовтня 2018. – Чернівці : Родовід, 2018. – С. 116-118.
 4. Баловсяк С. В. Обчислення рівня гаусового шуму для фотосенсорів веб-камер методами низькочастотної фільтрації зображень / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська, О. С. Чуб // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп’ютерних систем» MEICS-2017, 22-24 листопада 2017 р. – Дніпро, 2017. – С. 104-105.  http://meics.dnure.dp.ua/files/MEICS-2017.pdf
 5. Balovsyak S. V. Automatic estimation of Gaussian noise level in digital images by methods of low-pass and high-pass filtrations / S. V. Balovsyak, Kh. S. Odaiska // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (І Міжнародного симпозіуму) «Практичне застосування нелінійних динамічних систем в інфокомунікаціях», 9-11 листопада 2017. – Чернівці : Місто, 2017. – С. 79-80 ; VI International Scientific Practical Conference (I International Symposium) «Practical Application of Nonlinear Dynamic Systems for Infocommunication», 9-11 November 2017. – Chernivtsi, Ukraine, 2017. – P. 79-80.
 6. Баловсяк С. В. Визначення оптимальної дисперсії ядра фільтра Гауса при фільтрації Гаусового шуму на зображеннях з однією просторовою частотою корисного сигналу / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2016”, 21-24 травня 2016. – Чернівці : Родовід, 2016. – С. 133-135.  http://csf.cv.ua/uploads/files/pict_full.pdf
 7. Баловсяк С. В. Метод автоматичної просторово-однорідної фільтрації зображень з Гаусовим шумом / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2015”, 26-29 травня 2015. – Чернівці : Родовід, 2015.– С. 151-153.   http://csf.cv.ua/shara/PICT_2015_FULL.pdf
 8. Баловсяк С. В. Реконструкція зображень символів за допомогою штучних нейронних мереж на основі аналізу локальних областей / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2014”, 27-30 травня 2014. – Чернівці : Родовід, 2014.– С. 99-101.

 

Авторське права на комп’ютерні програми  

 1. Одайська Х.С., Баловсяк С.В. Комп’ютерна програма “Визначення рівня гаусового шуму на зображеннях”, (“GaussNoise18”), Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, № 91159, 31.07.2019. – Бюлетень “Авторське право і суміжні права”, № 54, 2019. – с. 377 (27 вересня 2019 р.).  http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava&isSpecial=true
 2. Одайська Х.С., Баловсяк С.В. Комп’ютерна програма “Видалення гаусового шуму на зображеннях фільтром Гауса”, (“GNoiseFilter18”), Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, № 91158, 31.07.2019. – Бюлетень “Авторське право і суміжні права”, № 54, 2019. – с. 377 (27 вересня 2019 р.).   http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava&isSpecial=true
 3. Одайська Х.С., Баловсяк С.В. Комп’ютерна програма “Налаштування параметру “Яскравість” цифрової відеокамери”, (“VideoParameter18”), Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, № 91160, 31.07.2019. – Бюлетень “Авторське право і суміжні права”, № 54, 2019. – с. 377 (27 вересня 2019 р.).  http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava&isSpecial=true