• Ukrainian
  • English

Олар Оксана Яремівна

Доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж


Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

Вчене звання: Доцент

Тема кандидатської дисертації: «Діагностування комп’ютерних засобів на основі інтелектуальних методів та моделей опрацювання знань» (2010)

Коло наукових інтересів: Методи й засоби забезпечення ефективності, надійності, контролю, діагностики, а також застосування компонентів штучного інтелекту до діагностування комп’ютерних систем та мереж, їх пристроїв та компонентів.

 

Додаткові відомості


Освіта: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, фізичний факультет, кафедра ЕОМ (2002) Диплом

2005-2009 рр. – здобувач при кафедрі «Системного програмування» Хмельницького національного університету

Досвід роботи: 

2004-2010 – асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж та коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
2011 – донині – доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж

 


Дисципліни: Комп’ютерні мережі, Тестування комп’ютерних засобів, Захист інформації в базах даних

E-mail: o.olar@chnu.edu.ua

 

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Lokazyuk V. Software for Creating Knowledge Base of Intelligent Systems of Diagnosing Process / V. Lokazyuk, O. Olar, V. Lyaskevych. // Advanced Computer System and Networks: Design and Application: ACSN 2009. – Lviv, 2009. – P. 140 – 145.
 2. Lyashkevych V., Olar O., Mirosh O. Logic-Textual and Neuronet Approach to Search Information // Proceedins of the 5th IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications 21-23 September 2009, Rende (Cosenza), Italy. – Pp.539-543.
 3. Олар О.Я. Застосування технології DataMining для предметної галузі «Інтелектуальне діагностування комп’ютерних засобів» / О.Я. Олар, В.Я. Ляшкевич, І.С. Цуркан // Сборник науч. трудов SWORLD по мат. межд. научно-практ. конф. «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2012». Т.9. (Вип. №3). Техн. науки. – Одесса: Черноморье, 2012. – С. 36 – 38.
 4. Олар О.Я. Дослідження задач інтелектуального діагностування комп’ютерних засобів за умов неповноти діагностичної інформації / О.Я. Олар, І.С. Цуркан // Тези доповідей. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2013. – С. 96 – 98.
 5. Lyashkevych, V. Software Ontology Subject Domain Intelligence Diagnostics of Computer Means [Text] // Lyashkevych, O. Olar, M. Liashkevych / The 7th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 12-14 September 2013, Berlin, Germany. – V.2. – Pp. 601-606.
 6. Поморова О.В., Олар О.Я. Формалізація представлення знань у багатокомпонентних інтелектуальних системах діагностування мікропроцесорних пристроїв // Міжнародний науково-технічний журнал “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології”. – 2006. – № 1 (11). С. 146 -150
 7. Поморова О.В., Олар О.Я. Метод представлення знань у багатокомпонентних інтелектуальних системах діагностування мікропроцесорних пристроїв // Науково-технічний журнал “Радіоелектронні і комп’ютерні системи”. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”. – 2006. – № 6 (18). – С. 110 – 114
 8. Олар О.Я. Моделі та методи побудови баз знань систем діагностування комп’ютерних засобів / О.Я. Олар // Вісник  Хмельницького національного  університету. –  Хмельницький: ХНУ-2010. – № 2 (146). – С. 135 – 142.
 9. Олар О.Я. Реалізація та дослідження узагальненої формальної моделі процесу інтелектуального діагностування комп’ютерних засобів / О.Я. Олар, В.Я. Ляшкевич // Науковий вісник ЧНУ. Т. 2. Вип. 2: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – C.97-103.
 10. Олар О.Я. Формування концепцій шаблонів для опису ситуацій процесу інтелектуального діагностування комп’ютерних засобів / О.Я. Олар, В.Я. Ляшкевич, М.Ю. Ляшкевич, І.С. Цуркан // Науковий вісник ХНУ. Технічні науки. – №1. – 2013. – С. 101-107.
 11. Олар О.Я., Ляшкевич В.Я. Оцінка приросту ефективності сховища знань у процесі діагностування комп’ютерних засобів // Науковий вісник ЧНУ: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, №1. – 2013. – C.97-103.
 12. Ляшкевич В.Я. Ефективність як один із критеріїв встановлення відповідності між поняттями тематичної галузі // В. Я. Ляшкевич, О. Я. Олар / Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013 – №6/13(66). – С 72 – 74.
 13. Lyashkevych , Olar O., Liashkevych M. Software ontology subject domain intelligence diagnostics of computer means. The 7th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS-2013), September 2013, Berlin, Germany, pp. 12-14.
 14. Yurii Bloshko, Oksana Olar, Zbigniew Suraj. Conception of Fazzy Petri Net to solve transport logistics problems// The IV Congressio-Mathematica 2018 conference is supported by the Ministry of science and higher education in Poland, project no 896/P-DUN/2018.-P. 16-17.

 

Методичні розробки:

 1. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» / уклад.: С.В. Баловсяк, Г.І. Воробець, С.Л. Воропаєва, О.Я. Олар, І.Д. Яковлєва. Чернівці: ЧНУ, 2022. 45 с. (електронне видання)
 2. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі» / уклад.: О.Я. Олар. Чернівці: ЧНУ, 2022. 75 с. (електронне видання)
  Комп’ютерні мережі: методичні вказівки до виконання курсових робіт / автор: О.Я. Олар. Чернівці: ЧНУ, 2022. 68 с.
 3. Прикладна теорія цифрових автоматів: навчальний посібник / уклад.: О.Я. Олар, Г.І. Воробець, Р.І. Макарчук, Ю.Ю. Блошко, Чернівці: ЧНУ, 2022. 200 с. (електронне видання)
 4. Прикладна теорія цифрових автоматів: методичні вказівки до лабораторних робіт / уклад.: О.Я. Олар. Чернівці: ЧНУ, 2022. 62 с. (електронне видання)
 5. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі ІТ-спеціальностей» / уклад.: О.Я. Олар. Чернівці: ЧНУ, 2022. 175 с. (електронне видання)
 6. Охорона праці в галузі ІТ-спеціальностей: методичні вказівки до практичних робіт / уклад.: О.Я. Олар. Чернівці: ЧНУ, 2022. 65 с. (електронне видання).
 7. Ляшкевич В.Я., Олар О.Я. Охорона праці в комп’ютерних системах та мережах: Конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 2008. – 90 с.
 8. Ляшкевич В.Я., Олар О.Я. Тестування комп’ютерних засобів: Методичні вказівки до лабораторних робіт. – Чернівці: Рута, 2008. – 55 с.
 9. Баловсяк С.В., Олар О.Я. Компютерні системи штучного інтелекту: Методичні вказівки до лабораторних робіт. – Чернівці: ЧНУ, 2013. –100 с.

 

СЕРТИФІКАТИ


2022 Сертифікат підвищення кваліфікаціїSolvd.

2021 Сертифікат Cisco Recognition

2020-2021 Сертифікат Woman In IT

2020 Сертифікат_AllDigitalWeek

2020 Сертифікат інструктора CCNA1

2018 Сертифікат підвищення кваліфікації

2010 Подяка наука

2009 Сетифікат конф

2009 Диплом конф

2008 Подяка наука