• Ukrainian
  • English
 • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

 • +38(0372)509432

 • info@ksm.cv.ua

Гордіца Валентина Емануїлівна

Асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж


Коло наукових інтересів: Методи і засоби ущільнення та захисту даних в телеметричних реконфігуровних системах обробки і передачі інформації

 

Додаткові відомості


Освіта: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, фізичний факультет, кафедра комп’ютерних систем та мереж (2001) Диплом

 

Досвід роботи: 

 


Дисципліни: Теорія інформації і кодування, Системи передачі даних, Комп’ютерна схемотехніка, Архітектура комп’ютерів, Основи банківської справи і бухобліку, Інтернет речей для кіберфізичних систем, Проектування спеціалізованих мікропроцесорних систем, Технології проектування VHDL, Автоматизація технологічних процесів і вимірювань.

 

 E-mail: v.horditsa@chnu.edu.ua

 

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті в українських фахових виданнях

 1. В.Е. Гордіца, Г.І. Воробець Перспективи застосування реконфігуровних середовищ для ущільнення і захисту даних в телеметричних системах передачі інформації (огляд) Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 6, випуск 2. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 111-115.
 2. Воробець Г.І., Воробець О.І., Гордіца В.Е., Мельничук С.В. Генератор каліброваних сигналів для дослідження динамічних характеристик цифрових пристроїв і напівпровідникових бар’єрних структур.// Вісті академії інженерних наук України, № 4 (27), 2005, С.47-51.

Матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій

 1. Воробець Г.І., Гордіца В.Е., Костенюк Н.Г., Мельничук С.В. Принципи самоадаптивної реконфігурації кодека телеметричного комплексу в умовах зміни типу і рівня завад в каналах зв’язку / DEpendable Systems, SERvices and Technologies CYBER FORUM DESSERT B2S -S2B Ukraine, Kharkiv-Kyiv-Chernivtsi May 18-23, 2016
 2. Воробець Г.І., Гордіца В.Е., Костенюк Н.Г., Мельничук С.В. Методика підвищення завадостійкості передачі даних в телеметричних системах / Праці V-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ – 2016). Чернівці, 21-24 травня 2016 р.
 3. Воробець Г.І., Гордіца В.Е. Методи і засоби ущільнення та захисту даних в телеметричних реконфігуровних системах обробки і передачі інформації на основі кодів з багатозначною основою (огляд) / Праці IV-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ – 2015). Чернівці, 26-29 травня 2015 р. – С 99-103
 4. Воробець Г.І., Гордіца В.Е., Костенюк Н.Г. Аналіз методів і моделей багаторівневого кодування каналів передачі даних в телеметричних реконфігуровних системах обробки і передачі інформації / Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2015 : тези доповідей Десятої міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 22-26 червня 2015 р.) – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С.389-391.
 5. Vorobets G.I., Vorobets N.G., Gorditsa V.E. The optimization of multilevel code for systems of data transmission with multifreqency./ 4-а Міжнародна конференція “Сучасні комп’ютерні системи та мережі: Розробка та використання” (ACSN’2009), Львів, 7-11 листопада , 2009 р.// с. 107-108.
 6. Воробець Г.І., Бзова В.М., Воробець О.І., Воропаєва С.Л. Автоматизований аналізатор для дослідження динамічних процесів і тестування радіоелектронної апаратури. / Тези VI Міжнародної конференції «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2001)», Вінниця, 2001.

 

СЕРТИФІКАТИ

ICDL instructor

2022 dComFra Villach

2021dComFra Chernivtsi

2021 WomanInIT_Horditsa

2021 Cisco Boot Camp

2021 AllDigitalWeek

2020 dComFra Online 3ECTS

2020 Cisco IoT_Fundamentals_I

2020 AllDigitalWeek

2020 AllDigitalWeek KNUCA

2019 dComFra Villach

2019 dComFra Prague2

2019 dComFra Prague

2019 dComFra Kaunas

2018 ТНТУ

2017 WINT2017 Cabriolet