• вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

 • +38(0372)509432

 • info@ksm.cv.ua

Баловсяк Сергій Васильович

Доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж


Науковий ступінь: Доктор технічних наук

Вчене звання: Доцент

Коло наукових інтересів: Розробка і створення комп’ютерних вимірювально-керуючих систем, автоматизація експериментальних досліджень і обробка отриманих результатів, штучний інтелект, розпізнавання образів і  цифрова обробка зображень, штучні нейронні мережі та генетичні алгоритми.

 

Додаткові відомості


Освіта: Чернівецький державний університет, фізичний факультет, кафедра радіотехніки (1995)

Досвід роботи: 

1995 – 2003 – інженер кафедри фізики твердого тіла Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

2004 – 2006 – асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

2006 – донині – доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


Тема кандидатської дисертації: «Діагностика поверхні твердого тіла при умові повного зовнішнього відбивання Х-променів» (2003, спеціальність : фізика твердого тіла)

Тема докторської дисертації: «Багаторівневі методи оброблення електронно-дифракційних та Х-променевих сигналів у комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних системах», (2019, спеціальність: комп’ютерні системи та компоненти)


Дисципліни: Пристрої зв’язку з об’єктом, Комп’ютерні системи, Комп’ютерні системи штучного інтелекту, Цифрова обробка зображень.

 

E-mail: s.balovsyak@chnu.edu.ua

 

СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ:

 1. Методичні рекомендації з педагогічної та асистентської практик : для студентів IV – V курсів галузей знань „Інформатика та обчислювальна техніка” та „Системні науки та кібернетика” / Укл. : С. В. Баловсяк, І. Є. Залуцька, О. Л. Сопронюк. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 36 с. (2.0 друк арк.)
 2. Баловсяк С. В. Засоби штучного інтелекту в спеціалізованих комп’ютерних системах : методичні вказівки до лабораторних робіт / С. В. Баловсяк. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 75 с. (4.4 друк. арк.)
 3. Баловсяк С. В. Комп’ютерні системи штучного інтелекту : методичні вказівки до лабораторних робіт / С. В. Баловсяк, О. Я. Олар. – Чернівці : Родовід, 2013 – 100 с. (6 друк. арк.)
 4. Баловсяк С. В. Програмування інтерфейсу користувача : методичні вказівки до лабораторних робіт / С. В. Баловсяк. – Чернівці : Родовід, 2013 – 52 с. (3,1 друк. арк.)
 5. Федоренко А.П. Основи конструювання обчислювальної техніки: Методичні рекомендації до лабораторного практикуму / А.П. Федоренко, С.В. Баловсяк. – [Вид. 2-ге, випр. і доповн]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 92 с. (6 друк. арк.).
 6. Федоренко А.П. Основи конструювання обчислювальної техніки : навч. посібник у 2-х част. / А.П. Федоренко, С.В. Баловсяк. – Ч. 1-ша. – [Вид. 2-ге, випр. і доповн.] –  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 76 с (4,5 друк. арк.).
 7. Федоренко А.П. Основи конструювання обчислювальної техніки : навч. посібник у 2-х част. / А.П. Федоренко, С.В. Баловсяк. – Ч. 2-га. – [Вид. 2-ге, випр. і доповн.] –  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 80 с (4,7 друк. арк.).
 8. Баловсяк С.В. Пристрої зв’язку з об’єктом : методичні вказівки до лабораторних робіт / С.В. Баловсяк. –  Чернівці : ЧНУ, 2011. – 68 с. (4,0 друк. арк.)
 9. Баловсяк С.В. Комп’ютерні системи штучного інтелекту: методичні вказівки до лабораторних робіт. –  Чернівці : ЧНУ, 2009. – 60 с. (5 друк. арк.)
 10. Федоренко А.П., Баловсяк С.В. Основи конструювання обчислювальної техніки. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму. –  Чернівці : Рута, 2008. – 92 с (6 друк. арк.).
 11. Фодчук І.М., Баловсяк С.В. Діагностика поверхні твердого тіла. Загальний стан проблеми та Х-променеві методи: Навчальний посібник. – Чернівці : Рута, 2007. – 288 с. (з грифом МОНУ, друк. арк. 15,76)
 12. Федоренко А. П., Баловсяк С. В. Основи конструювання обчислювальної техніки. Навчальний посібник. – Ч.2. – Чернівці : Рута, 2006. – 76 с. (5 друк. арк.)
 13. Федоренко А.П., Баловсяк С.В. Основи конструювання обчислювальної техніки. Навчальний посібник. – Ч.1. – Чернівці : Рута, 2005. – 76 с. (5 друк. арк.)

 

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті у міжнародних журналах

 1. Balovsyak S.V. Hardware and Software Complex for Automatic Level Estimation and Removal of Gaussian Noise in Images / S.V. Balovsyak, Kh.S. Odaiska // Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. – Verlag: Springer International Publishing, January 2019. – Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC), Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (Eds.). – Vol. 754. – P.144-154. – DOI 10.1007/978-3-319-91008-6_15. (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91008-6_15; https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_15; First Online: 12.05.2018).
 2. Balovsyak S.V. Method of calculation of averaged digital image profiles by envelopes as the conic sections / S.V. Balovsyak, O.V. Derevyanchuk, I.M. Fodchuk // Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. – Verlag: Springer International Publishing, January 2019. – Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC), Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (Eds.). – Vol. 754. – P.204-212. –(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91008-6_21; https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_21; First Online: 12.05.2018).
 3. Баловсяк С.В. Автоматичне визначення рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях методом високочастотної фільтрації для виокремлених областей / С.В. Баловсяк, Х. С. Одайська // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – Т. 54, № 4. – С. 164-172. (http://www.kibernetika.org/volumes/2018/numbers/04/articles/15/ArticleDetailsUA.html); (Cybernetics and Systems Analysis. – https://doi.org/10.1007/s10559-018-0067-3).
 4. Balovsyak S.V. Automatic Highly Accurate Estimation of Gaussian Noise Level in Digital Images Using Filtration and Edges Detection Methods / S.V. Balovsyak, Kh. S. Odaiska // International Journal of Image, Graphics and Signal Processing (IJIGSP). – 2017. – Vol. 9, No.12. – P. 1-11. (DOI: 10.5815/ijigsp.2017.12.01, http://www.mecs-press.org/ijigsp/v9n12.html).
 5. Fodchuk I. M. A Strain State in Synthetic Diamond Crystals by the Data of Electron Backscatter Diffraction Method / I. M. Fodchuk, M. D. Borcha, V.Yu. Khomenko, S. V. Balovsyak, V. M. Tkach, O. O. Statsenko // Journal of Superhard Materials. – 2016. – Vol. 38, No. 4. – P. 271–276. (http://www.springer.com/chemistry/physical+chemistry/journal/11961).
 6. Borcha M. D. Local deformation in diamond crystals determined by Fourier-transformation of Kikuchi patterns / M. D. Borcha, S. V. Balovsyak, I.M.Fodchuk, V. Yu. Khomenko, O. P. Kroitor, V. N. Tkach // Journal of Superhard Materials. – 2013. – Vol. 35, No. 5. – P. 284-291.
 7. Borcha M. D. Distribution of local deformations in diamond crystals according to the analysis of Kikuchi lines profile intensities / M. D. Borcha, S. V. Balovsyak, I. M. Fodchuk, V. Yu. Khomenko, V. N. Tkach // Journal of Superhard Materials. – 2013. – Vol. 35, No. 4. – P. 220-226.
 8. Fodchuk І. M. Magnetic force microscopy of YLaFeO films implanted by high dose of nitrogen ions / І. M. Fodchuk, I. I. Gutsuliak, R. A. Zaplitniy, S.V.Balovsyak, І. P. Yaremiy, О. Yu. Bonchyk, G. V. Savitskiy, І. M. Syvorotka, P. M. Lytvyn // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2013. – V. 16, No. 3. – P. 246-252.
 9. Fodchuk I. Determination of structural inhomogeneity of synthesized diamonds by back scattering electron diffraction / I. Fodchuk, S. Balovsyak, M. Borcha, Ya. Garabazhiv, V. Tkach // Phys. Status Solidi A. – 2011. – V. 208. – No. 11. – P. 2591-2596.
 10. Fodchuk I. Determination of Structural Homogeneity of Synthetic Diamonds With Analysis of Intensity Distribution of Kikuchi Lines / I. Fodchuk, S.Balovsyak, M. Borcha, Ya. Garabazhiv, V. Tkach // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. – 2010. – Vol. 13. – No. 1. – Р. 262-267.
 11. Fodchuk I. M., Tkach V. M., Ralchenko V. G., Bolshakov A. P., Ashkinazi E. E., Vlasov I. I., Garabazhiv Y. D., Balovsyak S. V., Tkach S. V., Kutsay O. M. Distribution in Angular Mismatch between Crystallites in Diamond Films Grown in Microwave Plasma // Diamond and Related Materials. – 2010. – V.19. – P. 409-412.
 12. Fodchuk I. M., Balovsyak S. V., New possibilities for determination of solids surface parameters by X-ray reflectivity // Phys. stat. sol. (a). – 2007. – 204, V.5 – P. 1543 – 1554.

 

Статті в українських фахових виданнях

 1. Баловсяк С. В. Автоматичне визначення рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях методом виділених областей / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська // Кибернетика и вычислительная техника. – 2017. – Вып. 189, № 3. – С. 44-60. (http://kvt-journal.org.ua/content/2017/issue189.pdf).
 2. Фодчук И. М. Новый подход к анализу рентгеновских дифрактограмм на основе вейвлет-преобразований / И. М. Фодчук, Ю. Т. Роман, С.В. Баловсяк // Металлофизика и новейшие технологии. – 2017. – T. 39, № 7. – С. 855-863. (http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v39/i07/0855.html)
 3. Баловсяк С. В. Автоматичне видалення гаусового шуму на цифрових зображеннях за допомогою квазіоптимального фільтра Гауса / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська. // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2017. – № 3 (83). – С. 26-35. (https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/REKS/2017/REKS317/Balovsyak.pdf).
 4. Баловсяк С. В. Ориентированная фильтрация цифровых электронно-дифракционных изображений / С. В. Баловсяк, Я. Д. Гарабажив, И.М. Фодчук // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2016. – № 3. (77). – С. 4-13. (http://www.khai.edu/ru/site/arkhiv-1.html).
 5. Баловсяк С. В. Визначення рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях методом фільтрації / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська,  Н.В. Рощупкіна // Науковий вісник ЧНУ. Т. 7, Вип. 2 : Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – C. 75-82.
 6. Баловсяк С. В. Многоуровневый метод повышения локального контраста и удаления неоднородного фона изображений / С.В. Баловсяк, И. М. Фодчук, Ю. Н. Соловей, Я. В. Луцик // Кибернетика и вычислительная техника. – 2015. – Вып. 182. – С. 15-26. (http://kvt-journal.org.ua/content/2015/issue182.pdf)
 7. Рощупкіна Н. В., Дослідження методу обробки сигналів багатопараметричних сенсорів / Н. В. Рощупкіна, А. О. Саченко, С.В. Баловсяк, О. Ю. Рощупкін // Науковий вісник ЧНУ. Т. 5. Вип. 2 : Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – С. 57-64.
 8. Баловсяк С. В. Програмне забезпечення для проведення віртуальних лабораторних робіт на базі Х-променевого дифрактометра ДРОН-3 / С.В. Баловсяк, І. М. Фодчук // Науковий вісник ЧНУ. Т. 3, Вип. 2 : Фізика. Електроніка. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – C. 46-53.
 9. Борча М. Д. Определение структурной неоднородности кристаллов по данным анализа картин Кикучи / М. Д. Борча, С. В. Баловсяк, И.М. Фодчук, В. Ю. Хоменко, В. Н. Ткач // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – T. 35, № 8. – С. 1137-1150.
 10. Борча М. Д. Локальные деформации в окрестности трещин сварочного шва никелевого сплава, определенные с помощью Фурье-преобразования картин Кикучи / М. Д. Борча, А. В. Звягинцева, В. М. Ткач, К. А. Ющенко, С. В. Баловсяк, И. М. Фодчук, В. Ю. Хоменко // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – T. 35, № 9. – С. 111-119.
 11. Баловсяк С. В. Використання нечіткої логіки на прикладі WEB – сайту магазину / С. В. Баловсяк, О. Г. Гімчинський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2013. – Вип. 4. – С. 23-32.
 12. Баловсяк С. В. Суміщення зображень об’єктів з використанням генетичних та градієнтних алгоритмів / С. В. Баловсяк, І. М. Фодчук // Комп’ютинг. – 2013. – Т. 12, Вип. 2. – С. 160-169.
 13. Баловсяк С. В. Програмна модель системи керування для вертикальної посадки літальних апаратів / С. В. Баловсяк, О. П. Савчук, О. С. Баловсяк // Науковий вісник ЧНУ. Т.4. Вип. 3 : Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – C. 71-78.
 14. Баловсяк С.В. Моделювання еволюції форми дерева за допомогою генетичних алгоритмів / С.В. Баловсяк // Науковий вісник ЧНУ. Т. 3. Вип. 1 : Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – C. 26-33.
 15. Баловсяк С.В. Комп’ютерне керування виконавчими пристроями в реальному і віртуальному режимах / С.В. Баловсяк // Науковий вісник ЧНУ. Т.3. Вип. 2 : Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – C. 68-73.
 16. Баловсяк С.В. Апаратно-програмний комплекс для зчитування аналогового сигналу з сенсорів / С.В. Баловсяк, А.М. Квак // Науковий вісник ЧНУ. Т. 2. Вип. 1: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – C. 105-112.
 17. Баловсяк С.В. Програмне забезпечення для автоматизованого керування Х-променевими дифрактометрами / С.В. Баловсяк, І.М. Фодчук // Науковий вісник ЧНУ. Т. 2. Вип. 2: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – C. 57-63.
 18. Баловсяк С. В., Солтисік Р. О. Створення Web – сайту з використанням нечіткої логіки // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. Комп’ютерні системи та компоненти. Частина І. – 2009. – Вип. 446. – С. 71-75.
 19. Борча М. Д., Баловсяк С. В., Гарабажив Я. Д., Ткач В. М., Фодчук И. М. Определение структурной неоднородности искусственных кристаллов алмазов методом Кикучи – дифракции // Металлофизика и новейшие технологии. – 2009. – Т. 31, № 7. – С. 911-925.
 20. Баловсяк С. В., Фодчук И. М. Новые подходы в моделировании кривых полного внешнего отражения рентгеновских лучей. Метод частиц // Металлофизика и новейшие технологии. – 2009. – Т. 31, № 11. – С. 1493-1504.
 21. Баловсяк С.В., Фодчук І.М. Використання штучних нейронних мереж для визначення параметрів напівпровідників за даними Х-променевих методів // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. – 2008. – Вип. 420. – С. 45-51.
 22. Баловсяк С. В., Фодчук І. М. Апаратно-програмний комплекс для автоматизації фізичного експерименту на Х-променевому дифрактометрі ДРОН-4 // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – №4. – С. 100-103.
 23. Баловсяк С. В., Фодчук І. М. Програмне забезпечення для автоматизації фізичного експерименту на рентгенівських дифрактометрах ДРОН-3 // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. – 2002. – Вип. 133. – С. 42-43.

 

Матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій

 1. Balovsyak S.V. Hardware and Software Complex for Automatic Level Estimation and Removal of Gaussian Noise in Images / S.V. Balovsyak, Kh.S. Odaiska // The First International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications (ICCSEEA2018), 18-20 January 2018, Kiev, Ukraine. – 2018. – P. 4-6. (http://www.uacnconf.org/iccseea2018)
 2. Balovsyak S.V. Method of calculation of averaged digital image profiles by envelopes as the conic sections / S.V. Balovsyak, O.V. Derevyanchuk, I.M. Fodchuk // The First International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications (ICCSEEA2018), 18-20 January 2018, Kiev, Ukraine. – 2018. – P. 2-4. (http://www.uacnconf.org/iccseea2018).
 3. Fodchuk I. Determination of strain distribution from the X-Ray moire images by analysis of the Fourier energy spectral density / I. Fodchuk, S.Balovsyak, I. Yaremchuk, S. Novikiov // 14th Biennial Conference on High-Resolution X-Ray Diffraction and Imaging “X-Top 2018”. – 3-7 September 2018. – Bari, Italy, 2018. – P.116. (http://www.ba.ic.cnr.it/xtop2018).
 4. Borcha M. Deformation state of Ge crystals from data of method of electron backscattering diffraction / M. Borcha, M. Solodkiy, I. Fodchuk, S. Balovsyak, V.Tkach // 14th Biennial Conference on High-Resolution X-Ray Diffraction and Imaging “X-Top 2018”. – 3-7 September 2018. – Bari, Italy, 2018. – P.170. (http://www.ba.ic.cnr.it/xtop2018).
 5. Баловсяк С.В. Концепція багаторівневого оброблення електронно-дифракційних та Х-променевих сигналів / С.В.Баловсяк, М.Д. Борча, І.М.Фодчук // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2018”, 11-14 жовтня 2018. – Чернівці : Родовід, 2018. – С. 11-13. (http://csf.cv.ua/pict2018)
 6. Баловсяк С. В. Розпізнавання зображень символів за радіальними розподілами їх енергетичних спектрів / С. В. Баловсяк, В.О. Довганюк, О.О.Пшеничний // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2018”, 11-14 жовтня 2018. – Чернівці : Родовід, 2018. – С.74-76. (http://csf.cv.ua/pict2018)
 7. Баловсяк С.В. Розпаралелювання обчислень при визначенні рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях / С.В. Баловсяк, Х.С.Одайська, О.В. Фочук // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2018”, 11-14 жовтня 2018. – Чернівці : Родовід, 2018. – С. 76-78. (http://csf.cv.ua/pict2018)
 8. Баловсяк С.В. Апаратно-програмний комплекс для автоматичного вибору параметрів відеокамер з використанням паралельних обчислень / С.В.Баловсяк, С.Л. Воропаєва, С.О. Летучий, Х.С. Одайська // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2018”, 11-14 жовтня 2018. – Чернівці : Родовід, 2018. – С. 116-118. (http://csf.cv.ua/pict2018)
 9. Баловсяк С. В. Детектування відрізків прямих ліній на зображеннях з шумом за допомогою перетворення Хафа / С. В. Баловсяк, О.О. Пшеничний, В. І. Шушельницький // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2017”, 5-8 жовтня 2017. – Чернівці : Родовід, 2017. – С. 97-99.
 10. Баловсяк С. В. Прогнозування часових залежностей на ринку Форекс за допомогою штучних нейронних мереж / С. В. Баловсяк, І. І. Янчик // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2017”, 5-8 жовтня 2017. – Чернівці : Родовід, 2017. – С. 99-101.
 11. Balovsyak S. V. Automatic estimation of Gaussian noise level in digital images by methods of low-pass and high-pass filtrations / S. V. Balovsyak, Kh. S. Odaiska // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (І Міжнародного симпозіуму) «Практичне застосування нелінійних динамічних систем в інфокомунікаціях», 9-11 листопада 2017. – Чернівці : Місто, 2017. – С. 79-80 ; VI International Scientific Practical Conference (I International Symposium) «Practical Application of Nonlinear Dynamic Systems for Infocommunication», 9-11 November 2017. – Chernivtsi, Ukraine, 2017. – P. 79-80.
 12. Баловсяк С. В. Детектування кіл та еліпсів на зображеннях з шумом за допомогою перетворення Хафа / С. В. Баловсяк, О. О. Пшеничний / Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (І Міжнародного симпозіуму) «Практичне застосування нелінійних динамічних систем в інфокомунікаціях», 9-11 листопада 2017. – Чернівці Місто, 2017. – С. 81-82.
 13. Баловсяк С. В. Обчислення рівня гаусового шуму для фотосенсорів веб-камер методами низькочастотної фільтрації зображень / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська, О. С. Чуб // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп’ютерних систем» MEICS-2017, 22-24 листопада 2017 р. – Дніпро, 2017. – С. 104-105. (http://meics.dnure.dp.ua)
 14. Баловсяк С. В. Побудова карти просторового розподілу для середніх частот і періодів зображень з використанням квадродерев / С. В. Баловсяк, Т. А. Паньків, І. М. Фодчук // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп’ютерних систем» MEICS-2017, 22-24 листопада 2017 р. – Дніпро, 2017. – С. 106-107. (http://meics.dnure.dp.ua)
 15. Баловсяк С. В. Орієнтована фільтрація зображень в просторовій області / С.В. Баловсяк, А. Ю. Мельничук // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2016”, 21-24 травня 2016. – Чернівці : Родовід, 2016.– С. 131-133.
 16. Баловсяк С. В. Визначення оптимальної дисперсії ядра фільтра Гауса при фільтрації гаусового шуму на зображеннях з однією просторовою частотою корисного сигналу / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2016”, 21-24 травня 2016. – Чернівці : Родовід, 2016.– С. 133-135.
 17. Баловсяк С. В. Програмне забезпечення для підвищення локального контрасту та видалення неоднорідного фону зображень / С.В. Баловсяк, К. В. Цигира // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2016”, 21-24 травня 2016. – Чернівці : Родовід, 2016.– С. 135-137.
 18. Баловсяк С. В. Сегментація зображень з використанням інформації про відстані до об’єктів / С. В. Баловсяк, О. О. Пшеничний // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2016”, 21-24 травня 2016. – Чернівці : Родовід, 2016.– С. 192-193.
 19. Fodchuk I. Full strain tensor determination in synthesized diamonds and diamonds films / I. Fodchuk, M. Borcha, V. Khomenko, S. Balovsyak, V.Tkach, O. Statsenko // 13th Biennial Conference on High-Resolution X-Ray Diffraction and Imaging “X-Top 2016”. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. – 4-8 September 2016. – Brno, Czech Republic, 2016. – P.285.
 20. Balovsiak S. Improved Multisensors Signal Processing / N. Roshchupkina, S.Balovsiak, A. Sachenko, O. Roshchupkin, V. Kochan, R. Smid // 35th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2015). – 21-24 April 2015. – Kyiv, Ukraine, 2015. – P.341-346. (Scopus)
 21. Баловсяк С. В. Програмне забезпечення для підвищення візуальної якості сканованих текстів за допомогою модифікованих методів просторової фільтрації / С. В. Баловсяк, С. Л. Воропаєва, Л. М. Карча // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2015”, 26-29 травня 2015. – Чернівці : Родовід, 2015.– С. 149-151.
 22. Баловсяк С. В. Метод автоматичної просторово-однорідної фільтрації зображень з гаусовим шумом / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2015”, 26-29 травня 2015. – Чернівці : Родовід, 2015.– С. 151-153.
 23. Баловсяк С. В. Реконструкція зображень символів за допомогою штучних нейронних мереж на основі аналізу локальних областей / С.В. Баловсяк, Х.С. Одайська // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2014”, 27-30 травня 2014. – Чернівці : Родовід, 2014.– С. 99-101.
 24. Баловсяк С. В. Підвищення візуальної якості зображень за допомогою штучної нейронної мережі Хопфілда / С. В. Баловсяк, М. О. Якимчук // Матеріали ІІІ Міжнародної  науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2014”, 27-30 травня 2014. – Чернівці : Родовід, 2014.– С. 101-103.
 25. Borcha M. Strain distribution in local areas of synthesized diamonds and weld joint of NiCrFe alloy / M. Borcha, I. Fodchuk, S. Balovsyak, V. Tkach, K. Yushenko, A. Zvyaginceva, V. Khomenko //  12th Biennial Conference on High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging “X-Top 2014”. – 14-19 September 2014. – Villard de Lans, France, 2014. – P. 83.
 26. Баловсяк С. В. Апаратно-програмний комплекс для керування «розумним будинком» з використанням нечіткої логіки / С. В. Баловсяк, Т. М. Будзан // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2013”, 27-31 травня 2013. – Чернівці : Родовід, 2013.– С. 76-77.
 27. Борча М. Д. Визначення деформацій в околі тріщини у зварному шві нікелевого сплаву з аналізу картин Кікучі / М. Д. Борча, А. В. Звягінцева, В. М. Ткач, К. А. Ющенко, С. В. Баловсяк, І. М. Фодчук, В. Ю. Хоменко // VІ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-6, 30 вересня – 4 жовтня 2013 р. – Чернівці : Рута, 2013. – С. 453-454.
 28. Баловсяк С.В. Порівняння зображень об’єктів з використанням генетичних алгоритмів / С.В. Баловсяк, А.І. Недбаєвська  // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2012”, 3-5 травня 2012. – Чернівці: Золоті литаври, 2012.– С. 100-101.
 29. Borcha M.D. Strain measurement of residual deformations in diamond crystals from Kossel and Kikuchi lines / M.D. Borcha, S.V. Balovsyak, V.M. Tkach, I.M. Fodchuk, V.Yu. Khomenko //  11th Biennial Conference on High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging “X-Top 2012”. – 15-20 September 2012. – St. Petersburg, Russia, 2012. – P.366-367.
 30. Tkach V., Borcha M., Balovsyak S., Garabazhiv Ya., Fodchuk I. Determination of structural homogeneity of synthetic diamond // 10th Biennial Conference on High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging “X-Top 2010”, 20-23 September 2010. – Warwick, United Kingdom, 2010. – P. 76.
 31. Баловсяк С.В., Личук Н.В. Розпізнавання зображень символів за допомогою штучних нейронних мереж з використанням перетворення Фур’є // Матеріали 16 міжнародної конференції з автоматичного управління „АВТОМАТИКА-2009”, 22-25 вересня 2009. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2009.– С.291-293.
 32. Balovsyak S. V., Fodchuk I. M. Simulation of X-Ray Reflectivity curves using particles // 9th Biennial Conference on High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging “X-Top 2008”, 15-19 September 2008. – Linz, Austria, 2008. – P. 164.
 33. Баловсяк С.В., Буркут В.І. Використання генетичних алгоритмів для складання розкладу // International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2007)”, 21-25 May 2007. – Chernivtsi, Ukraine, 2007. – P. 51-53.
 34. Balovsyak S.V., Fodchuk I.M. Determination of surface nanorelief parameter by artificial neural networks on the base of X-ray reflectivity data // 8th Biennial Conference on High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging “X-Top 2006”, 19-22 September 2006. – Baden-Baden, Germany, 2006. – P.76.

 

Патенти на корисну модель

 1. Патент на корисну модель 121378 Україна, МПК G01T 1/16, G06F 17/00, G06F 17/17. Спосіб визначення величини деформаційних полів кристала на основі Х-променевого муарового зображення в кремнієвому LLL-інтерферометрі / Баловсяк С. В., Литвин П. М., Фодчук І. М., Яремчук І. В.; Власник: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (UA). – № u201702011; заяв. 02.03.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23/2017.
 2. Патент на корисну модель 104335 Україна, МПК G01T 1/16 (2006.01), G06F 17/17 (2006/01), G06T 17/30 (2006/01), G09B 23/26 (2006/01). Спосіб визначення середньої арифметичної висоти нерівностей поверхні кристалу методом повного зовнішнього відбивання Х-променів / Баловсяк С.В., Фодчук І.М.; Власник: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (UA). – № u201506834; заяв. 10.07.2015; опубл. 25.01.2016, Бюл. № 2/2016.
 3. Патент на корисну модель 100924 Україна, МПК G01T 1/16 (2006.01), G06F 17/17 (2006.01), G06T 17/30 (2006.01). Спосіб визначення локальних деформацій кристалів на основі профілів розподілу інтенсивності зворотно відбивних електронів / Баловсяк С.В., Ткач В.М., Фодчук І.М.; Власник: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (UA). – № u201502816; заяв. 27.03.2015; опубл. 10.08.2015, Бюл. № 15/2015.

 

Нагороди та гранти

 1. Почесна грамота Чернівецької обласної державної адміністрації до 140-річчя ЧНУ.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vh_ksm/data/www/csn.chnu.edu.ua/wp-content/themes/ksm/layouts/content-single.php on line 10