• Ukrainian
  • English
 • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

 • +38(0372)509432

 • info@ksm.cv.ua

Лісовенко Ірина Дмитрівна

Асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж


Коло наукових інтересів:

 • Паралельні та розподілені обчислення: створення паралельних форм алгоритмів, неграфічні обчислення на графічних процесорах, автоматичне розпаралелювання послідовних програм, дослідження впливу зміни проміжного представлення програми при автоматичному створенні паралельних програм, аналіз вузьких місць при паралельному програмуванні.
 • Спеціалізовані комп’ютери і комп’ютерні системи, теоретичні основи їх побудови і методи проектування, а також дослідження, синтез і реалізація комп’ютерних засобів для вирішення задач обробки потоків даних.
 • Автоматизація бухгалтерського та управлінського обліку підприємств: засоби та методи  проектування автоматизованих систем обліку та способи дослідження ефективності побудованої системи.

 

Додаткові відомості


Освіта: Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, фізичний факультет, кафедра ЕОМ за спеціальністю „Комп’ютерні системи та мережі” (2000р.)

 

Досвід роботи: 

07.2000 – 10.2002   – інженер-програміст міської медичної комунальної установи «Госпрозрахункова поліклініка  профілактичних оглядів»

10.2002 – донині – асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

08.2006 – 04.2010 – програміст ТзОВ «Боянівка» за сумісництвом


Сертифікація по 1С: «1С-ПРОФЕСІОНАЛ» Основні механізми платформи «1С-Підприємство 8.2». Р.н. ПП880059665 від 04.05.2012.


Дисципліни: Паралельні та розподілені обчислення, Основи банківської справи і бухгалтерського обліку, Паралельне програмування (для спеціальності «Прикладна математика»)

 

 E-mail: i.lisovenko@chnu.edu.ua

 

СПИСОК НАУКОВИХ І МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ 

Методичні посібники:

 1. Лісовенко І.Д., Яковлєва І.Д. “Автоматизація персоніфікованого обліку профілактичних медичних послуг для забезпечення розрахунків з різними видами оплати”, с.96-97, тези /Единое информационное пространство: Сборник докладов Международной научно-практической конференции (Днепропетровск, 3-4 декабря 2003г.)/ Под ред. акад НАНУ В.В. Пилипенко, д.х.н..М.В.Бурмистра, к.ф.-м.н.Н.Ф.Огданского, к.ф.-м.н.Ю.А.Прокопчука/ Днепропетровск: ИПК ИнКомЦентра УГХТУ, 2003.-237с. ISBN 966-8018-37-01
 2. Лісовенко І.Д. , Яковлєва І.Д. “Інтернет – право на повноцінне життя”, с.189-190, тези /Единое информационное пространство: Сборник докладов Международной научно-практической конференции (Днепропетровск, 3-4 декабря 2003г.)/ Под ред. акад НАНУ В.В. Пилипенко, д.х.н..М.В.Бурмистра, к.ф.-м.н.Н.Ф.Огданского, к.ф.-м.н.Ю.А.Прокопчука/ Днепропетровск: ИПК ИнКомЦентра УГХТУ, 2003.-237с. ISBN 966-8018-37-01
 3. Яковлєва І.Д., Лісовенко І.Д. „Підхід до побудови потокового графа алгоритму”// Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” ”Комп’ютерні системи та мережі”. – 2005. №546. – с.162-165.
 4. Yakovleva, I. Lisovenko “Construction algorithm of ready-to-run operands matrix in the dataflow machine” // Proceedings of the V-th International Conference  for Students and Young Scientists „TELECOMMUNICATION IN XXI CENTURY” , Wulka Milanowska, 24-26 November 2005 // pp. 73-77.
 5. Lisovenko, I. Yakovleva “Method of dataflow graph building” // Proceedings of the V-th International Conference  for Students and Young Scientists „TELECOMMUNICATION IN XXI CENTURY”, Wulka Milanowska, 24-26 November 2005 // pp. 69-72.
 6. Melnyk, I. Lisovenko, I. Yakovleva “Approaches to dataflow machine construction ” // Proceedings of the VIII-th International Conference CADSM 2005, February 23-26, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine // p.-.205.
 7. Melnyk, I. Lisovenko, I. Yakovleva “Graph methods of parallel processes description” // Proceedings of the VIII-th International Conference CADSM 2005, February 23-26, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine // p.-.206.
 8. Lisovenko. Algorithm of the maximal-parallel form construction for the entrance program // Матеріали 3-ої Міжнародної науково-технічної конференції ACSN. – 2007. – С.73-74.
 9. Лісовенко І.Д. Вплив концепції МПД на динамічне розпаралелювання послідовних  програм при структурному програмуванні // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – Т.2, №2. – С.36-39.
 10. Яковлєва І. Д. Автоматизована верифікація VHDL-моделей алгоритмічних операційних пристроїв швидкого перетворення Фур’є з фіксованою комою / І. Д. Яковлєва, І. Д. Лісовенко, З. Р. Кудринський // Матеріали 7-ї міжнародна науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем ”(TAAPSD’2010) [Тези доповідей], 4-8жовтня – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 502-506.
 11. Лісовенко І. Д. Підхід до побудови матриці взаємозв‘язків операндів з використанням в якості проміжного представлення асемблерного коду. /І. Д. Лісовенко, І. Д. Яковлєва // Матеріали 7-ї міжнародна науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем ”(TAAPSD’2010), 4-8жовтня – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 293-295.
 12. Яковлєва І.Д. Автоматизована верифікація VHDL-моделей алгоритмічних операційних пристроїв швидкого перетворення Фур’є з фіксованою комою / Яковлєва І. Д., Лісовенко І. Д., Кудринський З. Р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, 2011. – №.1. – с.237-240.
 13. Melnyk A. Аutomatic synthesis of fast fourier transform devices from graphical level /A.Melnyk, I. Iakovlieva, I. Lisovenko // Proceedings of the XI-th International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” (CADSM 2011), February 25-28, 2011, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine // pp.-155-156.
 14. Мельник А. О. Синтез паралельних пристроїв сортування / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва, І. Д. Лісовенко. // Матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія ” – Харків, Харківський національний економічний університет, 2011. – С. 41–42.
 15. Лісовенко І.Д. Автоматизація побудови максимально-паралельної форми алгоритму / І.Д. Лісовенко, І.Д. Яковлєва, В.І. Пронишин // Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Харків. – 2012. – С. 205-206.
 16. Irina Lisovenko (Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine). Methods and tools of linear programs parallelization using C language. // The Doctoral Summer School on Evolutionary Computing in Optimisation and Data Mining (ECODAM) is addressed to PhD students in Computer Science and related areas. Iasi, Romania, June 18-23 2012.
 17. Melnyk A. Sorting networks for arbitrary input length /A.Melnyk, I. Iakovlieva, I. Lisovenko // Proceedings of the 6-th International Conference “Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application” (ACSN-2013). – 2013. – С.25-28.
 18. А.О. Мельник Сортувальні мережі відмінної від степені два розмірності / А.О. Мельник, І. Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти.– Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2013. –Т.4. Вип. 3. – С. 13-16.
 19. Автоматичний аналіз впливу значень факторів ранжування сайту на релевантність до відповідного пошукового запиту/ І.C. Яковлєв, І.Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти.– Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2014. –Т.5. Вип. 2 – С. 35-40.
 20. Лісовенко І.Д. Метод створення карти процесів МРІ-програми на базі структурної матриці / І.Д. Лісовенко, І.Д. Яковлєва, Безкрилий Д.В. // Матеріали третьої міжнародної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2014”, 27-30 травня 2014. – Чернівці: Золоті литаври, 2014.– С.85-86
 21. Яковлєва І. Д. Система безконтактного керування ОС Windows/ І.Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко, Колибаба В.В. // Матеріали IV-ї міжнародної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2015”, 26-29 травня 2014. – Чернівці: Золоті литаври, 2015.– С.204-205.
 22. Яковлєв І.С. Автоматичне визначення чисельних характеристик факторів ранжування сайтів / І.С. Яковлєв, І.Д. Яковлєва І.Д. Лісовенко // Матеріали третьої міжнародної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2014”, 27-30 травня 2014. – Чернівці: Золоті литаври, 2014.– С.202-203.
 23. Яковлєв І.С. Аналіз впливу значень факторів ранжування веб-сторінок. / І. Д. Яковлєва І. Д. Лісовенко // Матеріали XI-ї міжнародна науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем ”(TAAPSD’2014), 15-17 грудня – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. – С. 269-273
 24. Первозванська О.С. Синтез паралельного алгоритму на основі структурної матриці з використанням багатопотоковості JAVA, О.С. Первозванська, І.Д. Лісовенко. Новини науки ХХІ століття, ХХIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м. Вінниця, 23 листопада 2018 року. – Ч.4, с. 19.
 25. Чижевська А.-М. Г. Паралельна реалізація алгоритму шифрування «Калина» на графічних процесорах з використанням технології CUDA. А.-М.Г. Чижевська, І.Д. Лісовенко. Новини науки ХХІ століття, ХХIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м. Вінниця, 23 листопада 2018 року. – Ч.4, с. 40.

 

Методичні посібники:

 1. Яковлєва І.Д., Лісовенко І.Д. Лабораторний практикум «Системне програмне забезпечення» Частина 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2010. – 64 c.
 2. Мельник А.О., Яковлєва І.Д. Методичні вказівки до виконання лабораторних «Мова опису апаратних засобів VHDL» – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011. – 52 c.
 3. Лісовенко І.Д. Паралельні та розподілені обчислення: лабораторний практикум. Частина 1/ І.Д. Лісовенко, І. Д. Яковлєва. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013 – 64 с.