• Ukrainian
  • English

Документи на здобуття ступеня Магістра

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ

Для подання заяв в електронній формі вступник реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 1. Адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника.
 2. Пароль для входу до особистого електронного кабінету.
 3. Серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу).
 4. Номер, PIN-код та рік отримання екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ / ЄФВВ. У разі наявності даних різних років та іспитів вказується будь-який з передбачених до використання на відповідній основі вступу.
 5. Тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності екзаменаційного листка).
 6. Реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 1. Документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
 2. Військового-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
 3. Документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь / освітньо-кваліфікацій рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не збережена в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
 4. Документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами співбесіди.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає копії відповідних оригіналів.

Заява про вступ встановленого зразка, яка була подана в електронній формі, роздруковується в приймальній комісії. До заяви вступником додаються:

 1. Документ державного зразка про освіту (диплом бакалавра або магістра) і додаток до нього (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
 2. Паспорт / ID-картка, копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (для звірки даних з Єдиною державною електронною базою освіти);
 3. Копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (ОБОВ’ЯЗКОВО);
 4. Документи, що дають право на пільги при зарахуванні (за наявності);
 5. Файл формату А4 – 1 шт.

Більше інформації можна дізнатися за посиланням.