• Ukrainian
  • English

Воропаєва Світлана Львівна

Асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж


Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Комп’ютеризована система моніторингу джерел ультрафіолетового випромінювання» (2012)

Computerized system of UV sources monitoring

Коло наукових інтересів: Методи і засоби ущільнення та захисту даних в телеметричних реконфігуровних системах обробки і передачі інформації

 

Додаткові відомості


Освіта: Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, фізичний факультет, кафедра ЕОМ (2000) Диплом

 

Досвід роботи: 

Дисципліни: Інженерна графіка, Комп’ютерна графіка, Технологія проектування комп’ютерних систем

E-mail: s.voropaieva@chnu.edu.ua

 

ПУБЛІКАЦІЇ

 

Матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій

 1. Воропаєва С.Л. Апаратно-програмний комплекс для автоматичного вибору параметрів відеокамер з використанням паралельних обчислень / С.В.Баловсяк, С.Л. Воропаєва, С.О. Летучий, Х.С. Одайська // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2018”, 11-14 жовтня 2018. – Чернівці : Родовід, 2018. – С. 116-118. (http://csf.cv.ua/pict2018)
 2. Воропаєва С. Система розпізнавання рукописного тексту на основі нейронних мереж / В.Павліщук, С.Воропаєва // Тези доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції MEICS-2018 ст. 52-53.
 3. Воропаєва С. Розробка модуля освітлення для розумного будинку. / О.Велущак, С.Воропаєва // Тези доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції MEICS-2018 ст. 131-132.
 4. Воропаєва С.Л. Програмне забезпечення для підвищення візуальної якості сканованих текстів за допомогою модифікованих методів просторової фільтрації / С. В. Баловсяк, С. Л. Воропаєва, Л. М. Карча // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2015”, 26-29 травня 2015. – Чернівці : Родовід, 2015.– С. 149-151.
 5. Воропаєва С.Л. комп’ютеризований радіометр-дозиметр ультрафіолетового випромінювання Тензор-31М / Б.Г. Шабашкевич, Ю.Г. Добровольський, В.Г. Юр’єв, Г.І. Воробець, С.Л. Воропаєва, М.А. Кузь, Р.Д. Гуржуй // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти. 2013. Т. 4. Вип. 2. ст. 89-93.
 6. Воробець Г.І., Воробець О.І., Воропаєва С.Л., Горлей П.М. Пристрій для автоматизації оптичних досліджень бар’єрних структур на основі напівпровідникових сполук А2В6, А3В5.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізика. 2004, №6, С40-42.
 7. Раренко І.М., Воробець Г.І., Воробець О.І., Воропаєва С.Л., Громко Є.Д., Косенков Є.М. Контролер керування температурними режимами вирощування напівпровідникових плівок на базі IBM PC// Фізика і хімія твердого тіла. Т.5, №4, 2004.C.815-818.
 8. Воробець Г.І., Воробець О.І., Воропаєва С.Л., Мельничук С.В. Апаратно-програмне узгодження інтерфейсів GPIB і CENTRONICS.// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 423: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск “Комп’ютерні системи та компоненти”. Частина І. – Чернівці: ЧНУ, 2008.– C.24-28.
 9. Vorobets G.I., O.I.Vorobets, S. L.Voropaeva, Yu.VTanasyuk. Computer modeling of laser irradiation absorption in multilayer semiconductor structures. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 426: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск “Комп’ютерні системи та компоненти”. Частина ІI. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – C.87-92.
 10. Воробець Г.І., Воропаєва С.Л., Добровольський Ю.Г., Іванущак Н.М. Алгоритм і програмне забезпечення оптимізації технічних параметрів фотодетекторів Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 446: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – C.112-116.
 11. Gorley P.M.,Vorobets G.I., Vorobets O.I., Voropaeva S.L. Automation of researches of optical performances of barrier structures on the basis of binary and threefold semiconductor linkings. // Problems of Optics and High Technology Material Science: Scientific works. (Kiev, 2003, р.88.)
 12. Vorobets G.I., Voropaeva S.L. Dobrovol’sky Yu.G. Computer simulation of the physical characteristics of silicon р-і-n optical detectors for optimization of their structure. // Problems of Optics and High Technology Material Science. SPO’2004: Scientific works. (Kiev, 2004, р.161.)
 13. Раренко І.М., Воробець Г.І., Воробець О.І., Воропаєва С.Л., Громко Є.Д., Косенков Є.М. Контролер керування температурними режимами вирощування напівпровідникових плівок на базі IBM PC.// Фізика і технологія тонких плівок. Матеріали IX Міжнародної конференції: У 2 т. – Т.1/ За заг.ред.Фреїка Д.М. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. – С.58-59.
 14. Воробець Г.І., Воропаєва С.Л., Добровольський Ю.Г Вплив конструктивно – технологічних факторів на бар’єрні властивості кремнієвих р-і-n діодів для оптичних систем обробки інформації. // Матеріали ІІ Української наукової конференції з фізики напівпровідників. Чернівці-Вижниця, 20-24 вересня 2004, Т.2, С.529.
 15. Vorobets G.I., Voropaeva S. L., Tanasyuk Yu.V. Dynamic model of laser irradiation absorption in multilayer semiconductor structures of metal – semiconductor and metal-insulator-semiconductor// E-MRS 2007, Spring Meeting, Scientific Programme. May 28 – June 1, 2007. SYMPOSIUM P.- P1-21.
 16. Воропаєва С.Л., Воробець Г.І., Добровольський Ю.Г., Мельничук С.В. Спеціалізований мікропроцесорний модуль інтелектуального управління інтенсивністю джерела ультрафіолетового випромінювання // Матеріали XVI міжнародної конференції з автоматичного керування «Автоматика-2009», Чернівці,22-25 вересня 2009, С. 302. (>5 кр., 250 уч.)
 17. Voropaeva S.L., Vorobets G.I., Dobrovolskyi Yu.G., Fedorenko A.P. Photon correction and stabilization of technical parameters of photodetectors of ultra-violet radiation on the basis of GaP-SnO2. // Optics and High Technology Material Science SPO 2009/ – October 22-25. – Kyiv, 2009. – P.172-173. (>10 кр., 250 уч.)
 18. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Voropaeva S.L., Dobrovolskyi Yu.G. Algorithm of digital processing of signals for the coordination of spectral characteristics of photodetectors and the sorces of ultra-violet radiation./ 4-а Міжнародна конференція “Сучасні комп’ютерні системи та мережі: Розробка та використання” (ACSN’2009), Львів, 7-11 листопада , 2009 р.// с. 203-205. (>5 кр., 100 уч.)
 19. Бутенко В.К., Воропаева С.Л., Добровольский Ю.Г., Шабашкевич Б.Г.,Юрьев В.Г. Воробец Г.И. Модуль сопряжения измерительного прибора с персональным комп’ютером. Сенсорна електроніка „Сенсор-2007”, Тези доповідей науково-практичної конференції. м.Одеса, 5-9 червня 2007 р. С.36-37.
 20. 20. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Voropaeva S.L., Dobrovolsky Yu.G., Melnychuk T. A. Fundamental and applied aspects of laser interaction with materials on the interface devices: computer modeling and experimental investigations. // E-MRS 2005, Spring Meeting, Scientific Programme. May 31 – June 3, 2005. SYMPOSIUM J, P. J-5/19.
 21. Воробець Г.І., Воробець О.І., Воропаєва С.Л. Аналізатор аналогових сигналів для інтерфейсу CENTRONICS ІВМ РС. ІЕФ’2001. Конференція молодих вчених та аспірантів; тези доповідей. Ужгород, 2001, С. 89.
 22. Vorobets G.I., Dobrovolsky Yu.G., Voropaeva S.L. Mechanisms of a laser correction and parameters stabilization of Si p-i-n diodes. E-MRS 2006, Spring Meeting, Scientific Programme. May 29 – June 3, 2006. SYMPOSIUM H, P. H-P- 1/14.

 

СЕРТИФІКАТИ

2023_Voropaieva_TEACHERS_SMARTUP

2023_Воропаєва С.Л._Тензор

2022_Робота з презентаціями

2022-Планування проєктів

2022-Сертифікат_AdobePhotoshop

2022-Впровадження активних методів навчання

2022_Воропаєва Ботеон

2022_ICDL_Profile_Certificate_Voropaieva

2021_Воропаєва-AllDigitalWeek

2021_Podyaka

2021_Certificate_Vizualisation

2020_СЕРТИФІКАТ_26-03_Воропаєва

2020_internet-konferentsiya

2020_EnglishConcentrate

2020_Digital competence framework

2020_Certificate Voropaieva_Lubeck

2020_All_Digital_Week_Certificate_VOROPAIEVA

2020 Certificate_Cisco WebEx distance learning tools_VOROPAIEVA

2019-Villach_Austria

2019-Prague_Czech

2019-Bucharest_Romania

70b4f51c467bdfd3cd8d1ff2f13c4bab