• Ukrainian
  • English
 • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

 • +38(0372)509432

 • info@ksm.cv.ua

Костенюк Наталія Георгіївна

Асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж


Коло наукових інтересів: Методи підвищення ефективності комп’ютерних мереж та систем передачі даних, кодування і захист інформації в телекомунікаційних мережах.

 

Додаткові відомості


Освіта: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, факультет комп’ютерних наук, кафедра комп’ютерних систем та мереж (2010)

 

Досвід роботи: 

 


Дисципліни: Комп’ютерна арифметика, Теорія інформації і кодування, Комп’ютерна схемотехніка, Системи передачі даних.

 

 E-mail: n.kostenyuk@chnu.edu.ua

 

ПУБЛІКАЦІЇ:                                                                                                                      

 Статті в українських фахових виданнях

 1. Воробець Г.І., Воробець Н.Г. Система передачі даних з використанням багатопозиційного цифрового коду. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 423: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск “Комп’ютерні системи та компоненти”. Частина І. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – C.73-76.
 2. Воробець Н.Г., Воробець Г.І. Імітаційне моделювання завадостійкості цифрової системи передачі даних з багаточастотним ущільненням каналу зв’язку// Науковий вісник Чернівецького університету: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2010.- Т.1., вип..2, С.54-58.

 

Матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій

 1. Ляшкевич В.Я., Воробець Н.Г. Проблеми тестування програмного забезпечення на етапі проектування // Сборник науч. трудов по мат. межд. научно-практ. конф. «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’2007». Т.4. Техн. науки. – Одесса: Черноморье, 2007. – С.19-21
 2. Воробець Г.І., Воробець Н.Г. Методика динамічної ідентифікації елементів локальної без провідної мережі при М-арному кодуванні цифрових сигналів // Матеріали XVI міжнародної конференції з автоматичного керування «Автоматика-2009», Чернівці,22-25 вересня 2009, С. 299. (>5 кр., 250 уч.)
 3. Vorobets G.I., Vorobets N.G., Gorditsa V.E. The optimization of multilevel code for systems of data transmission with multifreqency./ 4-а Міжнародна конференція “Сучасні комп’ютерні системи та мережі: Розробка та використання” (ACSN’2009), Львів, 7-11 листопада , 2009 р.// с. 107.  (>5 кр., 100 уч.)
 4. Воробець Г.І., Воробець Н.Г. Імітаційна модель мікропроцесорної системи ущільнення цифрового потоку даних з використанням багатозначної основи цифрового коду. // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 21-22 грудня 2010 року, ТЕРНОПІЛЬ, Україна. (>8 кр., 200 уч.)
 5. Воробець Н.Г. Вплив базису цифрового коду на завадостійкість системи передачі даних з багаточастотним ущільненням каналу зв’язку / Н.Г.  Воробець, Г.І. Воробець, С.В. Мельничук // Матеріали 1-ї Всеукраїнської науково-практичної конференціїФізико – технологічні проблеми радіотехніки пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки”, 13-15 жовтня – Чернівці , Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011 – С. 147-149.
 6. Воробець Г.І., Гордіца В.Е., Костенюк Н.Г. Аналіз методів і моделей багаторівневого кодування каналів передачі даних в телеметричних реконфігуровних системах обробки і передачі інформації // Десята міжнародна науково-практична конференція, Чернігів, 22-26 червня 2015, С. 389 – 391.
 7. Воробець Г.І., Гордіца В.Е., Костенюк Н.Г., Мельничук С.В. Методика підвищення завадостійкості передачі даних в телеметричних системах // Informatics and computer technics problems, (PICT – 2016), Чернівці, 21-24 травня 2016.- С. 196-197.
 8. Vorobets George, Horditsa Valentina, Kostenyuk N., Melnychuk S. The principles of self-adaptive reconfiguration encoder/decoder of the telemetry complex in terms of changing the type and level of noise in communication channels. / DEpendable Systems, SERvices and Technologies CYBER FORUM DESSERT B2S -S2B. – Ukraine, Kharkiv-Kyiv-Chernivtsi  May 18-23, 2016, Р.24.

 

Матеріали міжнародних конференцій цитованих в базі Scopus:

 1. Vorobets G. Influence of an Intersymbolical Interference and Mutual Modulation Noise on Digital Signals with Frequency Coding. / S. Melnychuk, G. Vorobets, Vorobets, A. Sachenko //Proceedings of the 6th IEEE International on Conference Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. Volume 1. September 15-17, 2011. Prague, Czech Republic. IDAACS`2011. – P. 509-512.

 

Навчально-методичні видання:

 1. Практичні заняття з дискретної математики : навчальний посібник / В.Г. Дейбук, Н.Г. Воробець. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 152 с.