• Ukrainian
  • English
 • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

 • +38(0372)509432

 • info@ksm.cv.ua

Лісовенко Ірина Дмитрівна

Асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж


Коло наукових інтересів:

 • Паралельні та розподілені обчислення: створення паралельних форм алгоритмів, неграфічні обчислення на графічних процесорах, автоматичне розпаралелювання послідовних програм, дослідження впливу зміни проміжного представлення програми при автоматичному створенні паралельних програм, аналіз вузьких місць при паралельному програмуванні.
 • Спеціалізовані комп’ютери і комп’ютерні системи, теоретичні основи їх побудови і методи проектування, а також дослідження, синтез і реалізація комп’ютерних засобів для вирішення задач обробки потоків даних.
 • Автоматизація бухгалтерського та управлінського обліку підприємств: засоби та методи  проектування автоматизованих систем обліку та способи дослідження ефективності побудованої системи.

 

Додаткові відомості


Освіта: Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, фізичний факультет, кафедра ЕОМ за спеціальністю „Комп’ютерні системи та мережі” (2000р) Диплом

 

Досвід роботи: 

07.2000 – 10.2002   – інженер-програміст міської медичної комунальної установи «Госпрозрахункова поліклініка  профілактичних оглядів»

10.2002 – донині – асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

08.2006 – 04.2010 – програміст ТзОВ «Боянівка» за сумісництвом

01.01.2018 і донині – співпрацює з Elogic Commerce на договорній основі

 


Дисципліни: Паралельні та розподілені обчислення, Економіко-правові аспекти та автоматизація діяльності підприємств,  Основи DevOps/DevNet, Паралельне програмування (для спеціальності «Прикладна математика»)

 

 E-mail: i.lisovenko@chnu.edu.ua

 

СПИСОК НАУКОВИХ І МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ 

 1. Войтюк А. Особливості паралельної реалізації задачі формування розкладу занять
  у ВНЗ на основі генетичного алгоритму  , А.І. Войтюк, І.Д. Лісовенко. Міжнародна
  наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні
  та технічні аспекти становлення (випуск 43)" / Збірник тез доповідей: випуск 43 (м.
  Тернопіль, 14 листопада 2019 р.). – Частина 1. – Тернопіль. – 2019. – Ч.1, с. 25.
 2. Гуменюк О. Система аналізу надвеликих даних соціальної мережі Твіттер за
  допомогою наївного класифікатора Байєса. О.Ю. Гуменюк, І.Д. Лісовенко.
  Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство:
  технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 44)" / Збірник тез
  доповідей: випуск 44 (м. Тернопіль, 12 грудня 2019 р.). –Частина 1. – Тернопіль. –
  2019– Ч.1, с. 24.
 3. Патралюк І. Програмний засіб розпізнавання та аналізу музики для платформи
  Telegram. І.В. Патралюк, І.Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко. Міжнародна наукова
  інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та
  технічні аспекти становлення (випуск 44)" / Збірник тез доповідей: випуск 44 (м.
  Тернопіль, 12 грудня 2019 р.). –Частина 1. – Тернопіль. – 2019– Ч.1, с. 69.
 4. Яковлєва І. Голосове керування розумним будинком за допомогою Google
  Assistant. І.Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко, С.П. Гнідан. Міжнародна наукова інтернет-
  конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні
  аспекти становлення (випуск 44)" / Збірник тез доповідей: випуск 44 (м. Тернопіль,
  12 грудня 2019 р.). –Частина 1. – Тернопіль. – 2019– Ч.1, с. 102.
 5. Лісовенко І.Д., Яковлєва І.Д., Рудий Р.О. Програмна реалізація бітонічного
  сортування на графічних процесорах з використанням технології CUDA. Проблеми
  інформатики та комп’ютерної техніки: 2021 рік : праці X Міжнар. наук.-практ.
  конф. ПІКТ, 28–31 жовт. 2021. Чернівці: ЧНУ, 2021. С. 80-83.
 6. Лісовенко І.Д., Яковлєва І.Д. “Автоматизація персоніфікованого обліку профілактичних медичних послуг для забезпечення розрахунків з різними видами оплати”, с.96-97, тези /Единое информационное пространство: Сборник докладов Международной научно-практической конференции (Днепропетровск, 3-4 декабря 2003г.)/ Под ред. акад НАНУ В.В. Пилипенко, д.х.н..М.В.Бурмистра, к.ф.-м.н.Н.Ф.Огданского, к.ф.-м.н.Ю.А.Прокопчука/ Днепропетровск: ИПК ИнКомЦентра УГХТУ, 2003.-237с. ISBN 966-8018-37-01
 7. Лісовенко І.Д. , Яковлєва І.Д. “Інтернет – право на повноцінне життя”, с.189-190, тези /Единое информационное пространство: Сборник докладов Международной научно-практической конференции (Днепропетровск, 3-4 декабря 2003г.)/ Под ред. акад НАНУ В.В. Пилипенко, д.х.н..М.В.Бурмистра, к.ф.-м.н.Н.Ф.Огданского, к.ф.-м.н.Ю.А.Прокопчука/ Днепропетровск: ИПК ИнКомЦентра УГХТУ, 2003.-237с. ISBN 966-8018-37-01
 8. Яковлєва І.Д., Лісовенко І.Д. „Підхід до побудови потокового графа алгоритму”// Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” ”Комп’ютерні системи та мережі”. – 2005. №546. – с.162-165.
 9. Yakovleva, I. Lisovenko “Construction algorithm of ready-to-run operands matrix in the dataflow machine” // Proceedings of the V-th International Conference  for Students and Young Scientists „TELECOMMUNICATION IN XXI CENTURY” , Wulka Milanowska, 24-26 November 2005 // pp. 73-77.
 10. Lisovenko, I. Yakovleva “Method of dataflow graph building” // Proceedings of the V-th International Conference  for Students and Young Scientists „TELECOMMUNICATION IN XXI CENTURY”, Wulka Milanowska, 24-26 November 2005 // pp. 69-72.
 11. Melnyk, I. Lisovenko, I. Yakovleva “Approaches to dataflow machine construction ” // Proceedings of the VIII-th International Conference CADSM 2005, February 23-26, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine // p.-.205.
 12. Melnyk, I. Lisovenko, I. Yakovleva “Graph methods of parallel processes description” // Proceedings of the VIII-th International Conference CADSM 2005, February 23-26, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine // p.-.206.
 13. Lisovenko. Algorithm of the maximal-parallel form construction for the entrance program // Матеріали 3-ої Міжнародної науково-технічної конференції ACSN. – 2007. – С.73-74.
 14. Лісовенко І.Д. Вплив концепції МПД на динамічне розпаралелювання послідовних  програм при структурному програмуванні // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – Т.2, №2. – С.36-39.
 15. Яковлєва І. Д. Автоматизована верифікація VHDL-моделей алгоритмічних операційних пристроїв швидкого перетворення Фур’є з фіксованою комою / І. Д. Яковлєва, І. Д. Лісовенко, З. Р. Кудринський // Матеріали 7-ї міжнародна науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем ”(TAAPSD’2010) [Тези доповідей], 4-8жовтня – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 502-506.
 16. Лісовенко І. Д. Підхід до побудови матриці взаємозв‘язків операндів з використанням в якості проміжного представлення асемблерного коду. /І. Д. Лісовенко, І. Д. Яковлєва // Матеріали 7-ї міжнародна науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем ”(TAAPSD’2010), 4-8жовтня – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 293-295.
 17. Яковлєва І.Д. Автоматизована верифікація VHDL-моделей алгоритмічних операційних пристроїв швидкого перетворення Фур’є з фіксованою комою / Яковлєва І. Д., Лісовенко І. Д., Кудринський З. Р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, 2011. – №.1. – с.237-240.
 18. Melnyk A. Аutomatic synthesis of fast fourier transform devices from graphical level /A.Melnyk, I. Iakovlieva, I. Lisovenko // Proceedings of the XI-th International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” (CADSM 2011), February 25-28, 2011, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine // pp.-155-156.
 19. Мельник А. О. Синтез паралельних пристроїв сортування / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва, І. Д. Лісовенко. // Матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія ” – Харків, Харківський національний економічний університет, 2011. – С. 41–42.
 20. Лісовенко І.Д. Автоматизація побудови максимально-паралельної форми алгоритму / І.Д. Лісовенко, І.Д. Яковлєва, В.І. Пронишин // Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Харків. – 2012. – С. 205-206.
 21. Irina Lisovenko (Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine). Methods and tools of linear programs parallelization using C language. // The Doctoral Summer School on Evolutionary Computing in Optimisation and Data Mining (ECODAM) is addressed to PhD students in Computer Science and related areas. Iasi, Romania, June 18-23 2012.
 22. Melnyk A. Sorting networks for arbitrary input length /A.Melnyk, I. Iakovlieva, I. Lisovenko // Proceedings of the 6-th International Conference “Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application” (ACSN-2013). – 2013. – С.25-28.
 23. А.О. Мельник Сортувальні мережі відмінної від степені два розмірності / А.О. Мельник, І. Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти.– Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2013. –Т.4. Вип. 3. – С. 13-16.
 24. Автоматичний аналіз впливу значень факторів ранжування сайту на релевантність до відповідного пошукового запиту/ І.C. Яковлєв, І.Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти.– Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2014. –Т.5. Вип. 2 – С. 35-40.
 25. Лісовенко І.Д. Метод створення карти процесів МРІ-програми на базі структурної матриці / І.Д. Лісовенко, І.Д. Яковлєва, Безкрилий Д.В. // Матеріали третьої міжнародної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2014”, 27-30 травня 2014. – Чернівці: Золоті литаври, 2014.– С.85-86
 26. Яковлєва І. Д. Система безконтактного керування ОС Windows/ І.Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко, Колибаба В.В. // Матеріали IV-ї міжнародної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2015”, 26-29 травня 2014. – Чернівці: Золоті литаври, 2015.– С.204-205.
 27. Яковлєв І.С. Автоматичне визначення чисельних характеристик факторів ранжування сайтів / І.С. Яковлєв, І.Д. Яковлєва І.Д. Лісовенко // Матеріали третьої міжнародної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2014”, 27-30 травня 2014. – Чернівці: Золоті литаври, 2014.– С.202-203.
 28. Яковлєв І.С. Аналіз впливу значень факторів ранжування веб-сторінок. / І. Д. Яковлєва І. Д. Лісовенко // Матеріали XI-ї міжнародна науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем ”(TAAPSD’2014), 15-17 грудня – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. – С. 269-273
 29. Первозванська О.С. Синтез паралельного алгоритму на основі структурної матриці з використанням багатопотоковості JAVA, О.С. Первозванська, І.Д. Лісовенко. Новини науки ХХІ століття, ХХIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м. Вінниця, 23 листопада 2018 року. – Ч.4, с. 19.
 30. Чижевська А.-М. Г. Паралельна реалізація алгоритму шифрування «Калина» на графічних процесорах з використанням технології CUDA. А.-М.Г. Чижевська, І.Д. Лісовенко. Новини науки ХХІ століття, ХХIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м. Вінниця, 23 листопада 2018 року. – Ч.4, с. 40.

 

Методичні посібники:

 1. Мова опису апаратних засобів комп’ютера – VHDL : -лабораторний практикум
  укл.: Яковлєва І.Д., Дяченко Л.І., Гордіца В.E., Лісовенко І.Д. – Чернівці :
  Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 86 с.
 2. Системне адміністрування ОС Linux: лаб. Практикум / укл.: І.Д. Яковлєва, І.Д.
  Лісовенко / Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 52 c.
 3. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Системне адміністрування ОС Linux» /
  уклад.: І. Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко. Чернівці: ЧНУ, 2022. 85 с. (електронне
  видання)
 4. Навчальний посібник «Паралельні та розподілені обчислення» / уклад.: І. Д.
  Лісовенко, І.Д. Яковлєва. Чернівці: ЧНУ, 2022. 120 с. (електронне видання)
 5. Лісовенко І.Д. Паралельні та розподілені обчислення: лабораторний практикум.
  Частина 1/ І.Д. Лісовенко, І. Д. Яковлєва. – Чернівці : Чернівецький національний
  університет, 2022 – 64 с. (електронне видання)
 6. Лісовенко І.Д. Паралельні та розподілені обчислення: лабораторний практикум.
  Частина 2/ І.Д. Лісовенко, І. Д. Яковлєва. – Чернівці : Чернівецький національний
  університет, 2022 – 85 с. (електронне видання)
 7. Навчальний посібник «Економіко-правові аспекти та автоматизація діяльності
  підприємств» / уклад.: І.Д. Лісовенко, Яковлєва І.Д., Гордіца В.Е. Чернівці: ЧНУ,
  2022. 125 с. (електронне видання)
 8. Лісовенко І.Д. Економіко-правові аспекти та автоматизація діяльності
  підприємств: конспект лекцій./І.Д. Лісовенко. – Чернівці : Чернівецький
  національний університет, 2022 – 85 с. (електронне видання)
 9. Лісовенко І.Д. Основи DevOps / DevNet: лабораторний практикум. І.Д. Лісовенко,
  Ю. В. Танасюк. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2022 – 85 с.
  (електронне видання)
 10. Яковлєва І.Д., Лісовенко І.Д. Лабораторний практикум «Системне програмне забезпечення» Частина 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2010. – 64 c.
 11. Мельник А.О., Яковлєва І.Д. Методичні вказівки до виконання лабораторних «Мова опису апаратних засобів VHDL» – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011. – 52 c.
 12. Лісовенко І.Д. Паралельні та розподілені обчислення: лабораторний практикум. Частина 1/ І.Д. Лісовенко, І. Д. Яковлєва. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013 – 64 с.

 

СЕРТИФІКАТИ

Certificate Сonstitutional Law

Certificate Fundamentals of finance and investment

IrynaLisovenko-DevNetAss_instru-certificate

Lisovenko Certificate All Digital week-2021

Lisovenko Certificate All Digital week 2020