• Ukrainian
    • English
  • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

  • +38(0372)509432

  • info@ksm.cv.ua

Дисципліни

I курс

Цикл професійної підготовки

Основи алгоритмізації і програмування

Програмування мовою С++

Комп’ютерна арифметика

 

Цикл загальної підготовки

Персональні комп’ютери

Вища математика

Дискретна математика

Інженерна графіка

Фізика

Охорона праці

Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)

ІІ курс

Цикл професійної підготовки

Основи об’єктно-орієнтованого програмування

Прикладна теорія цифрових автоматів

Теорія інформації та кодування

Організація баз даних

Комп’ютерна графіка

Основи конструювання обчислювальної техніки

Програмування мовою Java

 

Цикл загальної підготовки

Алгоритми та методи обчислення

Теорія ймовірностей та математична статистика

Теорія електричних кіл

Комп ‘ютерна електроніка

Англійська мова професійного спрямування

 

ІІІ курс

Цикл професійної підготовки

Архітектура комп’ютерів

Комп’ютерна схемотехніка

Системне програмування

Комп’ютерні системи

Інженерія програмного забезпечення

Мікроконтролери

Пристрої зв’язку з об’єктом

 

Цикл загальної підготовки

Методи цифрової обробки сигналів

Системи передачі даних

Актуальні питання історії та культури України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Англійська мова професійного спрямування

Психологія*

Педагогіка*

 

IV курс

Цикл професійної підготовки

Системне програмне забезпечення

Технології проектування комп’ютерних систем

Комп’ютерні мережі

Паралельні та розподілені обчислення

Захист інформації в комп’ютерних система

Технологія проектування VHDL

Автоматизація технологічних процесів і вимірювань

Криптографія та побудова систем безпеки

Тестування комп’ютерних засобів

WEB – програмування і дизайн

Методика викладання інформатики, математики, фізики в середній школі*

Елементарна фізика, математика і шкільний курс інформатики*

 

Цикл загальної підготовки

Філософія

Основи банківської справи і бухобліку

Англійська мова професійного спрямування

V курс

Цикл професійної підготовки

Проектування спеціалізованих мікропроцесорних систем

Технології проектування програмних систем

Програмування комп’ютерних мереж

Комп’ютерний захист фінансової інформації

Захист інформації у базах даних

Системне адміністрування OC Linux

Програмування інтерфейсів користувача

Спецкурс (НДРС)

 

Цикл загальної підготовки

Педагогіка і психологія вищої школи

Методика викладання у вищій школі

Напрямки досліджень та розвитку комп`ютерних систем (англ.мовою)

Комп’ютерні системи штучного інтелекту

Мережні інформаційні технології (англійською мовою)

Інтелектуальна власність

Охорона праці в галузі ІТ

Технології інтернету речей і кіберфізичних систем