• Ukrainian
    • English
  • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

  • +38(0372)509432

  • info@ksm.cv.ua

Іванущак Наталія Михайлівна

Асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж


Науковий ступінь:  Кандидат технічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Математичні моделі розвитку структур комп’ютерних мереж» (2014)

Коло наукових інтересів: Математичне моделювання складних систем в умовах дестабілізаційних загроз, розроблення систем аутентифікації пристроїв Інтернету речей, методи і засоби організації прихованих стеганографічних каналів зв’язку.

 

Додаткові відомості


Освіта: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, факультет комп’ютерних наук, кафедра комп’ютерних систем та мереж (2008) Диплом

Досвід роботи: 

 

Дисципліни: Методи цифрової обробки сигналів, Криптографія та побудова систем безпеки, Захист інформації в комп’ютерних система, Комп’ютерний захист фінансової інформації.


 E-mail: n.ivanuschak@chnu.edu.ua

 

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті у міжнародних журналах

1)    Ivanushchak N.M. Mathematical modeling and analysis of destabilization threats in computer networks / N.M. Ivanushchak, N.E. Kunanets, V.V. Pasichnyk // Paper presented at the International Scientific and Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology. – Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, 9 – 12 October, 2018. – p. 191-197.

 

Статті в українських фахових виданнях

1)    Пасічник В. Еволюційне моделювання і візуалізація комп’ютерних мереж у середовищі PROCESSING / В. Пасічник, Н. Іванущак // Вісник НУ „Львівська політехніка”. – 2012. – № 732: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 147-156.

2)    Іванущак Н. М. Моделювання розвитку структур комп’ютерних мереж / Н. М. Іванущак, В. В. Пасічник // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – № 3/2 (63). – С. 13-19.

3)    Пасічник В. В. Моделювання і візуалізація засобами PROCESSING комп’ютерних мереж / В. В. Пасічник, Н. М. Іванущак // Математичні машини і системи. – 2013. – № 1. – С. 118-126.

4)    Артеменко О.І. Особливості побудови інформаційних технологій моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів / О.І. Артеменко, Б.М. Гаць, Н.М. Іванущак, Д.І. Угрин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». ­– 2014. – №783: Інформаційні системи та мережі. – с. 406-411.

5)    Іванущак Н.М. Узагальнена модель еволюції мережевого ансамблю в умовах дестабілізаційних загроз / Н.М. Іванущак, В.В. Пасічник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». ­– 2015. – №814: Інформаційні системи та мережі. – с. 457-467.

 

Матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій

1)    Іванущак Н.М. Інформаційні технології моделювання процесів розвитку комп’ютерних мереж в умовах дестабiлiзацiйних загроз / Н.М. Іванущак // Матеріали 18-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2016, Київ, 30 травня – 2 червня 2016 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2016. – 218 с.

2)    Іванущак Н.М. Інформаційні технології моделювання процесів розвитку інфокомунікаційних комплексів в умовах дестабілізаційних загроз / Н.М. Іванущак // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи і проектування технологічних процесів та обладнання», Чернівці, 17-19 лютого 2016 р. / Чернівецький факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (ЧФ НТУ «ХПІ»), 2016 р.

 

СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ:

1)    Дейбук В.Г., Іванущак Н.М. Алгоритми та методи обчислень : навч. посібник. / В.Г. Дейбук, Н.М. Іванущак – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 124 с.

2)    О.І. Артеменко, Я.І. Виклюк, Б.М. Гаць, Н.М. Іванущак, В.В. Пасічник, Н.Б. Шаховська, Д.І. Угрин Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій: монографія / О.І. Артеменко, Я.І. Виклюк, Б.М. Гаць [та ін.] ; за ред. В.В. Пасічника. – Львів : «Новий Світ– 2000», 2015. – 334 c.

 

СЕРТИФІКАТИ

Іванущак-AllDigitalWeek-2021

ПреміяПрезидетаУкраїни для молодих вчених2014

Подяка Міського голови 2015

Moodle Сертифікат про завершення

2020All Digital Week 

DComFraPoland

Certificate_Cisco_Bootcamp_2021

Certificate_Safer Internet Day2019

Certificate_CybersecurityWebinar2019

Certificate CiscoCybersecurityEssentials

Certificate_Safer Internet Day2018