• Ukrainian
    • English

Розклад іспитів та заліків

 І семестр 23-24 н.р.


Денна форма навчання


Розклад заліків
Розклад іспитів
Розклад перескладань заліків та іспитів
Шкала та критерії оцінювання

Заочна форма навчання

 1 курс  23
 2,3,4 курс -23
5 курс -22